Sprawa C-18/03 P: Vela Srl i Tecnagrind SL v. Komisja Wspólnot Europejskich. - OpenLEX

Sprawa C-18/03 P: Vela Srl i Tecnagrind SL v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.69.2/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 marca 2005 r.

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU

(szósta izba)

z dnia 25 listopada 2004 r.

w sprawie C-18/03 P: Vela Srl i Tecnagrind SL przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich(1)

(Odwołanie - EFOGR - Wsparcie finansowe projektów - Cofnięcie wsparcia finansowego funduszu)

(2005/C 69/03)

(Język postępowania: włoski)

(Dz.U.UE C z dnia 19 marca 2005 r.)

W sprawie C-18/03 P mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 49 Statutu WE Trybunału Sprawiedliwości wniesione w dniu 16 stycznia 2003 r., Vela Srl, z siedzibą w Mediolanie (Włochy), Tecnagrind SL, z siedzibą w Barcelonie (Hiszpania), (adwokat: M. Carretta), w której drugą stroną postępowania jest: Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: C. Cattabriga i L. Visaggio, wspierani przez M. Moretta) Trybunał (szósta izba), w składzie: A. Borg Barthet, prezes izby, S. von Bahr i A. Ó Caoimh (sprawozdawca), sędziowie, rzecznik generalny: J. Kokott, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 25 listopada 2004 r. postanowienie, którego sentencja brzmi następująco:

1 Odwołanie zostaje oddalone.

2 Vela Srl i Tecnagrind SL zostają obciążone kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 70 z 22.03.2003

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.