Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2015.381.65

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 listopada 2015 r.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 8 października 2015 r. - FK/CEPOL
(Sprawa F-41/15) 1

Język postępowania: angielski

(2015/C 381/91)

(Dz.U.UE C z dnia 16 listopada 2015 r.)

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 178 z 1.6.2015, s. 28.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.