Rozporządzenie 2016/1067 zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 w sprawie... - OpenLEX

Rozporządzenie 2016/1067 zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2016.178.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 lipca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1067
z dnia 1 lipca 2016 r.
zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 1 , w szczególności jego art. 20 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 110/2008 państwa członkowskie przedkładają Komisji dokumentację techniczną dotyczącą każdego uznanego oznaczenia geograficznego zamieszczonego w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 110/2008 nie później niż dnia 20 lutego 2015 r.

(2) Do dnia 20 lutego 2015 r. Komisja otrzymała dokumentację techniczną w odniesieniu do 243 spośród 330 uznanych oznaczeń geograficznych. W odniesieniu do pozostałych 87 uznanych oznaczeń geograficznych dokumentacji technicznej nie otrzymano w wyznaczonym terminie.

(3) Zgodnie z art. 20 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 110/2008 87 uznanych oznaczeń geograficznych, w odniesieniu do których nie przedłożono Komisji dokumentacji technicznej do dnia 20 lutego 2015 r., należy wykreślić z załącznika III do tego rozporządzenia.

(4) Pozostałe 243 uznane oznaczenia geograficzne, w odniesieniu do których do dnia 20 lutego 2015 r. złożono dokumentację techniczną, w chwili obecnej nadal figuruje w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 110/2008. Zgodnie z art. 9 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 716/2013 2 Komisja oceni, czy przedłożona dokumentacja techniczna odnosząca się do tych oznaczeń geograficznych spełnia wymogi określone w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 110/2008.

(5) W związku z powyższym załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 110/2008 należy zastąpić załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 110/2008.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Napojów Spirytusowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 110/2008 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 lipca 2016 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK III

OZNACZENIA GEOGRAFICZNE
Kategoria produktuOznaczenie geograficzneKraj pochodzenia (dokładny opis pochodzenia

geograficznego znajduje się w dokumentacji

technicznej)

1. Rum
Rhum de la MartiniqueFrancja
Rhum de la GuadeloupeFrancja
Rhum de la RéunionFrancja
Rhum de la GuyaneFrancja
Rhum de sucrerie de la Baie du GalionFrancja
Rhum des Antilles françaisesFrancja
Rhum des départements français d'outre-merFrancja
Rum da MadeiraPortugalia
Ron de GuatemalaGwatemala
2. Whisky/Whiskey
Scotch WhiskyZjednoczone Królestwo (Szkocja)
Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky (1)Irlandia
Whisky breton/Whisky de BretagneFrancja
Whisky alsacien/Whisky d'AlsaceFrancja
3. Okowita zbożowa
Korn/KornbrandNiemcy, Austria, Belgia (społeczność niemieckojęzyczna)
Münsterländer Korn/KornbrandNiemcy
Sendenhorster Korn/KornbrandNiemcy
Emsländer Korn/KornbrandNiemcy
Haselünner Korn/KornbrandNiemcy
Hasetaler Korn/KornbrandNiemcy
SamanėLitwa
4. Okowita z wina gronowego
Eau-de-vie de CognacFrancja
Eau-de-vie des CharentesFrancja
Cognac

(Nazwę "Cognac" można uzupełnić jednym z następujących określeń:

- Fine

- Grande Fine Champagne

- Grande Champagne

- Petite Fine Champagne

Francja
- Petite Champagne
- Fine Champagne
- Borderies
- Fins Bois
- Bons Bois)
Fine BordeauxFrancja
Fine de BourgogneFrancja
ArmagnacFrancja
(Nazwę "Armagnac" można uzupełnić jednym z następujących określeń:
- Bas-Armagnac
- Haut-Armagnac
- Armagnac-Ténarèze
- Blanche Armagnac)
Eau-de-vie de vin de la MarneFrancja
Eau-de-vie de vin originaire du BugeyFrancja
Eau-de-vie de vin des Côtes-du-RhôneFrancja
Eau-de-vie de Faugères/FaugèresFrancja
Eau-de-vie de vin originaire du LanguedocFrancja
Aguardente de Vinho DouroPortugalia
Aguardente de Vinho RibatejoPortugalia
Aguardente de Vinho AlentejoPortugalia
Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos VerdesPortugalia
Aguardente de Vinho LourinhãPortugalia
Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakya/Grozdova rakya from SungurlareBułgaria
Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/ Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya/ Grozdova rakya from Sliven)Bułgaria
Стралджанска Мускатова ракия/ Мускатова ракия от Стралджа/ Straldjanska Muscatova rakya/Muscatova rakya from StraldjaBułgaria
Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakya/Grozdova rakya from PomorieBułgaria
Бургаска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakya/Muscatova rakya from BourgasBułgaria
Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakya/Grozdova rakya from SuhindolBułgaria
Карловска гроздова ракия/Гроздова Ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakya/ Grozdova Rakya from KarlovoBułgaria
Vinars TârnaveRumunia
Vinars VasluiRumunia
Vinars MurfatlarRumunia
Vinars VranceaRumunia
Vinars SegarceaRumunia
5. Brandy/Weinbrand
Brandy de JerezHiszpania
Brandy del PenedésHiszpania
Brandy italianoWłochy
Deutscher WeinbrandNiemcy
Wachauer WeinbrandAustria
Pfälzer WeinbrandNiemcy
6. Okowita z wytłoków z winogron
Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de ChampagneFrancja
Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de BourgogneFrancja
Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de BugeyFrancja
Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de SavoieFrancja
Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de marc des Côtes du RhôneFrancja
Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de ProvenceFrancja
Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du LanguedocFrancja
Marc d'Alsace GewürztraminerFrancja
Marc d'AuvernierFrancja
Marc du JuraFrancja
Aguardente Bagaceira BairradaPortugalia
Aguardente Bagaceira AlentejoPortugalia
Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos VerdesPortugalia
Orujo de GaliciaHiszpania
GrappaWłochy
Grappa di BaroloWłochy
Grappa piemontese/Grappa del PiemonteWłochy
Grappa lombarda/Grappa di LombardiaWłochy
Grappa trentina/Grappa del TrentinoWłochy
Grappa friulana/Grappa del FriuliWłochy
Grappa veneta/Grappa del VenetoWłochy
Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto AdigeWłochy
Grappa siciliana/Grappa di SiciliaWłochy
Grappa di MarsalaWłochy
Τσικουδιά/TsikoudiaGrecja
Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of CreteGrecja
Τσίπουρο/TsipouroGrecja
Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of MacedoniaGrecja
Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of ThessalyGrecja
Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of TyrnavosGrecja
Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/ZivaniaCypr
TörkölypálinkaWęgry
9. Okowita z owoców
Schwarzwälder KirschwasserNiemcy
Schwarzwälder MirabellenwasserNiemcy
Schwarzwälder WilliamsbirneNiemcy
Schwarzwälder ZwetschgenwasserNiemcy
Fränkisches ZwetschgenwasserNiemcy
Fränkisches KirschwasserNiemcy
Fränkischer ObstlerNiemcy
Mirabelle de LorraineFrancja
Kirsch d'AlsaceFrancja
Quetsch d'AlsaceFrancja
Framboise d'AlsaceFrancja
Mirabelle d'AlsaceFrancja
Kirsch de FougerollesFrancja
Südtiroler Williams/Williams dell'Alto AdigeWłochy
Südtiroler Marille/Marille dell'Alto AdigeWłochy
Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto AdigeWłochy
Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto AdigeWłochy
Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto AdigeWłochy
Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto AdigeWłochy
Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto AdigeWłochy
Williams friulano/Williams del FriuliWłochy
Sliwovitz del VenetoWłochy
Sliwovitz del Friuli-Venezia GiuliaWłochy
Distillato di mele trentino/Distillato di mele del TrentinoWłochy
Williams trentino/Williams del TrentinoWłochy
Sliwovitz trentino/Sliwovitz del TrentinoWłochy
Aprikot trentino/Aprikot del TrentinoWłochy
Medronho do AlgarvePortugalia
Kirsch Friulano/Kirschwasser FriulanoWłochy
Kirsch Trentino/Kirschwasser TrentinoWłochy
Kirsch Veneto/Kirschwasser VenetoWłochy
Wachauer MarillenbrandAustria
Szatmári SzilvapálinkaWęgry
Kecskeméti BarackpálinkaWęgry
Békési SzilvapálinkaWęgry
Szabolcsi AlmapálinkaWęgry
Gönci BarackpálinkaWęgry
PálinkaWęgry,

Austria (w przypadku okowit z moreli wytwarzanych wyłącznie w krajach związkowych: Dolna Austria, Burgenland, Styria, Wiedeń)

Újfehértói meggypálinkaWęgry
BrinjevecSłowenia
Dolenjski sadjevecSłowenia
Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakya/Slivova rakya z TrojanuBułgaria
Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakya/Slivova rakya z ŁoweczuBułgaria
PälincäRumunia
Ţuicä Zetea de Mediecu AuritRumunia
Ţuicä de Arge§Rumunia
Horincä de CämärzanaRumunia
Hrvatska lozaChorwacja
Hrvatska stara šljivovicaChorwacja
Slavonska šljivovicaChorwacja
Pisco (2)Peru
10. Okowita z cydru i okowita z perry
CalvadosFrancja
Calvados Pays d'AugeFrancja
Calvados DomfrontaisFrancja
Eau-de-vie de cidre de BretagneFrancja
Eau-de-vie de cidre de NormandieFrancja
Eau-de-vie de poiré de NormandieFrancja
Eau-de-vie de cidre du MaineFrancja
Aguardiente de sidra de AsturiasHiszpania
Somerset Cider Brandy (3)Zjednoczone Królestwo
15. Wódka
Svensk Vodka/Swedish VodkaSzwecja
Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of FinlandFinlandia
Polska Wódka/Polish VodkaPolska
Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodkaLitwa
Estonian vodkaEstonia
17. Geist
Schwarzwälder HimbeergeistNiemcy
18. Goryczka
Bayerischer GebirgsenzianNiemcy
Südtiroler Enzian/Genziana dell'Alto AdigeWłochy
Genziana trentina/Genziana del TrentinoWłochy
19. Napoje spirytusowe aromatyzowane jałowcem
Genièvre/Jenever/GeneverBelgia, Niderlandy, Francja (departamenty Nord (59) i Pas-de-Calais (62)), Niemcy (niemieckie kraje związkowe Nadrenia Północna-Westfalia i Dolna Saksonia)
Genièvre de grains/Graanjenever/ GraangeneverBelgia, Niderlandy, Francja (departamenty Nord (59) i Pas-de-Calais (62))
Jonge jenever/jonge geneverBelgia, Niderlandy
Oude jenever/oude geneverBelgia, Niderlandy
Hasseltse jenever/HasseltBelgia (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek)
Balegemse jeneverBelgia (Balegem)
O' de Flander-Oost-Vlaamse GraanjeneverBelgia (Oost-Vlaanderen)
Peket-Pekêt/Peket-Pékêt de WallonieBelgia (Région wallonne)
Genièvre Flandres ArtoisFrancja (departamenty Nord (59) i Pas-deCalais (62))
Ostfriesischer KorngeneverNiemcy
SteinhägerNiemcy
Gin de MahónHiszpania
Vilniaus Džinas/Vilnius GinLitwa
Spišská borovičkaSłowacja
24. Akvavit/aquavit
Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish AquavitSzwecja
25. Napoje spirytusowe anyżowe
Anís Paloma Monforte del CidHiszpania
Hierbas de MallorcaHiszpania
Hierbas IbicencasHiszpania
ChinchónHiszpania
JaneževecSłowenia
29. Anis destylowany
Ouzo/ΟύζοCypr, Grecja
Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of MitileneGrecja
Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo of PlomariGrecja
Ούζο Καλαμάτας/Ouzo of KalamataGrecja
Ούζο Θράκης/Ouzo of ThraceGrecja
Ούζο Μακεδονίας/Ouzo of MacedoniaGrecja
30. Gorzkie napoje spirytu-sowe/bitter
Rheinberger KräuterNiemcy
Trejos devyneriosLitwa
Slovenska travaricaSłowenia
31. Wódka smakowa
Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowejPolska
Polska Wódka/Polish Vodka (4)Polska
Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka (4)Litwa
32. Likier
Berliner KümmelNiemcy
Hamburger KümmelNiemcy
Münchener KümmelNiemcy
Chiemseer KlosterlikörNiemcy
Bayerischer KräuterlikörNiemcy
Irish Cream (5)Irlandia
Palo de MallorcaHiszpania
Mirto di SardegnaWłochy
Liquore di limone di SorrentoWłochy
Liquore di limone della Costa d'AmalfiWłochy
Genepì del PiemonteWłochy
Genepì della Valle d'AostaWłochy
Benediktbeurer KlosterlikörNiemcy
Ettaler KlosterlikörNiemcy
Ratafia de ChampagneFrancja
Ratafia catalanaHiszpania
Suomalainen Marjalikööri/Suomalainen Hedelmälikööri/Finsk Bärlikör/Finsk Fruktlikör/Finnish berry liqueur/Finnish fruit liqueurFinlandia
Mariazeller MagenlikörAustria
Steinfelder MagenbitterAustria
Wachauer MarillenlikörAustria
Jägertee/Jagertee/JagateeAustria
HüttenteeNiemcy
Polish CherryPolska
Karlovarská HořkáRepublika Czeska
PelinkovecSłowenia
BlutwurzNiemcy
Cantueso AlicantinoHiszpania
Licor café de GaliciaHiszpania
Licor de hierbas de GaliciaHiszpania
Génépi des Alpes/Genepì degli AlpiFrancja, Włochy
Μαστίχα Χίου/Masticha of ChiosGrecja
Κίτρο Νάξου/Kitro of NaxosGrecja
Κουμκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat of CorfuGrecja
Τεντούρα/TentouraGrecja
Poncha da MadeiraPortugalia
Hrvatski pelinkovacChorwacja
34. Crème de cassis
Cassis de BourgogneFrancja
Cassis de DijonFrancja
Cassis de SaintongeFrancja
37a. Napój spirytusowy aromatyzowany tarniną lub PacháranPacharán navarroHiszpania
39. Maraschino/Marrasquino/ MaraskinoZadarski maraschinoChorwacja
40. Nocino
Nocino di ModenaWłochy
OrehovecSłowenia
Pozostałe napoje spirytusowe
Pommeau de BretagneFrancja
Pommeau du MaineFrancja
Pommeau de NormandieFrancja
Svensk Punsch/Swedish PunchSzwecja
InländerrumAustria
BärwurzNiemcy
Aguardiente de hierbas de GaliciaHiszpania
Aperitivo Café de AlcoyHiszpania
Herbero de la Sierra de MariolaHiszpania
Königsberger BärenfangNiemcy
Ostpreußischer BärenfangNiemcy
Ronmiel de CanariasHiszpania
Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/FruchtgeneverBelgia, Niderlandy, Niemcy (niemieckie kraje związkowe Nadrenia Północna-Westfalia i Dolna Saksonia)
Domači rumSłowenia
Irish Poteen/Irish PoitínIrlandia
TrauktinėLitwa
Trauktinė PalangaLitwa
Trauktinė DainavaLitwa
Hrvatska travaricaChorwacja
(1) Oznaczenie geograficzne Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky obejmuje whisky/whiskey wytwarzane w Irlandii i Irlandii Północnej.

(2) Ochrona oznaczenia geograficznego Pisco na mocy niniejszego rozporządzenia pozostaje bez uszczerbku dla używania nazwy Pisco w odniesieniu do produktów pochodzących z Chile chronionych na mocy układu z 2002 r. ustanawiającego stowarzyszenie między Unią a Chile.

(3) Obok oznaczenia geograficznego Somerset Cider Brandy musi zostać umieszczona nazwa handlowa "cider spirit".

(4) Produkt ten musi posiadać na etykiecie nazwę handlową "wódka smakowa". Określenie "smakowa" można zastąpić nazwą dominującego smaku.

(5) Oznaczenie geograficzne Irish Cream obejmuje stosowny likier wytwarzany w Irlandii oraz Irlandii Północnej."

1 Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 16.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 716/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 110/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz.U. L 201 z 26.7.2013, s. 21).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.