Sprawa C-643/211, Tribunalul Cluj: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 10 kwietnia 2023 r. - F.O.L. v. Tribunalul Cluj, przy udziale Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.286.24/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 sierpnia 2023 r.

Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 10 kwietnia 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Bihor - Rumunia) - F.O.L./Tribunalul Cluj, przy udziale Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii
(Sprawa C-643/211, Tribunalul Cluj) 1

Język postępowania: rumuński

(2023/C 286/29)

(Dz.U.UE C z dnia 14 sierpnia 2023 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 95 z 25.02.2022.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.