Sprawa F-60/10: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 8 lutego 2011 r. - Chiavegato przeciwko Komisji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.89.28

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 marca 2011 r.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 8 lutego 2011 r. - Chiavegato przeciwko Komisji

(Sprawa F-60/10)(1)

(2011/C 89/54)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 19 marca 2011 r.)

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy w następstwie zawarcia ugody.

______

(1) Dz.U. 60 z 25.9.2010, s. 28.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.