Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.106.10/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 kwietnia 2005 r.

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU

(druga izba)

z dnia 28 października 2004 r.

w sprawie C-236/03 P Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko CMA CGM i in.(1)

(Odwołanie - Porozumienia - Transport morski pomiędzy Europą Północną i Dalekim Wschodem - Grzywny - Przedawnienie - Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne, w części oczywiście bezzasadne)

(2005/C 106/19)

(Język postępowania: angielski)

(Dz.U.UE C z dnia 30 kwietnia 2005 r.)

W sprawie C-236/03 P, mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 Statutu Trybunału Sprawiedliwości, wniesione w dniu 2 czerwca 2003 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich (pełnomocnik: P. Oliver), w której pozostałymi uczestnikami byli CMA CGM z siedzibą w Marsylii (Francja), Evergreen Marine Corp. Ltd z siedzibą w Taipei, Tajwan (Chiny), Hanjin Shipping Co. Ltd z siedzibą w Taipei, Hapag-Lloyd Container Linie GmbH z siedzibą w Seulu (Korea Południowa, Kawasaki Kisen Kaisha Ltd z siedzibą w Tokio (Japonia), Malaysia International Shipping Corporation Berhad z siedzibą w Kuala Lumpur (Malezja), Mitsui OSK Lines Ltd z siedzibą w Tokio, Neptune Orient Lines Ltd z siedzibą w Singapurze (Singapur), Nippon Yusen Kaisha z siedzibą w Tokio, Orient Overseas Container Line Ltd z siedzibą w Wanchai (Chiny), P & O Nedlloyd Container Liner Ltd z siedzibą w Londynie (Zjednoczone Królestwo), Yangming Marine Transport Corp. z siedzibą w Taipei (adwokaci: J. Pheasant i M. Levitt), Senator Lines GmbH, wcześniej DSR-Senator Lines GmbH, z siedzibą w Bremie (Niemcy) (adwokaci: J. Pheasant i M. Levitt oraz D. Waelbroeck i U. Zinsmeister) oraz Cho Yang Shipping Co. Ltd w likwidacji z siedzibą w Seulu, Trybunał (druga izba), w składzie: C. W. A. Timmermans (sprawozdawca), prezes izby, R. Silva de Lapuerta, R. Schintgen, G. Arestis i J. Klučka, sędziowie; rzecznik generalny: J. Kokott, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 28 października 2004 r. postanowienie, którego sentencja brzmi następująco:

1. Odwołanie zostaje odrzucone.

2. Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 184 z 2.8.2003

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.