Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.305.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2014 r.

PYTANIA PISEMNE Z ODPOWIEDZIĄ
Pytania pisemne skierowane przez posłów do Parlamentu Europejskiego i odpowiedzi na te pytania udzielone przez instytucję Unii Europejskiej

(2014/C 305/01)

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2014 r.)

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.