Sprawa F-137/11: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 4 czerwca 2012 r. - Dergam przeciwko Komisji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.209.14/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 lipca 2012 r.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 4 czerwca 2012 r. - Dergam przeciwko Komisji

(Sprawa F-137/11)

(2012/C 209/25)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 14 lipca 2012 r.)

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.