Sprawa C-423/21, Grand Production: Postanowienie prezesa pierwszej izby Trybunału z dnia 13 lutego 2023 r. - Grand Production d.o.o. v. GO4YU GmbH, DH, GO4YU d.o.o, MTEL Austria GmbH

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.164.34/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 maja 2023 r.

Postanowienie prezesa pierwszej izby Trybunału z dnia 13 lutego 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof - Austria) - Grand Production d.o.o./GO4YU GmbH, DH, GO4YU d.o.o, MTEL Austria GmbH
(Sprawa C-423/21, Grand Production) 1

Język postępowania: niemiecki

(2023/C 164/45)

(Dz.U.UE C z dnia 8 maja 2023 r.)

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 422 z 18.10.2021.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.