Sprawa C-437/18: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 11 kwietnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie... - OpenLEX

Sprawa C-437/18: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 11 kwietnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Gliwicach, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Polska) - Lebopoll Logistics Sp. z o.o. w Sośnicowicach/Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu, przy udziale: NJ.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.280.33/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 kwietnia 2019 r.

Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 5 kwietnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Korneuburg - Austria) - Bulgarian Air Charter Limited/NE
(Sprawa C-758/18) 1

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 280/48)

(Dz.U.UE C z dnia 11 kwietnia 2019 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 93 z 11.3.2019.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.