Rozporządzenie 1979/2001 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2138/97 wyznaczające jednorodne obszary produkcji oliwy z oliwek

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2001.270.12

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1979/2001
z dnia 10 października 2001 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2138/97 wyznaczające jednorodne obszary produkcji oliwy z oliwek

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady nr 136/66/EWG z dnia 22 września 1966 r. w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów(1), zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1513/2001(2),

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2261/84 z dnia 17 lutego 1984 r. ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy na produkcję oliwy z oliwek oraz przyznawania pomocy organizacjom producentów(3), zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1639/98(4), w szczególności jego art. 19,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 18 rozporządzenia (EWG) nr 2261/84 stanowi, że zbiory oliwek i uzysk oliwy są ustalane przez jednorodne obszary produkcji na podstawie liczb przedstawionych przez producenckie Państwa Członkowskie.

(2) Obszary produkcji zostały ustalone w Załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2138/97 z dnia 30 października 1997 r. wyznaczającego jednorodne obszary produkcji oliwy z oliwek(5), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 2461/2000(6). Ze względów administracyjnych i strukturalnych zmiany muszą być dokonywane w stosunku do jednorodnych obszarów produkcji na rok gospodarczy 2000/01, w szczególności w Hiszpanii, Grecji i we Włoszech.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Olejów i Tłuszczów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2138/97 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt A prowincje "Roma", "Caserta", "Consenza" i "Vibo Valentia" zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;

2) w pkt C:

a) "Αµυγδαλιά" dodaje się do nomos "Κοζάνης";

b) jednorodne obszary w nomos "Ρεθύµνου" zastępuje się:

"- obszar 1:

∆ ήµοι και Κοινότητες: Αδελέ, Αµνάτους, Κυριάννας, Μαρουλά, Μέσης, Παγκαλοχωρίου, Πρασσών, Πηγής, ∆ . Ρεθύµνης, Ρουσσοσπητίου, Χρωµοναστηρίου, Χαµα- λευρίου, Χαρακίων.

- obszar 2:

∆ ήµοι και Κοινότητες: Αρµένων, Γουλεδιανών, Καρές, Καττέλλους, Κούµων, Όρους, Σελλίου.

- obszar 3:

∆ ήµοι και Κοινότητες: Αγίου Κωνσταντίνου, Άνω Βαλσαµόνερου, Αργυρούπολης, Ατσιποπούλου, Βιλανδρέδους, Γερανίου, Γωνιάς, Ζουριδίου, Καλο- νυκτίου, Κάτω Βαλσαµόνερου, Κάτω Πόρου, Μούνδ- ρους, Μυριοκεφάλων, Πρινών, Ρουστίκων, Σαϊτούρων, Φρατζ. Μετοχίων, Μαλακίου.

- obszar 4:

∆ ήµος: Επισκοπής Ρεθύµνης.

- obszar 5:

Κοινότητες: Ασωµάτου, Λευκογείων, Μαριούς, Μυρθίου.

- obszar 6:

Κοινότητες: Αγίου Βασιλείου, Αγίου Ιωάννη, Αγκουσε- λιανών, Καξαρές.

- obszar 7:

Κοινότητες: Λαµπινής, Μυξορρούµατος, Σπηλίου, Μουρνές.

- obszar 8:

Κοινότητες: Αρδάκτος, ∆ ρυµίσκου, Κεντροχωρίου, Κισσού, Αγίας Γαλήνης, Ακουµίων, Κρύας Βρύσης, Κεραµέ, Μέλαµπε, Ορνέ, Σακτουρίων.

- obszar 9:

Κοινότητες: Ροδακίνου, Σελλιών

- obszar 10:

Κοινότητες: Αγίας Παρασκευής, Αποδούλου, Λοχριάς, Νίθαυρης, Πλατάνου, Αγίου Ιωάννη, Αµαρίου, Κουρούτων.

- obszar 11:

Κοινότητες: Φουρφουρά, Βιζαρίου, Πετροχωρίου, Άνω Μέρους, Λαµπιωτών.

- obszar 12:

Κοινότητες: Πλατανίων, Βισταγής, Μοναστηρακίου, Αµαρίου, Μέρωνα, Ελενών, Γερακαρίου, Βρυσσών, Αποστόλων, Θρόνου, Καλογέρου.

- obszar 13:

Κοινότητες: Παντάνασσας, Βολιώνων, Πατσού, Καρίνων.

- obszar 14:

Κοινότητες: Αγγελιανών, Πανόρµου, Περάµατος, Ρουµελίου, Αχλαδέ, Σκεπαστής, Μελιδονίου, Σισσών, Πρίνου, Έρφων, Σκουλουφίων.

- obszar 15:

Κοινότητες: Ελευθέρνων, Μαργαριτών, Αλφών, Ορθέ, Πασσαλιτών, Μελισσουργακίου, Καλανδαρέ, Χουµερίου, Αρχαίων Ελευθέρνων, Αγίου Ιωάννου Μυλοποτάµου.

- obszar 16:

Κοινότητες: Αγίου Μάµα, Καλύβου, Λιβαδίων, Ζωνιανών, Ανωγείων.

- obszar 17:

Κοινότητες: Βενίου, Αξού, Γαράζου, Επισκοπής Μυλο- ποτάµου, ∆ αµαβόλου, Θεοδώρας, Χώνους, Αλοϊδων, Κρυονερίου, Απλαδιανών, Αγίας, Αίµονα, ∆ οξαρού.";

c) w nomos Χανίων:

– ∆ ρακώνας Κυδωνίας i Πλατυβόλας zostają przeniesione z obszaru 3 do obszaru 5,

– Σούδων, Τσικαλαριών i Χανίων zostają przeniesione z obszaru 11 do obszaru 13,

– Αλικιανού, Βατόλακου i Φουρνών zostają przeniesione z obszaru 13 do obszaru 6,

– Καντάνου i Πλεµελιανών zostają przeniesione z obszaru 14 do obszaru 17,

– okręg Φωτακάδου w Βουκολιών zostaje przeniesiony z obszaru 16 do obszaru 14;

3) w pkt D w Comunidad autónoma Aragón:

a) w prowincji Saragossa:

– Pinseque dodaje się do obszaru 1,

– Villar de los Navarros dodaje się do obszaru 2,

– Plenas dodaje się do obszaru 3,

– Erla dodaje się do obszaru 4,

– Bujaraloz i La Almonda dodaje się do obszaru 6;

b) w prowincji Huesca:

– Banastas dodaje się do obszaru 2,

– Aguas, Castillonroy i Junzano dodaje się do obszaru 5.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 listopada 2000 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 października 2001 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. 172 z 30.9.1966, str. 3025/66.

(2) Dz.U. 201 z 26.7.2001, str. 4.

(3) Dz.U. 208 z 3.8.1984, str. 3.

(4) Dz.U. 210 z 28.7.1998, str. 38.

(5) Dz.U. 297 z 31.10.1997, str. 3.

(6) Dz.U. 283 z 9.11.2000, str. 14.

ANNEX

"Roma:

1. Affile, Agosta, Allumiere, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Carpineto Romano, Castel San Pietro Romano, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Gerano, Gorga, Jenne, Licenza, Mandela, Marano Equo, Montelanico, Percile, Pisoniano, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca Priora, Rocca Santo Stefano, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Roccagiovine, Roiate, Roviano, Sambuci, Saracinesco, Segni, Subiaco, Tolfa, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano.

2. Albano Laziale, Anguillara Sabazia, Anzio, Ardea, Ariccia, Artena, Bellegra, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capena, Castel Gandolfo, Castelnuovo di Porto, Cave, Cerveteri, Ciampino, Civitavecchia, Civitella San Paolo, Colleferro, Colonna, Fiano Romano, Filacciano, Fiumicino, Formello, Frascati, Gallicano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Genzano di Roma, Grottaferrata, Labico, Ladispoli, Lanuvio, Lariano, Magliano Romano, Manziana, Marino, Mazzano Romano, Monte Porzio Catone, Montecompatri, Morlupo, Nazzano, Nemi, Nettuno, Olevano Romano, Palestrina, Pomezia, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Roma, Sacrofano, San Cesareo, San Vito Romano, Sant'Oreste, Santa Marinella, Torrita Tiberina, Trevignano Romano, Valmontone, Velletri, Zagarolo.

3. Casape, Castel Madama, Guidonia Montecelio, Marcellina, Mentana, Monteflavio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Poli, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Sant'Angelo Romano, Tivoli."

"Caserta:

1. Arienzo, Bellona, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano, Capua, Carinola, Casagiove, Casapulla, Caserta, Castel Campagnano, Castel Morrone, Castel di Sasso, Cellole, Cervino, Falciano del Massico, Francolise, Galluccio, Giano Vetusto, Maddaloni, Mondragone, Pastorano, Piana di Monte Verna, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Rocca d'Evandro, San Felice a Cancello, San Prisco, Santa Maria a Vico, Sessa Aurunca, Sparanise, Teano, Vitulazio.

2. Ailano, Alife, Alvignano, Aversa, Baia e Latina, Caianello, Cancello ed Arnone, Capodrise, Capriati a Volturno, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Castel Volturno, Castello del Matese, Cesa, Ciorlano, Conca della Campania, Curti, Dragoni, Fontegreca, Formicola, Frignano, Gallo, Gioia Sannitica, Grazzanise, Gricignano di Aversa, Letino, Liberi, Lusciano, Macerata Campania, Marcianise, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Orta di Atella, Parete, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pietravairano, Portico di Caserta, Prata Sannita, Pratella, Presenzano, Raviscanina, Recale, Riardo, Roccamonfina, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Ruviano, San Cipriano d'Aversa, San Gregorio Matese, San Marcellino, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada, San Pietro Infine, San Potito Sannitico, San Tammaro, Sant'Angelo d'Alife, Sant'Arpino, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria la Fossa, Succivo, Teverola, Tora e Piccilli, Trentola-Ducenta, Vairano Patenora, Valle Agricola, Valle di Maddaloni, Villa Literno, Villa di Briano."

"Cosenza:

1. Amendolara, Calopezzati, Caloveto, Cariati, Cassano allo Ionio, Cerchiara di Calabria, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Mandatoriccio, Montegiordano, Paludi, Pietrapaola, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, Rossano, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, Santa Sofia d'Epiro, Scala Coeli, Terravecchia, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Villapiana.

2. Acquaformosa, Acri, Albidona, Alessandria del Carretto, Altilia, Altomonte, Aprigliano, Belsito, Bianchi, Bisignano, Bocchigliero, Campana, Canna, Carolei, Carpanzano, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Castroregio, Castrovillari, Celico, Cellara, Cerisano, Cervicati, Cerzeto, Civita, Colosimi, Cosenza, Dipignano, Domanico, Fagnano Castello, Figline Vegliaturo, Firmo, Francavilla Marittima, Frascineto, Grimaldi, Laino Borgo, Laino Castello, Lappano, Lattarico, Longobucco, Lungro, Luzzi, Malito, Malvito, Mangone, Marano Marchesato, Marano Principato, Marzi, Mendicino, Mongrassano, Montalto Uffugo, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Nocara, Oriolo, Panettieri, Papasidero, Parenti, Paterno Calabro, Pedace, Pedivigliano, Piane Grati, Pietrafitta, Plataci, Rende, Roggiano Gravina, Rogliano, Rose, Rota Greca, Rovito, San Basile, San Benedetto Ullano, San Donato di Ninea, San Fili, San Giovanni in Fiore, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Pietro in Guarano, San Sosti, San Vincenzo la Costa, Sant'Agata di Esaro, Santa Caterina Albanese, Santo Stefano di Rogliano, Saracena, Scigliano, Serra Pedace, Spezzano Albanese, Spezzano Piccolo, Spezzano della Sila, Tarsia, Terranova da Sibari, Torano Castello, Trenta, Zumpano.

3. Acquappesa, Aiello Calabro, Aieta, Amantea, Belmonte Calabro, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Cetraro, Cleto, Diamante, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Grisolia, Guardia Piemontese, Lago, Longobardi, Maierŕ, Orsomarso, Paola, Praia a Mare, San Lucido, San Nicola Arcella, San Pietro in Amantea, Sangineto, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Serra d'Aiello, Tortora, Verbicaro."

"Vibo Valentia:

1. Brognaturo, Fabrizia, Filadelfia, Francavilla Angitola, Mongiana, Pizzo, Polia, Serra San Bruno, Spadola.

2. Acquaro, Arena, Capistrano, Dasŕ, Dinami, Filogaso, Gerocarne, Maierato, Monterosso Calabro, Nardodipace, Pizzoni, San Nicola da Crissa, Simbario, Sorianello, Soriano Calabro, Vallelonga, Vazzano.

3. Briatico, Cessaniti, Drapia, Filandari, Francica, lonadi, Joppolo, Limbadi, Mileto, Nicotera, Parghelia, Ricadi, Rombiolo, San Calogero, San Costantino Calabro, San Gregorio d'Ippona, Sant'Onofrio, Spilinga, Stefanaconi, Tropea, Vibo Valentia, Zaccanopoli, Zambrone, Zungri."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.