Publikacja zgodnie z art. 6 dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji... - OpenLEX

Publikacja zgodnie z art. 6 dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.242.7

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 lipca 2016 r.

Publikacja zgodnie z art. 6 dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych

(2016/C 242/06)

(Dz.U.UE C z dnia 2 lipca 2016 r.)

Decyzja w sprawie reorganizacji i uporządkowanej likwidacji dotycząca HETA jest związana z reorganizacją Hypo Alpe Adria Bank.

Wyciąg z decyzji austriackiego organu nadzoru rynku finansowego (Finanzmarktaufsichtsbehörde, FMA) z dnia 10 kwietnia 2016 r. dotyczącej przygotowań do zastosowania narzędzia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

DECYZJA

Postanowienie

Organ nadzoru rynku finansowego (Finanzmarktaufsichtsbehörde, FMA), sprawując funkcję organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy federalnej o naprawie i restrukturyzacji banków (Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken), federalny dziennik ustaw (BGBl.) I nr 98/2014 w obowiązującym brzmieniu (ustawa BaSAG), zarządza na skutek spełnienia warunków uruchomienia procedury restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do spółki HETA ASSET RESOLUTION AG (HETA), Alpen-Adria-Platz 1, 9020 Klagenfurt, Austria, numer w rejestrze przedsiębiorstw 108415, wprowadzenie wymienionych poniżej środków.

I.

1.
Wartość pozycji w ramach kapitału podstawowego Tier I HETA w rozumieniu art. 2 pkt 68 BaSAG zostaje ustalona na wartość zerową zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 74 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 90 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 73 ust. 2 pkt 1 BaSAG. Dotyczy to następujących pozycji w ramach kapitału podstawowego Tier I:
1.1.
kapitału zakładowego HETA wskazanego w okresowym sprawozdaniu finansowym HETA zgodnie ze stanem na dzień 1 marca 2015 r. jako kapitał własny w ramach Kapitału subskrybowanego. Zgodnie ze stanem na dzień 1 marca 2015 r. kapitał ten wynosi 2 419 097 046,21 EUR i został podzielony na 989 231 060 akcji na okaziciela bez wartości nominalnej;
1.2.
kapitału udziałowego HETA wykazanego w okresowym sprawozdaniu finansowym HETA zgodnie ze stanem na dzień 1 marca 2015 r. jako kapitał własny w ramach Kapitału subskrybowanego. Kapitał ten wynosi zgodnie ze stanem na dzień 1 marca 2015 r. 1 075 111 072,56 EUR. Obejmuje on kwotę 800 000 000 EUR i 18 000 sztuk papierów wartościowych uprawniających do udziału w zysku, każdy wart 15 283,94848 EUR, subskrybowanych w całości przez Austrię.
2.
Wartość nominalna instrumentów kapitału uzupełniającego HETA w rozumieniu art. 2 pkt 73 BaSAG zostaje, łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia 28 lutego 2015 r., odpowiednio zmniejszona do wartości zerowej zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 74 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 90 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 89 ust. 3 pkt 2, w związku z art. 73 ust. 2 pkt 3 BaSAG. Z zastrzeżeniem skutków dla wszelkich osób, których prawa zostały naruszone na skutek wprowadzenia środków uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 116 ust. 4 BaSAG, zmniejszenie to dotyczy następujących pozycji:
Kapitał uzupełniający
BPOSNr ISIN/Nr identyfikacyjny umowyOznaczenieCzas trwania umowyWalutaWartość nominalna w walucie na dzień 1.3.2015Wartość księgowa UGB/BWG w EUR na dzień 1.3.2015Naliczone odsetki w EUR na dzień 1.3.2015
2.4.AT0000355326FRN HYPO ALPE-A. KAP.FLR03-1530.12.2015EUR3 892 000,000,04-
2.4.AT0000355359HYPO ALPE-A.ERG.ANL.05/178.8.2017EUR1 000 000,000,02-
2.4.XS01784494675,25 % HYPO ALPE-A.NR NTS 01-21 MTN 03/1527.10.2015EUR20 000 000,000,20-
2.8.SSD_35SSD_ERG_EUR_5,69 %_2003-20173.5.2017EUR5 000 000,000,00-
2.8.SSD_31SSD_ERG_EUR_5,69 %_2003-20173.5.2017EUR5 000 000,000,00-
0,26-

II.

1.
Wartość nominalna zobowiązań podporządkowanych HETA niewymienionych w sekcji I pkt 2 niniejszej decyzji zostaje, łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia 28 lutego 2015 r., odpowiednio zmniejszona do wartości zerowej zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 74 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 90 ust. 1 pkt 4 BaSAG. Z zastrzeżeniem skutków dla wszelkich osób, których prawa zostały naruszone na skutek wprowadzenia środków uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 116 ust. 4 BaSAG, zmniejszenie to dotyczy następujących zobowiązań podporządkowanych:
Zobowiązania podporządkowane
BPOSNr identyfikacyjny

Nr identyfikacyjny umowy

OznaczeniePoczątek trwania umowyKoniec trwania umowyWalutaWartość nominalna w walucie na dzień 1.3.2015Wartość księgowa UGB/BWG w EUR na dzień 1.3.2015Naliczone odsetki w EUR na dzień 1.3.2015
2.7.SSD_117-2/133SSD_NR_EUR_4,49 %_2006-201617.08.200617.08.2016EUR10 000 000,0010 000 000,00709 297,58
2.7.SSD_117-1SSD_NR_EUR_4,49 %_2006-201617.08.200617.08.2016EUR5 000 000,005 000 000,00354 648,79
2.7.SSD_121 [A]SSD_NR_EUR_4,5 %_2006-201731.10.20069.1.2017EUR10 000 000,0010 000 000,00517 808,39
2.7.SSD_121 [B]SSD_NR_EUR_4,5 %_2006-2 01731.10.20069.1.2017EUR3 000 000,003 000 000,00155 342,31
2.7.SSD_121 [C]SSD_NR_EUR_4,5 %_2006-201731.10.20069.1.2017EUR20 000 000,0020 000 000,001 035 616,26
2.7.SSD_121 [D]SSD_NR_EUR_4,5 %_2006-201731.10.20069.1.2017EUR7 000 000,007 000 000,00362 465,56
2.7.SSD_121 [E]SSD_NR_EUR_4,5 %_2006-201731.10.20069.1.2017EUR10 000 000,0010 000 000,00517 808,39
2.7.SSD_120SSD_NR_EUR_4,28 %_2006-20175.9.200613.1.2017EUR5 000 000,005 000 000,00243 713,69
2.7.SSD_144SSD_NR_EUR_6mEuri-bor+0,3 %_2007-201723.2.200723.2.2017EUR10 000 000,0010 000 000,0071 178,63
2.7.SSD_33SSD_NR_EUR_4,35 %_2003-201727.6.200327.6.2017EUR5 000 000,005 000 000,00147 417,35
2.7.SSD_53SSD_NR_EUR_4,35 %_2003-201727.6.200327.6.2017EUR2 000 000,002 000 000,0058 967,35
2.7.SSD_104SSD_NR_EUR_4,45 %_2006-20171.6.20061.8.2017EUR15 000 000,0015 000 000,00387 699,22
2.7.SSD_70SSD_NR_EUR_3,7 %_2005-201729.7.20051.8.2017EUR25 000 000,0025 000 000,00537 260,98
2.7.SSD_72SSD_NR_EUR_3,79 %_2 005-20178.8.20058.8.2017EUR1 000 000,001 000 000,0060 966,44
2.7.SSD_71SSD_NR_EUR_3,79 %_2005-20178.8.20058.8.2017EUR2 000 000,002 000 000,00121 932,87
2.7.SSD_112SSD_NR_EUR_4,495 %_2006-20179.8.20069.8.2017EUR3 000 000,003 000 000,00216 217,70
2.7.SSD_73SSD_NR_EUR_3,80 %_2005-201715.8.200515.8.2017EUR5 000 000,005 000 000,00301 648,72
2.7.SSD_74SSD_NR_EUR_3,80 %_2005-201715.8.200515.8.2017EUR5 000 000,005 000 000,00301 648,72
2.7.SSD_148SSD_NR_EUR_4,56 %_2006-201731.8.200631.8.2017EUR2 500 000,002 500 000,00175 839,79
2.7.SSD_149SSD_NR_EUR_4,56 %_2006-201731.8.200631.8.2017EUR500 000,00500 000,0035 167,23
2.7.SSD_75SSD_NR_EUR_3,80 %_2005-201731.8.200531.8.2017EUR2 000 000,002 000 000,00117 225,92
2.7.SSD_113SSD_NR_EUR_4,51 %_2006-201717.8.20061.9.2017EUR5 000 000,005 000 000,00346 220,05
2.7.SSD_56SSD_NR_EUR_4,08 %_2005-20173.2.20051.9.2017EUR10 000 000,0010 000 000,00628 095,84
2.7.SSD_66SSD_NR_EUR_3mEuribor+0,25 %_2005-201731.3.20051.9.2017EUR25 000 000,0025 000 000,001 619 341,93
2.7.SSD_57SSD_NR_EUR_ 4,08 %_2005-20173.2.20051.9.2017EUR5 000 000,005 000 000,00314 048,82
2.7.SSD_58SSD_NR_EUR_ 4,08 %_2005-20173.2.20051.9.2017EUR10 000 000,0010 000 000,00628 095,84
2.7.SSD_105SSD_NR_EUR_3mEuribor+0,25 %_2006-20176.6.20066.9.2017EUR15 000 000,0015 000 000,0053 354,68
2.7.SSD_143SSD_NR_EUR_ 4,60 %_2006-201730.6.200615.9.2017EUR7 000 000,007 000 000,00482 192,55
2.7.SSD_141SSD_NR_EUR_ 4,60 %_2006-201730.6.200615.9.2017EUR7 000 000,007 000 000,00482 192,55
2.7.SSD_142SSD_NR_EUR_ 4,60 %_2006-201730.6.200615.9.2017EUR13 000 000,0013 000 000,00895 501,63
2.7.SSD_79SSD_NR_EUR_ 3,618 %_2005-201719.9.200519.9.2017EUR6 000 000,006 000 000,00321 730,45
2.7.SSD_80SSD_NR_EUR_ 3,63 %_2005-2017 20.9.200520.9.2017EUR5 000 000,005 000 000,00268 460,83
2.7.SSD_81SSD_NR_EUR_ 3,614 %_2005-201721.9.200521.9.2017EUR20 000 000,0020 000 000,001 066 970,98
2.7.SSD_34SSD_NR_EUR_ 4,97 %_2003-201728.10.200328.9.2017EUR5 000 000,005 000 000,00362 446,10
2.7.SSD_30SSD_NR_EUR_ 4,97 %_2003-201728.10.200328.9.2017EUR5 000 000,005 000 000,00362 446,10
2.7.SSD_145SSD_NR_EUR_ 4,517 %_2007-201715.3.200729.9.2017EUR4 000 000,004 000 000,00262 986,65
2.7.SSD_146SSD_NR_EUR_ 4,517 %_2007-201715.3.200729.9.2017EUR20 000 000,0020 000 000,001 314 931,71
2.7.SSD_25SSD_NR_EUR_5 %_2003-201828.3.200328.3.2018EUR5 000 000,005 000 000,00231 249,09
2.7.SSD_26SSD_NR_EUR_5 %_2003-201828.3.200328.3.2018EUR3 000 000,003 000 000,00138 750,68
2.7.SSD_27SSD_NR_EUR_5 %_2003-201828.3.200328.3.2018EUR2 000 000,002 000 000,0092 500,45
2.7.XS02741171174,35 % HYPO ALPE-A.NR.ANL.06/163.11.20063.11.2016EUR150 000 000,00150 000 000,008 812 951,03
2.7.XS0283714896FRN HAAB VAR.ANL 07-1724.1.200724.1.2017EUR230 000 000,00230 000 000,001 270 938,23
2.7.XS0170866775FRN HYPO-ALPE-A. NR.ANL.03/1727.6.200327.6.2017EUR15 000 000,0015 000 000,00453 323,59
2.7.QOXDB9964079FRN HYPO ALPE ANL.NACH. 04/1716.8.200416.8.2017EUR20 000 000,0020 000 000,00138 353,42
2.7.XS0205170268FRN KTN NACHR.ANL. 04/17 VAR.11.11.200411.9.2017EUR25 000 000,0025 000 000,0083 627,99
2.7.XS01840263744,875 % HYPO ALPE-A.ANL.04/1718.2.200418.9.2017EUR15 000 000,0015 000 000,001 085 987,16
2.7.XS0154247299FRN VAR.HYPO ALP.NTS 02-17/P20.9.200220.9.2017EUR15 000 000,0015 000 000,00140 464,12
2.7.XS01393436355,73 % HYPO ALPE-A.NR NTS 01-2110.12.200110.12.2021EUR15 000 000,0015 000 000,00191 000,00
2.7.XS01429386865,92 % HYPO ALPE-A.NR.NTS 02-2222.2.200222.2.2022EUR15 000 000,0015 000 000,0022 200,01
2.7.XS08634840352,375 % HAAB GUARNT.NTS 12-2213.12.201213.12.2022EUR1 000 000 000,001 000 000 000,005 075 342,46
2.7.AT00003271017,5 % KTN. OBL 94-2427.5.199427.5.2024ATS60 000 000,004 360 370,05248 904,46
2.7.AT00003553345,03 % HYPO ALPE A. ANL. 04/1726.1.200427.5.2024EUR10 000 000,0010 000 000,00553 492,93
2.7.XS01658633165,27 % HYPO ALPE-A. ANL 03-28/P7.4.20037.4.2028EUR10 000 000,0010 000 000,00474 300,00
2.7.XS00970587200 % KTN. NR OBL. 99-2914.5.199914.5.2029EUR5 000 000,0013 884 212,6512 397,47
2.7.XS0121202658FRN HYPO ALPE ANL. 00-30/VAR.18.12.200018.12.2030EUR14 890 000,0014 890 000,0016 140,76
2.7.XS0158550292FRN HYPO ALPE-ADR.NTS 02/32VA29.11.200229.11.2032EUR20 000 000,0020 000 000,0034 720,00
1 893 134 582,7034 915 532,45
2.
Wartość nominalna lub należna kwota pozostałych kwalifikowalnych zobowiązań HETA, o których mowa w art. 86 BaSAG, zostaje, łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia 28 lutego 2015 r., odpowiednio zmniejszona na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 74 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 90 ust. 1 pkt 5 BaSAG do kwoty w wysokości 46,02 % odpowiednio wartości nominalnej lub wspomnianej należnej kwoty na dzień 1 marca 2015 r. łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia 28 lutego 2015 r. Z zastrzeżeniem skutków dla wszelkich osób, których prawa zostały naruszone na skutek wprowadzenia środków uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 116 ust. 4 BaSAG, zmniejszenie to dotyczy następujących kwalifikowalnych zobowiązań:
2.1.
Obligacje
Obligacje
BPOSNr ISIN/Nr identyfikacyjnyOznaczenieKoniec trwania umowyWalutaWartość nominalna w walucie na dzień 1.3.2015Wartość księgowa UGB/BWG w EUR na dzień 1.3.2015Naliczone odsetki w EUR na dzień 1.3.2015
2.3.XS0289201484FRN HYPO ALPE-A.07-15 VAR.6.3.2015EUR450 000 000,00450 000 000,00188 825,00
2.3.XS0292051835FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.07/1520.3.2015EUR500 000 000,00500 000 000,00142 791,66
2.3.XS0217836179FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/1522.4.2015EUR20 000 000,0020 000 000,002 216,66
2.3.XS0293593421FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/1523.4.2015CHF200 000 000,00188 040 616,7781 126,99
2.3.XS0217878841HYPO ALPE-A.INT.ANL.05/154.5.2015EUR80 000 000,0080 000 000,001 690 060,41
2.3.XS0218884194FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.05/156.5.2015EUR20 000 000,0020 000 000,001 597,22
2.3.XS0219714564FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/1527.5.2015EUR5 000 000,005 000 000,0049 138,11
2.3.XS01695940574,25 % HY.ALP.ADRIA ANL. 03/1516.6.2015EUR25 000 000,0025 000 000,00752 604,17
2.3.CH00286231452,75 % HAAB INTL. ANL.07/1512.8.2015CHF600 000 000,00564 121 850,328 575 435,62
2.3.XS0219079794FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/166.5.2016EUR20 000 000,0020 000 000,001 597,22
2.3.XS02685655861,905 % HYPO ALPE-ADRIA ANL. 06/1629.9.2016JPY5 000 000 000,0037 299 515,11300 012,45
2.3.XS02724013564,25 % HAAB ANL. 06/1631.10.2016EUR1 250 000 000,001 250 000 000,0017 611 301,37
2.3.XS02327334923,42 % HYPO ALPE-ADRIA NTS 05/167.11.2016EUR25 000 000,0025 000 000,00270 750,00
2.3.XS0210195003FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/1724.1.2017EUR25 000 000,0025 000 000,003 895,83
2.3.XS0210264411FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL.05/1724.1.2017EUR50 000 000,0050 000 000,004 958,33
2.3.XS02103720653,9 % HYPO ALPE-AD 05/1724.1.2017EUR10 000 000,0010 000 000,0038 465,75
2.3.XS02818754834,375 % HYPO ALPE-ADRIA ANL. 07/1724.1.2017EUR2 000 000 000,002 000 000 000,008 630 136,99
2.3.XS0184652567FRN HYPO ALPE-A.FLR MTN 04/179.2.2017EUR10 000 000,0010 000 000,001 060,83
2.3.XS0184385937FRN HYPO ALPE-A ANL.04/1717.2.2017EUR65 000 000,0065 000 000,003 932,50
2.3.XS0187818595FRN HYPO ALPE AD.BK.NTS0417VA15.3.2017EUR20 000 000,0020 000 000,007 583,33
2.3.AT0000A00EZ43,72 % HYPO ALPE-ADRIA ANL. 06/1715.3.2017EUR20 000 000,0020 000 000,00715 066,68
2.3.XS02154516334,07 % HYPO AL.A.ANL.05/1721.3.2017EUR5 000 000,005 000 000,00192 349,31
2.3.XS0293591995FRN HAAB INTL FRN 07-17/23929.3.2017EUR100 000 000,00100 000 000,00195 911,11
2.3.XS0293592613FRN HAAB INTL FRN 07-17/24029.3.2017EUR70 000 000,0070 000 000,00137 137,77
2.3.XS0147028061FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/1710.5.2017EUR20 000 000,0020 000 000,0021 511,11
2.3.XS0148839243HYPO ALPE-A. MTN 02/17FLR12.5.2017EUR5 000 000,005 000 000,00259 000,00
2.3.XS0147142276FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/1717.5.2017EUR25 000 000,0025 000 000,0024 891,67
2.3.XS0203692727FRN HYPO ALPE ANL. 04/1717.5.2017EUR23 000 000,0023 000 000,0019 610,06
2.3.XS0147285547FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/1728.5.2017EUR50 000 000,0050 000 000,00310 500,00
2.3.XS0149185745HYPO ALPE-A.FLR-MTN02/1710.6.2017EUR5 000 000,005 000 000,00251 575,00
2.3.XS01484943205,8 % HYPO ALP-A.NTS 02/1717.6.2017EUR25 000 000,0025 000 000,001 023 055,56
2.3.XS01695947274,4 % HY.ALP.ADRIA ANL. 03/1720.6.2017EUR25 000 000,0025 000 000,00763 888,90
2.3.XS0170738263FRN HY.ALPE ADRIA ANL.03-17VA1.7.2017EUR30 000 000,0030 000 000,0015 247,50
2.3.XS01498190045,68 % HYPO ALPE-A. ANL 02/175.7.2017EUR10 000 000,0010 000 000,00372 355,56
2.3.XS0209755981FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL 05/1718.7.2017EUR50 000 000,0050 000 000,0010 762,50
2.3.XS0171833030FRN HYPO.ALPE-AD.BK.ANL.0317 V28.7.2017EUR50 000 000,0050 000 000,0012 400,00
2.3.XS0210342316FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/171.8.2017EUR25 000 000,0025 000 000,002 943,75
2.3.XS0198512732FRN HYPO ALPE-A.MTN 04/1711.8.2017EUR50 000 000,0050 000 000,004 745,83
2.3.XS0151684981FRN HYPO ALPE-A. FLR-MTN02/1712.8.2017EUR75 000 000,0075 000 000,0010 666,67
2.3.XS0173650028FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/1721.8.2017EUR50 000 000,0050 000 000,002 048,61
2.3.XS0244768635FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.06/1723.8.2017EUR100 000 000,00100 000 000,0013 211,11
2.3.XS0191139574FRN HYPO ALPE A. ANL.04-17VAR28.8.2017EUR25 000 000,0025 000 000,00193,06
2.3.XS02004382234,54 % HYPO ALPE-A. ANL. 04/1722.9.2017EUR20 000 000,0020 000 000,00398 027,40
2.3.XS0232318831FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/1729.9.2017EUR50 000 000,0050 000 000,001 467 123,29
2.3.XS0232319300FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/1729.9.2017EUR50 000 000,0050 000 000,001 467 123,29
2.3.XS0232727411FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/1729.9.2017EUR50 000 000,0050 000 000,001 467 123,29
2.3.XS0232727684FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 05/1729.9.2017EUR50 000 000,0050 000 000,001 467 123,29
2.3.XS0161493811FRN HYPO-ALPE-A. ANL.03-18VAR10.2.2018EUR50 000 000,0050 000 000,007 969,44
2.3.XS0162348857FRN HYPO ALPE-A. ANL.03/184.3.2018EUR25 000 000,0025 000 000,0052 163,89
2.3.XS01624725174,625 % HYPO ALPE-A. ANL.03/184.3.2018EUR50 000 000,0050 000 000,002 286 805,55
2.3.XS0163390163FRN HYPO ALPE-A.VAR.ANL.03/1810.3.2018EUR60 000 000,0060 000 000,00107 786,67
2.3.XS0163694895FRN HY.ALP.-A.ANL.03-18/VAR.2.4.2018EUR25 000 000,0025 000 000,0036 525,69
2.3.XS01636949784,7 % HYPO ALPE-A.ANL.03-18/P2.4.2018EUR25 000 000,0025 000 000,001 073 819,45
2.3.XS0165821074FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/189.4.2018EUR35 000 000,0035 000 000,0049 423,89
2.3.XS01659352470 % HYPO ALPE-AD.NULLK.03/1817.4.2018EUR42 500 000,0036 367 778,594 953,89
2.3.XS0165863233FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 03/1822.4.2018EUR50 000 000,0050 000 000,0065 216,67
2.3.AT00003454835,04 % HYPO-ALPE-A.ANL.03-23/1PP15.2.2023EUR30 000 000,0030 000 000,0067 200,00
2.3.XS0165190066HYPO ALPE-A. MTN 03/23VAR24.3.2023EUR25 000 000,0025 000 000,002 252 517,37
2.3.XS0165060012FRN HYPO ALPE-A.ANL.03/338.4.2033JPY500 000 000,003 729 951,5182 452,64
2.3.XS0164569187FRN HYPO ALPE-A. VAR.ANL.034312.3.2043EUR20 000 000,0020 000 000,0036 927,78
2.3.XS0166422823FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/439.4.2043EUR20 000 000,0020 000 000,008 216,67
2.3.XS0166280346FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/43FLR26.9.2043EUR50 000 000,0050 000 000,0087 966,67
2.3.XS0397542746FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.08-4920.1.2049CHF300 000 000,00282 060 925,1618 608,19
7 209 620 637,4655 221 637,22
2.2.
Pożyczki pod skrypt dłużny
Pożyczki pod skrypt dłużny
BPOSNr identyfikacyjny umowyOznaczeniePoczątek trwania umowyKoniec trwania umowyWalutaWartość nominalna w walucie na dzień 1.3.2015Wartość księgowa UGB/BWG w EUR na dzień 1.3.2015Naliczone odsetki w EUR na dzień 1.3.2015
2.2.SSD_138SSD_EUR_4,28 %_2007-20152.3.20072.3.2015EUR25 000 000,0025 000 000,001 067 068,50
2.1.SSD_140SSD_EUR 6 m Euribor_2007- 201523.3.200723.3.2015EUR30 000 000,0030 000 000,0036 702,50
2.2.SSD_135/4SSD_EUR_4,25 %_2007-201523.2.200723.7.2015EUR25 000 000,0025 000 000,00643 321,92
2.2.SSD_135/1SSD_EUR_4,25 %_2007-201523.2.200723.7.2015EUR15 000 000,0015 000 000,00385 993,16
2.2.SSD_135/2SSD_EUR_4,25 %_2007-201523.2.200723.7.2015EUR14 000 000,0014 000 000,00360 260,28
2.2.SSD_135/3SSD_EUR_4,25 %_2007-201523.2.200723.7.2015EUR11 000 000,0011 000 000,00283 061,65
2.1.SSD_135/5SSD_EUR_4,25 %_2007-201523.2.200723.7.2015EUR35 000 000,0035 000 000,00900 650,69
2.1.SSD_139/6SSD_EUR_4,20 %_2007-158.3.20071.9.2015EUR40 000 000,0040 000 000,00833 095,89
2.2.SSD_139/2SSD_EUR_4,20 %_2007-158.3.20071.9.2015EUR4 000 000,004 000 000,0083 309,59
2.2.SSD_139/3SSD_EUR_4,20 %_2007-158.3.20071.9.2015EUR1 000 000,001 000 000,0020 827,40
2.2.SSD_139/4SSD_EUR_4,20 %_2007-158.3.20071.9.2015EUR3 000 000,003 000 000,0062 482,20
2.2.SSD_139/5SSD_EUR_4,20 %_2007-158.3.20071.9.2015EUR1 000 000,001 000 000,0020 827,40
2.2.SSD_139/1SSD_EUR_4,20 %_2007-158.3.20071.9.2015EUR1 000 000,001 000 000,0020 827,40
2.2.SSD_134/1SSD_EUR_4,41 %_2007-201520.2.200715.9.2015EUR17 000 000,0017 000 000,00343 013,43
2.2.SSD_134/2SSD_EUR_4,41 %_2007-201520.2.200715.9.2015EUR23 000 000,0023 000 000,00464 076,99
2.2.SSD_134/3SSD_EUR_4,41 %_2007-201520.2.200715.9.2015EUR10 000 000,0010 000 000,00201 772,60
2.1.SSD_67SSD_EUR_3,91 %_2005-201518.3.200518.9.2015EUR10 000 000,0010 000 000,00175 682,19
2.2.SSD_91SSD_EUR_3,545 % 2003-2015 _30.11.200530.11.2015EUR10 000 000,0010 000 000,0088 382,19
2.2.SSD_95SSD_EUR_3,7 %_2006-201631.1.200629.1.2016EUR15 000 000,0015 000 000,0047 136,99
2.2.SSD_99SSD_EUR_3,7 %_2006-20162.2.20062.2.2016EUR10 000 000,0010 000 000,0027 369,86
2.2.SSD_97SSD_EUR_3,7 %_2006-20162.2.20062.2.2016EUR15 000 000,0015 000 000,0041 054,80
2.2.SSD_98SSD_EUR_3,7 %_2006-20162.2.20062.2.2016EUR2 500 000,002 500 000,006 842,47
2.2.SSD_96SSD_EUR_3,7 %_2006-20162.2.20062.2.2016EUR10 000 000,0010 000 000,0027 369,86
2.1.SSD_102SSD_EUR_3,725 % 2006-20166.2.20068.2.2016EUR10 000 000,0010 000 000,0021 431,51
2.2.SSD_60SSD_EUR_3,97 %_2005-201628.2.200526.2.2016EUR10 000 000,0010 000 000,003 263,01
2.2.SSD_61SSD_EUR_3,97 %_2005-201628.2.200526.2.2016EUR1 000 000,001 000 000,00326,30
2.2.SSD_103SSD_EUR_3,83 %_2006-20169.3.20069.3.2016EUR5 000 000,005 000 000,00187 302,74
2.2.SSD_63SSD_EUR_4,015 % 2005-2016 _16.3.200516.3.2016EUR25 000 000,0025 000 000,00962 500,00
2.2.SSD_107SSD_EUR_4,27 %_2006-201629.06.200629.6.2016EUR5 000 000,005 000 000,00143 308,22
2.2.SSD_109SSD_EUR_4,39 %_2006-201618.7.200618.7.2016EUR10 000 000,0010 000 000,00271 819,18
2.1.SSD_111SSD_EUR_4,31 %_201626.7.200626.7.2016EUR20 000 000,0020 000 000,00514 838,36
2.1.SSD_101SSD_EUR_3,74 %_2006-201616.2.200616.8.2016EUR15 000 000,0015 000 000,00302 786,31
2.2.SSD_62SSD_EUR_4,02 %_2005-20167.3.20057.9.2016EUR25 000 000,0025 000 000,00481 849,32
2.1.SSD_82SSD_EUR-CMS-Spread_2005-2016_AO10.10.200510.10.2016EUR50 000 000,0050 000 000,001 132 109,59
2.1.SSD_86SSD_3,50 %_2005-201619.10.200519.10.2016EUR15 000 000,0015 000 000,00191 301,37
2.1.SSD_87SSD_EUR_6MEuribor + 3,1 _ 0 %_2005-2016_AO28.10.200528.10.2016EUR50 000 000,0050 000 000,00456 561,12
2.2.SSD_110/1SSD_EUR_4,40 % _2006- 201618.7.20061.12.2016EUR13 000 000,0013 000 000,00141 041,10
2.2.SSD_110/2SSD_EUR_4,40 % _2006- 201618.07.20061.12.2016EUR25 000 000,0025 000 000,00271 232,88
2.2.SSD_114/1SSD_EUR_4,00 %_2006-20162.10.20061.12.2016EUR20 000 000,0020 000 000,00197 260,27
2.2.SSD_114/3SSD_EUR_4,00 %_2006-20162.10.20061.12.2016EUR5 000 000,005 000 000,0049 315,07
2.2.SSD_114/2SSD_EUR_4,00 %_2006-20162.10.20061.12.2016EUR10 000 000,0010 000 000,0098 630,14
2.2.SSD_110/4SSD_EUR_4,40 % _2006- 201618.7.20061.12.2016EUR2 000 000,002 000 000,0021 698,63
2.2.SSD_110/3SSD_EUR_4,40 % _2006- 201618.7.20061.12.2016EUR10 000 000,0010 000 000,00108 493,15
2.2.SSD_114/4SSD_EUR_4,00 %_2006-20162.10.20062.12.2016EUR5 000 000,005 000 000,0049 315,07
2.2.SSD_100SSD_EUR_3,75 %_2006-201615.2.200615.12.2016EUR10 000 000,0010 000 000,0078 082,19
2.2.SSD_59SSD_EUR_3,785 % 2005-2016 _18.2.200616.12.2016EUR10 000 000,0010 000 000,0077 773,98
2.2.SSD_69SSD_EUR_3,76 %_2005-201629.4.200529.12.2016EUR5 000 000,005 000 000,0031 934,25
2.2.SSD_118/3SSD_EUR_4,254 %_2006_201722.8.200613.1.2017EUR3 000 000,003 000 000,0016 433,26
2.2.SSD_118/1SSD_EUR_4,254 %_2006_201722.8.200613.1.2017EUR10 000 000,0010 000 000,0054 777,53
2.2.SSD_116/1SSD_EUR_4,34 %_2006_20174.9.200613.1.2017EUR50 000 000,0050 000 000,00279 424,66
2.2.SSD_116/2SSD_EUR_4,34 %_2006_20174.9.200613.1.2017EUR5 000 000,005 000 000,0027 942,47
2.2.SSD_118/2SSD_EUR_4,254 % 2006-201722.8.200613.1.2017EUR17 000 000,0017 000 000,0093 121,81
2.2.SSD_118/4SSD_EUR_4,254 % 2006-201722.8.200613.1.2017EUR10 000 000,0010 000 000,0054 777,53
2.2.SSD_122/1SSD_EUR_4 %_2006-20177.12.20067.2.2017EUR15 000 000,0015 000 000,0036 164,39
2.2.SSD_122/2SSD_EUR_4 %_2006-20177.12.20067.2.2017EUR10 000 000,0010 000 000,0024 109,59
2.2.SSD_123/3SSD_EUR_4,05 %_2006-201714.12.200614.2.2017EUR5 000 000,005 000 000,008 321,92
2.2.SSD_123/5SSD_EUR_4,05 %_2006-201714.12.200614.2.2017EUR12 000 000,0012 000 000,0019 972,61
2.2.SSD_123/1SSD_EUR_4,05 %_2006-201714.12.200614.2.2017EUR1 000 000,001 000 000,001 664,38
2.2.SSD_123/4SSD_EUR_4,05 %_2006-201714.12.200614.2.2017EUR2 000 000,002 000 000,003 328,77
2.2.SSD_123/2SSD_EUR_4,05 %_2006-201714.12.200614.2.2017EUR5 000 000,005 000 000,008 321,92
2.2.SSD_119SSD_EUR_4,16 %_06-1728.8.200628.2.2017EUR2 000 000,002 000 000,00227,95
2.2.SSD_45SSD_EUR_4,605 % 2004-20178.3.20048.3.2017EUR10 000 000,0010 000 000,00451 545,84
2.2.SSD_115SSD_EUR_4,10_2006-201711.10.200613.3.2017EUR40 000 000,0040 000 000,001 586 082,19
2.1.SSD_84SSD_EUR_6mEuribor+ 3,7 %_2005_2017_AO18.10.200518.4.2017EUR50 000 000,0050 000 000,00507 897,22
2.1.SSD_92SSD_EUR_6,72 % 2005-2017_AO24.10.200524.4.2017EUR15 000 000,0015 000 000,00727 100,96
2.1.SSD_93SSD_EUR_6,72 % 2003-2017_AO24.10.200524.4.2017EUR15 000 000,0015 000 000,00727 100,96
2.1.SSD_94SSD_EUR_6,72 % 2005-2017_AO _24.10.200524.4.2017EUR20 000 000,0020 000 000,00969 467,95
2.1.SSD_83SSD_EUR_CMS-Spread 2005-2017_AO10.10.200510.06.2017EUR50 000 000,0050 000 000,00306 112,50
2.2.SSD_124SSD_EUR_4,10 %_2006-201714.12.200614.06.2017EUR10 000 000,0010 000 000,00292 054,80
2.2.SSD_127SSD_EUR_4,3 % 07-175.1.200730.6.2017EUR25 000 000,0025 000 000,00718 630,14
2.2.SSD_126SSD_EUR_4,3 % 07-175.1.200730.6.2017EUR25 000 000,0025 000 000,00718 630,14
2.2.SSD_125SSD_EUR_4,3 % 07-175.1.200730.6.2017EUR50 000 000,0050 000 000,001 437 260,27
2.2.SSD_131SSD_EUR_4,275 % 07-178.1.200730.6.2017EUR10 000 000,0010 000 000,00285 780,82
2.2.SSD_132SSD_EUR_4,275 % 07-178.1.200730.6.2017EUR10 000 000,0010 000 000,00285 780,82
2.2.SSD_129/3SSD_EUR_4,32 % 07-175.1.200730.6.2017EUR10 000 000,0010 000 000,00288 789,04
2.2.SSD_129/1SSD_EUR_4,32 % 07-175.1.200730.6.2017EUR20 000 000,0020 000 000,00577 578,09
2.2.SSD_130/1SSD_EUR_4,28 % 07-178.1.200730.6.2017EUR10 000 000,0010 000 000,00286 115,07
2.2.SSD_130/2SSD_EUR_4,28 % 07-178.1.200730.6.2017EUR20 000 000,0020 000 000,00572 230,14
2.2.SSD_128SSD_EUR_4,3 % 07-175.1.200730.6.2017EUR150 000 000,00150 000 000,004 311 780,82
2.2.SSD_129/2SSD_EUR_4,32 %_2007-20175.1.200730.6.2017EUR20 000 000,0020 000 000,00577 578,09
2.1.SSD_90SSD_EUR_6,74 % 2005-2017_AO _7.11.20057.7.2017EUR25 000 000,0025 000 000,00942 156,17
2.1.SSD_89SSD_EUR_CMS-Spread 2005-2017_AO7.11.20057.7.2017EUR25 000 000,0025 000 000,00942 156,17
2.2.SSD_108SSD_EUR_4,44 %_2006-201710.7.200610.7.2017EUR5 000 000,005 000 000,00142 323,29
2.2.SSD_23/1SSD_EUR_4,705 % 2004-201714.4.200414.7.2017EUR20 000 000,0020 000 000,00593 352,78
2.2.SSD_23/2SSD_EUR_4,705 % 2004-201714.4.200414.7.2017EUR20 000 000,0020 000 000,00593 352,78
2.2.SSD_22SSD_EUR_4,725 % 2004-201722.1.20041.9.2017EUR20 000 000,0020 000 000,00472 500,00
2.2.SSD_24SSD_EUR_4,69 %_2004-201710.5.20041.9.2017EUR14 000 000,0014 000 000,00328 300,00
2.2.SSD_21/54SSD_EUR_4,735 % 2004-2017 _22.1.20041.9.2017EUR8 000 000,008 000 000,00189 400,00
2.2.SSD_21/54SSD_EUR_4,735 % 2004-201722.1.20041.9.2017EUR5 000 000,005 000 000,00118 375,00
2.2.SSD_39SSD_EUR_4,735 % 2004-2017 _22.1.20041.9.2017EUR1 000 000,001 000 000,0023 675,00
2.2.SSD_40SSD_EUR_4,68 %_2004-201728.4.20041.9.2017EUR1 000 000,001 000 000,0023 400,00
2.2.SSD_41SSD_EUR_4,735 % 2004-2017 _22.1.20041.9.2017EUR1 000 000,001 000 000,0023 675,00
2.2.SSD_46SSD_EUR_4,68 %_2004-201728.4.20041.9.2017EUR10 000 000,0010 000 000,00234 000,00
2.2.SSD_44SSD_EUR_4,70 %_2004-201716.2.200415.9.2017EUR7 000 000,007 000 000,00151 705,56
2.2.SSD_9SSD_EUR_5,125 % 2003-20187.1.20038.1.2018EUR20 000 000,0020 000 000,00146 027,40
2.2.SSD_1SSD_EUR_5,125 % 2003-2018 _7.1.20038.1.2018EUR10 000 000,0010 000 000,0073 512,33
2.2.SSD_49SSD_EUR_,125 % 2003-20187.1.20038.1.2018EUR10 000 000,0010 000 000,0073 512,33
2.2.SSD_11SSD_EUR_4,7 %_2003-201827.3.200327.3.2018EUR15 000 000,0015 000 000,00654 083,34
2.2.SSD_14SSD_EUR_4,7 %_2003-201827.3.200327.3.2018EUR15 000 000,0015 000 000,00654 083,34
2.2.SSD_19SSD_EUR_4,7 %_2003-201827.3.200327.3.2018EUR15 000 000,0015 000 000,00654 083,34
2.2.SSD_18SSD_EUR_4,7 %_2003-201827.3.200327.3.2018EUR5 000 000,005 000 000,00218 027,78
2.2.SSD_12SSD_EUR_4,67 %_2003-201830.4.200330.4.2018EUR10 000 000,0010 000 000,00390 463,89
2.2.SSD_15SSD_EUR_4,67 %_03-1830.4.200330.4.2018EUR1 000 000,001 000 000,0039 046,39
2.2.SSD_16SSD_EUR_4,67 %_03-1830.4.200330.4.2018EUR4 000 000,004 000 000,00156 185,56
2.2.SSD_17SSD_EUR_4,67 %_03-1830.4.200330.4.2018EUR5 000 000,005 000 000,00195 231,95
2.2.SSD_20SSD_EUR_4,67 %_2003-201830.4.200330.4.2018EUR30 000 000,0030 000 000,001 171 391,67
2.2.SSD_5SSD_EUR_4,67 %_03-1830.4.200330.4.2018EUR20 000 000,0020 000 000,00780 927,78
2.2.SSD_28SSD_EUR_4,67 %_03-1830.4.200330.4.2018EUR5 000 000,005 000 000,00195 231,95
2.2.SSD_29SSD_EUR_4,67 %_03-1830.4.200330.4.2018EUR5 000 000,005 000 000,00195 231,95
2.2.SSD_32SSD_EUR_4,67 %_03-1830.4.200330.4.2018EUR15 000 000,0015 000 000,00585 695,84
2.2.SSD_36SSD_EUR_4,67 %_03-1830.4.200330.4.2018EUR5 000 000,005 000 000,00195 231,95
2.2.SSD_147SSD_EUR_4,039163 %_2005-2022_ZERO4.5.20054.11.2022EUR2 549 724,372 549 724,3733 470,95
2.2.SSD_13SSD_EUR_4,835 % 2003-202314.3.200314.3.2023EUR25 000 000,0025 000 000,001 165 698,63
2.2.SSD_52SSD_EUR_4,835 % 2003-202314.3.200314.3.2023EUR25 000 000,0025 000 000,001 165 698,63
2.2.SSD_4SSD_EUR_5,58 %_2003-20233.4.20033.4.2023EUR10 000 000,0010 000 000,00507 550,69
2.2.SSD_78SSD_EUR_4 %_2005-202515.8.200515.8.2025EUR2 000 000,002 000 000,0043 555,56
2.2.SSD_77SSD_EUR_4 %_2005-202515.8.200515.8.2025EUR10 000 000,0010 000 000,00217 777,78
2.2.SSD_76SSD_EUR_4 %_2005-202515.8.200515.8.2025EUR10 000 000,0010 000 000,00217 777,78
1 827 049 724,3742 699 278,93
2.3.
Emisje Pfandbriefstelle

Zobowiązania HETA wobec Pfandbriefbank (Österreich) AG, instytucji ds. obrotu hipotecznymi listami zastawnymi austriackich krajowych banków hipotecznych (Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken), instytucji członkowskich Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken oraz ich poręczycieli z tytułu następujących papierów dłużnych wyemitowanych (lub w związku z następującymi papierami dłużnymi wyemitowanymi) przez Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken:

Emisje Pfandbriefstelle
BPOSNr ISIN/Nr identyfikacyjnyOznaczeniePoczątek trwania umowyKoniec trwania umowyWalutaWartość nominalna w walucie na dzień 1.3.2015Wartość księgowa UGB/BWG w EUR na dzień 1.3.2015Naliczone odsetki w EUR na dzień 1.3.2015
2.3.XS0215066720FRN PFSTELLE JPY-ANL. 05/1523.3.200510.4.2015JPY1 000 000 000,007 459 903,0239 590,32
2.3.XS0221472698FRN PFST. MTN 05/1515.6.200515.6.2015EUR580 000 000,00580 000 000,00159 500,00
2.3.XS0221101792FRN PFST. MTN 05/1515.6.200515.6.2015JPY1 000 000 000,007 459 903,028 271,08
2.3.XS0226436490FRN PFST.MED.T.NTS. 05/15 VAR.10.8.200510.8.2015EUR30 000 000,0030 000 000,0057 960,00
2.3.CH00207690452,5 % PFST.MTN 2005/201531.3.200530.12.2015CHF50 000 000,0047 010 154,19199 140,22
2.3.XS0241945079FRN PFST.MED.T.NTS. 06/16 VAR.26.1.200626.01.2016EUR125 000 000,00125 000 000,0012 395,83
2.3.CH00229756242,125 % PFBSTELLE ANL. 05/167.11.20057.11.2016CHF75 000 000,0070 515 231,29474 508,75
2.3.XS0221826174FRN PFST.MTN 2005/2017 VAR.29.6.200529.6.2017JPY500 000 000,003 729 951,513 582,64
2.3.CH00162536402,875 % 2,875 % PFST MTN 03/1721.7.200321.7.2017CHF110 000 000,00103 422 339,231 817 073,03
2.3.XS0215154005FRN PFST. FLR MTN 05/1718.3.200518.9.2017EUR200 000 000,00200 000 000,0049 477,78
2.3.XS02078206474,2 % PFST. ANL. 04/1710.12.200426.9.2017EUR15 000 000,0015 000 000,00269 260,28
2.3.XS0143697679FRN PFST. FLR-HRDC NTS.02/271.3.20024.3.2027JPY1 500 000 000,0011 189 854,53164 531,09
2.2.SSD_65SSD_EUR_2005-201722.3.200522.3.2017EUR5 000 000,005 000 000,00280 145,83
2.2.SSD_68SSD_JPY_1,525_2005- 201726.4.200526.4.2017JPY3 000 000 000,0022 379 709,06288 928,17
2.2.SSD_55SSD EUR 3,765 %_2005-20171.2.200512.9.2017EUR10 000 000,0010 000 000,00176 745,84
1 238 167 045,854 001 110,86
2.4.
Podatki
Podatki
BPOSNr identyfikacyjny Nr konta rzeczowegoOznaczenie/Stan faktycznyWalutaWartość nominalna w walucie na dzień 1.3.2015Wartość księgowa UGB/BWG w EUR na dzień 1.3.2015Naliczone odsetki w EUR na dzień 1.3.2015
2.41.004.705.129Zobowiązania z tytułu podatku u źródła wobec urzędu skarbowego w KlagenfurcieEUR3 197,803 197,80-
2.4.1.004.706.001Zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń wobec urzędu skarbowego w KlagenfurcieEUR661 662,76661 662,76-
2.4.1.004.706.109Zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń wobec spółki HETA Asset Resolution Germany GmbHEUR224 109,63224 109,63-
2.4.1.004.706.222Zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń wobec spółki HETA Asset Resolution Magyaorszag ZrtEUR5 539,485 539,48-
2.4.1.004.707.016Zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego pracowników wobec Regionalnych Kas Ubezpieczeń Zdrowotnych w Klagenfurcie i WiedniuEUR856 261,02856 261,02-
2.4.1.004.707.059Zobowiązania z tytułu podatku na budowę metra wobec zarządu miasta WiedniaEUR204,00204,00-
2.4.1.004.710.009Zobowiązania z tytułu podatku miejskiego wobec zarządu miasta Klagenfurt i WiedniaEUR78 493,3778 493,37-
2.4.1.004.711.013Zobowiązania z tytułu potrącenia podatku od dochodów kapitałowych wobec urzędu skarbowego w KlagenfurcieEUR79,3979,39-
2.4.1.004.717.194Zobowiązania z tytułu podatku u źródła (UE) wobec Republiki Słowenii oraz urzędu skarbowego w KlagenfurcieEUR11,5411,54-
2.4.1.004.717.321Zobowiązania z tytułu podatku u źródła (UE) wobec Republiki Chorwacji oraz urzędu skarbowego w KlagenfurcieEUR7,577,57-
2.4.1.004.959.023Zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego oddelegowanych pracowników spółki HETA Asset Resolution Italia s.r.lEUR558,20558,20-
2.4.1.005.514.025Zobowiązania z tytułu nałożonych podatków wobec spółki Hypo Alpe Adria-Immobilien GmbHEUR27 308,2727 308,27-
2.4.1.005.514.025Zobowiązania z tytułu nałożonych podatków wobec spółki Ananke Handels- und Beteiligungs-GmbHEUR161 306,88161 306,88-
2.4.różne kontaZobowiązania z tytułu podatku obrotowego wobec urzędu skarbowego w KlagenfurcieEUR474 689,63474 689,63
2 493 429,54-
2.5.
Rachunki bieżące
Rachunki bieżące
BPOSNr konta spółki HETA AGWalutaWartość nominalna w walucie na 1.3.2015Wartość księgowa UGB/BWG w EUR na dzień 1.3.2015Naliczone odsetki w EUR na dzień 1.3.2015
2.2.1.130.277EUR756 776,19756 776,19-
2.2.1.668.196EUR1 150 739,521 150 739,52-
2.2.1.700.456EUR3 960,003 960,00-
2.2.1.801.910EUR17,6417,64-
2.2.2.007.878EUR9 536,649 536,64-
2.2.2.010.895EUR1 737,371 737,37-
2.2.2.864.975EUR1 694 555,421 694 555,42-
2.2.2.865.521EUR2 002,942 002,94-
2.2.2.873.940EUR24 669,9924 669,99-
2.2.6.202.292EUR2 418,472 418,47-
2.2.7.255.071EUR4 825,464 825,46-
2.2.7.437.820EUR13 651,3113 651,31-
2.2.9.211.560EUR391,63391,63-
2.2.9.212.647EUR13 438,7713 438,77-
2.2.9.332.880EUR12 726 052,0012 726 052,00-
2.2.9.617.906EUR120 519,41120 519,41-
2.2.9.623.639EUR11,1511,15-
2.2.9.626.727EUR352 215,32352 215,32-
2.2.9.626.735EUR296 319,35296 319,35-
2.2.9.627.170EUR4 384,264 384,26-
2.2.9.627.375EUR3 692 776,183 692 776,18-
2.2.9.627.421EUR55,4055,40-
2.2.9.627.774EUR146 926,82146 926,82-
2.2.9.632.913EUR1 544 542,221 544 542,22-
2.2.455.595.991EUR12 630,2312 630,23-
2.2.1.009.740.267EUR209,58209,58-
2.2.1.009.740.283EUR5,705,70-
2.2.1.009.740.348EUR356,89356,89-
2.2.1.009.741.000EUR5,885,88-
2.2.1.009.741.190EUR6,776,77-
2.2.1.009.741.662EUR12,2812,28-
2.2.1.009.741.999EUR123,84123,84-
2.2.1.009.742.014EUR1,981,98-
2.2.1.009.742.057EUR4,804,80-
2.4.1 005 501 004.4EUR39 886,7239 886,72-
22 615 768,13-
2.6.
Opłaty z tytułu poręczenia oraz opłaty administracyjne i manipulacyjne
2.6.1.
Zobowiązania płatnicze HETA z tytułu umowy poręczenia, lub w związku z umową poręczenia, z dnia 28 grudnia 2010 r. i jej uzupełnieniami zawartej między Republiką Austrii jako poręczycielem i (obecnie) HETA jako beneficjentem w odniesieniu do poręczenia przez Republikę Austrii należności HETA od kredytobiorców w wysokości maksymalnie 200 mln EUR:
Opłaty z tytułu poręczenia oraz opłaty administracyjne i manipulacyjne
BPOSNr identyfikacyjny

Nr konta rzeczowego

OznaczenieWalutaWartość nominalna w walucie na dzień 1.3.2015Wartość księgowa UGB/BWG w EUR na dzień 1.3.2015Naliczone odsetki w EUR na dzień 1.3.2015
2.41.005.501.004.2Zobowiązania określone w sekcji II pkt 2.6.1 postanowienia.EUR1 948 918,941 948 918,94-
2.6.2.
Zobowiązania płatnicze HETA z tytułu umowy gwarancyjnej, lub w związku z umową gwarancyjną, z dnia 7 grudnia 2012 r. zawartej między Republiką Austrii jako gwarantem i (obecnie) HETA jako dłużnikiem i dotyczącej "Subordinated Government Guaranteed Bond 2012-2022" (ISIN XS0863484035):
Opłaty z tytułu poręczenia oraz opłaty administracyjne i manipulacyjne
BPOSNr identyfikacyjny

Nr konta rzeczowego

OznaczenieWalutaWartość nominalna w walucie na dzień 1.3.2015Wartość księgowa UGB/BWG w EUR na dzień 1.3.2015Naliczone odsetki w EUR na dzień 1.3.2015
2.41.009.799.008Zobowiązania określone w sekcji II pkt 2.6.2 postanowienia.EUR4 108 571,474 108 571,47-
2.6.3.
Zobowiązania płatnicze HETA wobec kraju związkowego Karyntii z tytułu gwarancji, lub w związku z gwarancją, na wypadek niewykonania zobowiązania wystawionej przez kraj związkowy Karyntię i przewidzianą w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 1990 r. w sprawie aportu przedsiębiorstwa bankowego Kärntner Landes- und Hypothekenbank do spółki akcyjnej i w sprawie głównych przepisów dotyczących istnienia Kärntner Landes- und Hypothekenbank - Holding (ustawa Kärntner Landesholding-Gesetz - K-LHG), dziennik ustaw kraju związkowego Karyntii:
Opłaty z tytułu poręczenia oraz opłaty administracyjne i manipulacyjne
BPOSNr identyfikacyjny Nr konta rzeczowegoOznaczenieWalutaWartość nominalna w walucie na dzień 1.3.2015Wartość księgowa UGB/BWG w EUR na dzień 1.3.2015Naliczone odsetki w EUR na dzień 1.3.2015
2.4.1.005.831.004Zobowiązania określone w sekcji II pkt 2.6.3 postanowienia.EUR17 160 696,8817 160 696,88-
2.4.1.005.501.004.3Naliczone odsetki z tytułu zobowiązań określonych w sekcji II pkt 2.6.3 postanowienia.EUR5 657 550,765 657 550,76-
22 818 247,64-
2.6.4.
Zobowiązania płatnicze HETA z tytułu opłat manipulacyjnych lub w związku z takimi opłatami:
Opłaty z tytułu poręczenia oraz opłaty administracyjne i manipulacyjne
BPOSNr identyfikacyjny Nr konta rzeczowegoOznaczenieWalutaWartość nominalna w walucie na dzień 1.3.2015Wartość księgowa UGB/BWG w EUR na dzień 1.3.2015Naliczone odsetki w EUR na dzień 1.3.2015
2.4.1.005.504.003Opłaty manipulacyjne z tytułu WBF-Ktn.1.Tr.1954,WBF-Ktn.1.Tr.1968, WBF-Ktn.1.Tr.1984EUR184 854,05184 854,05-
2.4.1.005.504.011Opłaty manipulacyjne z tytułu WBF-Ktn. 2. Tr. 1968, WBF-Ktn. 2. Tr. 1984, WBF-Ktn. 2. Tr. 1991EUR306 566,09306 566,09-
2.4.1.005.504.992Opłaty manipulacyjne z tytułu WBF-OÖ 2.Tr.01/07, WBF-OÖ 2.Tr.05/11,WBF-OÖ 2.Tr.06/12EUR521 961,95521 961,95-
1 013 382,09-
2.7.
Następujące inne kwalifikowalne zobowiązania:
2.7.1.
Zobowiązania płatnicze HETA z tytułu innych kwalifikowalnych zobowiązań:
Inne kwalifikowalne zobowiązania
BPOSNr identyfikacyjny Nr umowyWalutaWartość nominalna w walucie na dzień 1.3.2015Wartość księgowa UGB/BWG w EUR na dzień 1.3.2015Naliczone odsetki w EUR na dzień 1.3.2015
2.1.10/6/3973623EUR1 406 879,931 406 879,931 514 247,78
2.1.11/6/3973623EUR250 000 000,00250 000 000,00
2.1.12/6/3973623EUR150 000 000,00150 000 000,00
2.1.14/6/3973623EUR230 000 000,00230 000 000,00
2.1.7/6/3973623EUR200 000 000,00200 000 000,00
2.1.8/6/3973623EUR200 000 000,00200 000 000,00
2.1.71011/7/3973623CHF87 216 000,0082 000 752,165,88
2.1.71005/7/3973623CHF500 000 000,00470 101 541,90
2.1.71012/7/3973623CHF500 000 000,00470 101 541,90
2.1.71017/7/3973623CHF200 000 000,00188 040 616,76
2.1.Opłaty za 71008/7/3973623, 14/6/3973623, 71016/7/3973623, jak i zobowiązania z tytułu odsetek w związku z AT0000327382, AT0000327671, AT0000345202, AT0000355326, AT0000355369, SSD_31, SSD_35, XS0202259122, XS0202259123EUR15 958 017,1415 958 017,14-
2.1.Naliczone odsetki za 86/3973623, 76/3973623, 146/3973623, 126/3973623, 116/3973623, 106/3973623EUR31 422 211,0731 422 211,07(1 514 247,78)
2.1.Naliczone odsetki za 71011/7/3973623, 71005/7/3973623, 71012/7/3973623, 71017/7/3973623, XS0397542746CHF166 782 648,47156 809 560,43(5,88)
2.4.Zobowiązania 113 410-8, jak również z tytułu poręczeń za 113 412-4, 113 673-9, 112 384-0, 112 322-0, 113 871-5, 112 363-7, 112 374-2, 113 677-1, 113 878-2, 112 367-0, 113 747-6 i 113 669-0EUR7 738,187 738,18-
2.1.9.323.953EUR11 881,3511 881,35-
2.1.9.331.042CAD9 006,356 435,41-
2.1.9.323.961USD16 166,6314 383,12-
2.1.9.323.970CHF194 485,70182 856,05-
2.1.9.183.884EUR84 723,4184 723,41-
2 446 149 138,81-
2.7.2.
Zobowiązania płatnicze HETA z tytułu porozumienia, lub w związku z porozumieniem, "Support Agreement" między (obecnie) HETA i Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited z dnia 13 lipca 2001 r. i jego uzupełnieniami dotyczącego "EUR 75 000 000 7,375 per cent Series A Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited".
2.7.3.
Zobowiązania płatnicze HETA z tytułu porozumienia, lub w związku z porozumieniem, "Support Agreement" między (obecnie) HETA i HYPO ALPE-ADRIA (JERSEY) II Limited z dnia 7 października 2004 r. i jego uzupełnieniami dotyczącego "EUR 150 000 000 Fixed/Floating Rate Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Limited".
2.7.4.
Zobowiązania płatnicze HETA wobec spółki Norica Investments Ltd z tytułu, lub w związku z, "Security Borrowing Request", "Cash Borrowing Request" i "Global Master Securities Lending Agreement, Fees and Rates Letter", zawartych między (obecnie) HETA i Norica Investments Ltd, jak również z tytułu porozumienia, lub w związku z porozumieniem, "Shareholders Agreement" dotyczącego Norica Investments Ltd, zawartego między (obecnie) HETA i współwłaścicielką.
3.
W odniesieniu do pozostałych kwalifikowalnych zobowiązań HETA, których stan faktyczny na dzień 1 marca 2015 r. był już potwierdzony, jednak których wymagalność i wysokość są nieznane, zarządza się zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 74 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 90 ust. 1 pkt 5 BaSAG, co następuje:
3.1.
Wartość nominalna lub należna kwota kwalifikowalnych zobowiązań wynikających z postępowań sądowych przeciwko HETA lub pozostałych spornych kwalifikowalnych zobowiązań HETA zostaje odpowiednio zmniejszona, łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia 28 lutego 2015 r., do kwoty w wysokości 46,02 % prawnie uzasadnionej kwoty. Z zastrzeżeniem skutków dla wszelkich osób, których prawa zostały naruszone na skutek wprowadzenia środków uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 116 ust. 4 BaSAG, zmniejszenie to dotyczy następujących pozycji:
PaństwoNr sprawySąd
AT16 Cg 833/15 mSąd Okręgowy w Klagenfurcie
AT27 C-104/16 wSąd Okręgowy we Wiedniu I
AT22 C 482/15wSąd Okręgowy we Wiedniu I
AT58 Cg 11/13wSąd Gospodarczy we Wiedniu
AT27 Cg 72/14iSąd Gospodarczy we Wiedniu
AT49Cg59/15sSąd Gospodarczy we Wiedniu
AT48 Cg 33/15kSąd Gospodarczy we Wiedniu
AT25 Cg 2/15 gSąd Gospodarczy we Wiedniu
AT55 Cg 67/15 mSąd Gospodarczy we Wiedniu
AT31 Cg 10/15 bSąd Gospodarczy we Wiedniu
AT15 Cg 6/15xSąd Gospodarczy we Wiedniu
AT24 Cg 17/15fSąd Gospodarczy we Wiedniu
AT67 Cg 2/16tSąd Gospodarczy we Wiedniu
AT55 Cg 7/15 pSąd Gospodarczy we Wiedniu
AT64 Cg 12/15iSąd Gospodarczy we Wiedniu
AT47 Cg 77/14xSąd Gospodarczy we Wiedniu
AT47 Cg 112/14bSąd Gospodarczy we Wiedniu
AT20 Cg 41/11zSąd Gospodarczy we Wiedniu
AT50 Cg 95/14iSąd Krajowy w Klagenfurcie
AT25 Cg 89/14ySąd Krajowy w Klagenfurcie
AT22 Cg 102/14pSąd Krajowy w Klagenfurcie
AT21 Cg 107/14sSąd Krajowy w Klagenfurcie
AT27 Cg 95/14wSąd Krajowy w Klagenfurcie
AT26 Cg 113/14kSąd Krajowy w Klagenfurcie
AT26 Cg 114/14 gSąd Krajowy w Klagenfurcie
AT29 Cg 120/14 mSąd Krajowy w Klagenfurcie
AT50 Cg 116/14bSąd Krajowy w Klagenfurcie
AT23 Cg 111/14vSąd Krajowy w Klagenfurcie
AT25 Cg 95/14fSąd Krajowy w Klagenfurcie
AT28 Cg 86/14dSąd Krajowy w Klagenfurcie
AT25 Cg 94/14hSąd Krajowy w Klagenfurcie
AT50 Cg 11/15pSąd Krajowy w Klagenfurcie
AT69 Cg 8/15 mSąd Krajowy w Klagenfurcie
AT21 Cg 37/15ySąd Krajowy w Klagenfurcie
AT29 Cg 37/15 gSąd Krajowy w Klagenfurcie
AT28 Cg 31/15tSąd Krajowy w Klagenfurcie
AT26 Cg44/15iSąd Krajowy w Klagenfurcie
AT29 Cg 54/15 gSąd Krajowy w Klagenfurcie
AT29 Cg 57/15ySąd Krajowy w Klagenfurcie
AT50 Cg 38/15hSąd Krajowy w Klagenfurcie
AT29 Cg 35/15pSąd Krajowy w Klagenfurcie
AT29 Cg 102/15sSąd Krajowy w Klagenfurcie
AT29 Cg 199/09xSąd Krajowy w Klagenfurcie
AT23 Cg 91/12zSąd Krajowy w Klagenfurcie
AT26 Cg 54/11dSąd Krajowy w Klagenfurcie
AT24 Cg 128/10wSąd Krajowy w Klagenfurcie
AT28 Cg 69/12aSąd Krajowy w Klagenfurcie
AT20 Cg 95/14vSąd Krajowy w Klagenfurcie
AT43 Cga 159/14wSąd Krajowy w Klagenfurcie
AT35 Cga 160/10 wSąd Krajowy w Klagenfurcie
AT33 Cga 194/13tSąd Krajowy w Klagenfurcie
AT50 Cg 18/15kSąd Krajowy w Klagenfurcie
AT69 Cg 79/14aSąd Krajowy w Klagenfurcie
AT29 Cg 5/15aSąd Krajowy w Klagenfurcie (obecnie: Sąd Gospodarczy we Wiedniu)
ATSCH-5431Sąd Polubowny VIAC (Wiedeń)
BA58 0 P 164291 15 PSąd Okręgowy w Mostarze
BA57 0 Ps 09470 07 PsSąd Gospodarczy w Banja Luce
BA580Ps11799912PsSąd Miejski w Š. Brijeg
DE3-09 O 99/15Sąd Krajowy we Frankfurcie nad Menem
DE2-18 O 455/15Sąd Krajowy we Frankfurcie nad Menem
DE12 O 114/15Sąd Krajowy we Frankfurcie nad Menem
DE2-25 O593/15Sąd Krajowy we Frankfurcie nad Menem
DE2-28 O 89/15Sąd Krajowy we Frankfurcie nad Menem
DE3-14 O50/15Sąd Krajowy we Frankfurcie nad Menem
DE2-07 186/15Sąd Krajowy we Frankfurcie nad Menem
DE2-05 O 283/15Sąd Krajowy we Frankfurcie nad Menem
DE2-31 O 255/15Sąd Krajowy we Frankfurcie nad Menem
DE2-18 O 310/15Sąd Krajowy we Frankfurcie nad Menem
DE3 - 15 O 127/15Sąd Krajowy we Frankfurcie nad Menem
DE32 O 26502/12Sąd Krajowy w Monachium
DE32 T-1256/15Sąd Krajowy w Monachium
HRP-1804_2015Sąd rejonowy w Osijeku
HRP-2669/11Sąd (Basic Court) w Buje
HRP-94/13Sąd (Basic Court) w Buje
HRP-282/2014Sąd Okręgowy w Osijeku
HRP-1391/13Sąd Cywilny w Zagrzebiu
HRPZ-7602/13Sąd Gospodarczy w Pazinie
HRP-1594/2014Sąd Gospodarczy w Rijece
HR6 P - 438/2012Sąd Gospodarczy w Rijece
HR11 P-525/2012-2Sąd Gospodarczy w Rijece
HRP-2400/2012Sąd Gospodarczy w Rijece
HRP-2127/2013Sąd Gospodarczy w Rijece
HRP-2035/14Sąd Gospodarczy w Rijece
HRP-475/2012Sąd Gospodarczy w Rijece
HRP-747/2013Sąd Gospodarczy w Splicie
HRP-986/14Sąd Gospodarczy w Splicie
HRP-985/14Sąd Gospodarczy w Splicie
HR9P-244/2014Sąd Gospodarczy w Zadarze
HRP-150/2013Sąd Gospodarczy w Zadarze
HRP-121/2012Sąd Gospodarczy w Zadarze
HR4 P - 2181/15Sąd Gospodarczy w Zagrzebiu
HRP-2059/14Sąd Gospodarczy w Zagrzebiu
HR2 P-2889/2013Sąd Gospodarczy w Zagrzebiu
HRP-792/14Sąd (Country Court) w Pula/Poli
HRP-45/11Sąd (County Court) w Pula/Poli
HRP 73/14Sąd (County Court) w Pula/Poli
HRP-3128/2013Sąd Gospodarczy w Rijece
HRP-1048/2011Sąd Gospodarczy w Rijece
HRP-1048/2012Sąd Gospodarczy w Rijece
HRP-1048/2013Sąd Gospodarczy w Rijece
HRP-2557/2013Sąd Gospodarczy w Rijece
HRP-33/2014Sąd Gospodarczy w Splicie
HRP-2558/13Sąd Gospodarczy w Zagrzebiu
HRR1-381/13Sąd Gospodarczy w Zagrzebiu
HRP-4963/2011Sąd Gospodarczy w Zagrzebiu
HRP 431/11Sąd Krajowy w Dubrowniku
HRVI-P-31/12Sąd Miejski w Opatiji
HRVI-P-32/12Sąd Miejski w Opatiji
HRP-411/2013Sąd Miejski w Opatiji
HRP-413/2013Sąd Miejski w Opatiji
HRP-3117/2013Sąd Miejski w Opatiji
HRP-289/10Sąd Miejski w Supertarze
HR25 p-87515Sąd Miejski w Zupanji
HRP-28/2015Sąd Miejski w Osijeku
HRP-58/2015Sąd Miejski w Osijeku
HRP-2453/2015-8Sąd Miejski w Puli
HRP-2667/2015Sąd Miejski w Rijece
HRPst-179/11Sąd Miejski w Splicie
HRPst-691/11Sąd Miejski w Splicie
HRPst-1280/11Sąd Miejski w Splicie
HRGžst-249/13Sąd Miejski w Splicie
HRP-3512/15Sąd Miejski w Zadarze
HRP-7726/12Sąd Miejski w Zagrzebiu
HR2 P-2818/2011Sąd Gospodarczy Republiki Chorwacji w Zagrzebiu
HRRev-435/12 P-12176/2003Sąd Najwyższy w Chorwacji
HRP-226/2012Sąd Gospodarczy w Pazinie
HRP-1290/2015Sąd Gospodarczy w Pazinie
HR11 P-3445/2011Sąd Gospodarczy w Rijece
HR1P-1281/2010Sąd Gospodarczy w Rijece
HRP-73/13Sąd (Basic Court) w Buje
ITR.G.25522/2014Sąd w Trieście
ME349/14Sąd (Basic Court) w Cetynii
ME1230/13/13Sąd (Basic Court) w Kotorze
ME1311/13/13Sąd (Basic Court) w Kotorze
ME1229/13/13Sąd (Basic Court) w Kotorze
ME1316/13/13Sąd (Basic Court) w Kotorze
ME1175/13/13Sąd (Basic Court) w Kotorze
ME1169/13/13Sąd (Basic Court) w Kotorze
ME1314/13/13Sąd (Basic Court) w Kotorze
ME1166/13/13Sąd (Basic Court) w Kotorze
ME1168/2013Sąd (Basic Court) w Kotorze
ME1231/13/13Sąd (Basic Court) w Kotorze
ME1232/13/13Sąd (Basic Court) w Kotorze
ME1167/13/13Sąd (Basic Court) w Kotorze
MEP.br 219_14Sąd Gospodarczy w Podgoricy
MEP.br 300/14Sąd Gospodarczy w Podgoricy
MEP.br 219 14Sąd Gospodarczy w Podgoricy
MEP.216/14Sąd Gospodarczy w Podgoricy
MEP.br.1174/13Sąd miejski w Kotorze
MEP.br.724/13Sąd miejski w Kotorze
RSP-407/2014Sąd wyższej instancji w Belgradzie
3.2.
Wartość nominalna lub należna kwota kwalifikowalnych zobowiązań HETA z tytułu nieuiszczonych podatków, opłat i składek na ubezpieczenia społeczne w okresach rozliczeniowych przed dniem 1 marca 2015 r. zostaje, łącznie z wszelkimi narzutami oraz odsetkami naliczonymi do dnia 28 lutego 2015 r., odpowiednio zmniejszona do kwoty w wysokości 46,02 % prawnie uzasadnionej kwoty.
3.3.
Wartość nominalna lub należna kwota kwalifikowalnych zobowiązań HETA z tytułu gwarancji, poręczeń i akredytyw przejętych lub udzielonych przez HETA zostaje, łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia 28 lutego 2015 r., odpowiednio zmniejszona do kwoty w wysokości 46,02 % kwoty do uiszczenia przez HETA. Z zastrzeżeniem skutków dla wszelkich osób, których prawa zostały naruszone na skutek wprowadzenia środków uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 116 ust. 4 BaSAG, zmniejszenie to dotyczy następujących pozycji:
Zobowiązania warunkowe z tytułu poręczeń, gwarancji i akredytyw
BPOSNr konta spółki HETA AGWalutaWartość nominalna w walucie na dzień 1.3.2015Wartość nominalna w EUR na dzień 1.3.2015
2.15.684.020.188EUR80 327,0080 327,00
2.159.684.700EUR2 387,522 387,52
2.159.956.697EUR2 916 000,002 916 000,00
2.159.969.187EUR1 392 000,001 392 000,00
2.159.956.719EUR29 400 000,0029 400 000,00
2.159.955.062EUR2 000,002 000,00
2.159.956.107EUR20 387,6720 387,67
2.159.956.468EUR192 553,00192 553,00
2.159.632.760EUR200 000,00200 000,00
2.159.620.761HRK1 314 000,00170 904,60
2.159.360.646EUR250 000,00250 000,00
2.159.360.166EUR6 400 000,006 400 000,00
2.159.087.834EUR700 000,00700 000,00
2.159.094.539EUR22 499 997,3022 499 997,30
2.159.074.333EUR902 000,00902 000,00
2.15341.428EUR7 000,007 000,00
2.159.063.820EUR91 554,3491 554,34
2.152.905.035EUR49 780,8049 780,80
2.159.625.879EUR356 123,29356 123,29
2.159.625.631EUR3 156 100,003 156 100,00
2.159.625.453EUR5 668 522,605 668 522,60
2.159.682.899EUR3 814 947,433 814 947,43
2.159.683.240EUR846 256,90846 256,90
2.159.604.251EUR4 235 753,264 235 753,26
2.159.604.235EUR6 500 000,006 500 000,00
2.152.030.012EUR50 000 000,0050 000 000,00
2.152.030.039EUR25 000 000,0025 000 000,00
2.152.030.020EUR25 000 000,0025 000 000,00
2.159.632.735RUB310 000 000,004 479 768,79
2.159.632.751USD15 365 000,0013 669 928,83
208 004 293,33
3.4.
Wartość nominalna lub należna kwota kwalifikowalnych zobowiązań HETA z tytułu umowy sprzedaży akcji z dnia 8 września 2014 r. oraz umów zmieniających z dnia 24 października 2014 r. i 28 października 2014 r. zawartych między spółką Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (obecnie HETA) i spółką HBI-Bundesholding AG zostaje odpowiednio zmniejszona łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia 28 lutego 2015 r. do kwoty w wysokości 46,02 % prawnie uzasadnionej kwoty.
3.5.
Wartość nominalna lub należna kwota kwalifikowalnego zobowiązania HETA z tytułu umowy sprzedaży akcji z dnia 18/25 listopada 2014 r. i jej uzupełnień zawartej między spółką Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (obecnie HETA) a spółką Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes, w odniesieniu do potencjalnej ceny kupna związanej ze zbyciem SEE-Netzwerk, zostaje odpowiednio zmniejszona łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia 28 lutego 2015 r. do kwoty w wysokości 46,02 % prawnie uzasadnionej kwoty.
3.6.
Wartość nominalna lub należna kwota kwalifikowalnego zobowiązania HETA wobec Republiki Austrii i spółki Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes z tytułu kary w związku z pkt 7 ust. 1 lit. a) porozumienia z dnia 23 grudnia 2008 r. i jego uzupełnień zostaje odpowiednio zmniejszona łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia 28 lutego 2015 r. do kwoty w wysokości 46,02 % prawnie uzasadnionej kwoty.
3.7.
Wartość nominalna lub należna kwota kwalifikowalnych zobowiązań HETA wobec kraju związkowego Karyntii w związku z art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 13 grudnia 1990 r. w sprawie aportu przedsiębiorstwa bankowego Kärntner Landes- und Hypothekenbank do spółki akcyjnej i w sprawie głównych przepisów dotyczących istnienia Kärntner Landes- und Hypothekenbank - Holding (ustawa Kärntner Landesholding-Gesetz - K-LHG) zostaje odpowiednio zmniejszona łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia 28 lutego 2015 r. do kwoty w wysokości 46,02 % prawnie uzasadnionej kwoty.
3.8.
Wartość nominalna lub należna kwota kwalifikowalnego zobowiązania HETA wobec spółki HETA Immobilien-und Bauconsult GmbH (dawniej: HYPO Immobilien- und Bauconsult GmbH) z tytułu porozumienia w sprawie opcji kupna związanej z główną siedzibą (Alpe Adria Center) w Klagenfurcie z dnia 19 września 2011 r. zostaje odpowiednio zmniejszona łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia 28 lutego 2015 r. do kwoty w wysokości 46,02 % prawnie uzasadnionej kwoty.

III.

1.
Stopę procentową w odniesieniu do kwalifikowalnych zobowiązań HETA w rozumieniu art. 2 pkt 71 BaSAG i odpowiednich instrumentów kapitałowych HETA w rozumieniu art. 2 pkt 74 BaSAG ustala się na wartość 0 % na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 58 ust. 1 pkt 10 BaSAG ze skutkiem od dnia 1 marca 2015 r.
2.
Termin wymagalności papierów dłużnych wyemitowanych przez HETA oraz innych kwalifikowalnych zobowiązań lub należnych kwot, które istniały już zgodnie ze stanem na dzień 1 marca 2015 r., łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia 28 lutego 2015 r., zostaje zmieniony na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 58 ust. 1 pkt 10 BaSAG poprzez przesunięcie go na dzień podjęcia decyzji o likwidacji na podstawie art. 84 ust. 9 BaSAG, jednak nie później niż na dzień 31 grudnia 2023 r. Dotyczy to wszystkich kwalifikowalnych zobowiązań w rozumieniu art. 2 pkt 71 BaSAG lub należnych kwot HETA, zwłaszcza tych wymienionych w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie G 239/2014 i in., V 14/2015 i in. albo tych, których termin wymagalności nastąpiłby w przeciwnym razie już w okresie od dnia 1 marca 2015 r. lub w przyszłości.

IV.

Prawa i obowiązki związane z istniejącymi udziałami i innymi tytułami własności HETA w rozumieniu art. 2 pkt 61 BaSAG - jak w szczególności prawo do udziału w zyskach (art. 53 i nast. ustawy o spółkach akcyjnych (AktG)), prawo poboru (art. 153 i nast. AktG), jak również prawo do udziału w kwocie uzyskanej po likwidacji (art. 212 AktG) - wygasają, z wyjątkiem praw, o których mowa w sekcji V decyzji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 BaSAG.

V.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 58 ust. 1 pkt 2 BaSAG FMA przejmuje kontrolę nad HETA oraz przysługują jej wszystkie prawa administracyjne związane z udziałami i innymi tytułami własności - w szczególności prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 102 i nast. AktG), prawo głosu (art. 12 AktG), jak również prawo uzyskania informacji i prawo do złożenia wniosku (art. 118 i 119 AktG).

UZASADNIENIE

Pouczenie o środkach prawnych

Zgodnie z art. 116 ust. 8 ustawy BaSAG możliwe jest wniesienie do FMA odwołania od niniejszej decyzji, wydanej w drodze procedury określonej w art. 116 ust. 1-4 ustawy BaSAG, przez spółkę HETA i każdą osobę, której prawa zostały naruszone na skutek zarządzonych niniejszą decyzją środków restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, w szczególności przez udziałowców i wierzycieli spółki HETA, w terminie trzech miesięcy od opublikowania ogłoszenia o tych środkach.

Niniejsza decyzja pociąga za sobą bezpośrednie skutki prawne dla spółki HETA ASSET RESOLUTION AG, jak również dla zainteresowanych wierzycieli i udziałowców oraz wszystkich innych stron.

Odwołanie należy przedstawić FMA na piśmie, wykluczone jest przedstawienie go ustnie.

Jeśli w przypadku pisemnego przedstawienia odwołania są do dyspozycji techniczne środki przekazu (np. poczta elektroniczna, faks, e-mail), zostały one podane w uzupełnieniu adresu pocztowego. Należy jednak zwrócić uwagę, że nadawca ponosi wszelkie ryzyko związane z każdym ze środków przekazu (np. błąd podczas transmisji danych, zagubienie pisma).

Aby wniesienie odwołania w formie elektronicznej lub pisemnej do austriackiego organu nadzoru rynku finansowego (FMA) było ważne (art. 13 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego (AVG)), należy przestrzegać godzin pracy FMA. Są to następujące ustalone godziny urzędowania:

od poniedziałku do czwartku: 8.00-17.30

piątek: 8.00-16.00

(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, dnia 24 grudnia i 31 grudnia).

Urządzenia do odbioru poczty elektronicznej, faksów i e-maili są także dostępne poza wyżej wymienionymi godzinami pracy, ale monitorowane są tylko podczas tych godzin pracy. Dokumenty wysyłane na te urządzenia poza godzinami pracy, nawet jeśli będą już dostępne dla FMA, zostaną zatem uznane za skutecznie złożone (i otrzymane) dopiero po rozpoczęciu godzin pracy i (dopiero) od tego momentu będą rozpatrywane (art. 13 ust. 2 w związku z ust. 5 ustawy AVG).

Poza godzinami pracy nie będą też przyjmowane żadne dokumenty (art. 13 ust. 5 ustawy AVG).

Odwołanie nie ma skutku zawieszającego, tj. mimo wniesienia odwołania decyzja może zostać wykonana niezwłocznie.

Odwołania wniesione z opóźnieniem zostaną odrzucone.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.