Sprawa C-343/10: Skarga wniesiona w dniu 7 lipca 2010 r. - Komisja Europejska przeciwko Królestwo Hiszpanii.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.234.29/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 sierpnia 2010 r.

Skarga wniesiona w dniu 7 lipca 2010 r. - Komisja Europejska przeciwko Królestwo Hiszpanii

(Sprawa C-343/10)

(2010/C 234/47)

Język postępowania: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 28 sierpnia 2010 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciel: S. Pardo Quintillán, pełnomocnik)

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii

Żądania strony skarżącej

– Stwierdzenie, że Królestwo Hiszpanii poprzez brak zapewnienia:

– wyposażenia w systemy zbierania ścieków komunalnych aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 15 000 Valle de Güimar, Noreste (Valle Guerra), Valle de la Orotava, Arenys de Mar, Alcossebre i Cariño zgodnie z art. 3 dyrektywy Directiva 91/271/CEE(1) oraz

– poddania oczyszczaniu ścieków komunalnych aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 15 000 Arroyo de la Miel, Arroyo de la Víbora, Estepota (San Pedro de Alcántara), Alhaurín el Grande, Coín, Barbate, Chipiona, Isla Cristina, Matalascañas, Nerja, Tarifa, Torrox Costa, Vejer de la Frontera, Gijón-Este, Llanes, Valle de Güimar, Noreste (Valle Guerra), Los Llanos de Aridane, Arenys de Mar, Pineda de Mar, Ceuta, Alcossebre, Benicarló, Elx (Arenales), Peñíscola, Teulada Moraira (Rada Moraira), Vinaròs, A Coruña, Cariño, Tui, Vigo, Aguiño-Carreira-Ribeira, Baiona, Noia, Santiago, Viveiro e Irán (Hondarribia) zgodnie z ust. 1, 3 i odpowiednio 4 art. 4 dyrektywy,

uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy ww. przepisów dyrektywy 91/271/EWG;

– obciążenie Królestwa Hiszpanii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgodnei z ust. 1 art. 3 i ust. 1 art. 4 dyrektywy 91/271/EWG, aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 15 000 powinny być wyposażone w systemy zbierania ścieków komunalnych i powinny poddawać te ścieki wtórnemu oczyszczaniu lub innemu równie skutecznemu oczyszczaniu najpóźniej do dnia 31 grudnia 2000 r.

Zgodnie z ust. 2 art. 3 dyrektywy systemy zbierania ścieków komunalnych powinny spełniać wymogi ustanowione w załączniku I A.

W odniesieniu do obowiązków poddania oczyszczaniu ścieków komunalnych art. 4 ust. 1 dyrektywy nakazuje państwom członkowskim zapewnienie, aby ścieki komunalne przed odprowadzaniem poddane były wtórnemu procesowi oczyszczania lub innemu skutecznemu oczyszczaniu.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 zrzuty z oczyszczalni ścieków komunalnych powinny spełniać wymogi określone w załączniku I B. Z kolei część B załącznika I odsyła do wymogów, które znajdują się w tabeli I tego załącznika. Wreszcie procedura kontroli, o której mowa w części D załącznika I umożliwia weryfikację tego, czy zrzuty z oczyszczalni ścieków komunalnych spełniają przesłanki ustanowione w części B załącznika I.

Odnośnie do ww. 38 aglomeracji Królestwo Hiszpanii nie zapewniło spełnienia wymogów przewidzianych w dyrektywie.

______

(1) Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.U. L 135, s. 40).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.