Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w... - OpenLEX

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.467.19

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 listopada 2021 r.

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33
(2021/C 467/10)

Niniejsza informacja zostaje opublikowana zgodnie z art. 17 ust. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 1 .

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZATWIERDZENIA ZMIANY STANDARDOWEJ

"Uhlen Laubach"

PDO-DE-02082-AM02

Data przekazania informacji: 16 września 2021

OPIS I UZASADNIENIE ZATWIERDZONEJ ZMIANY

Opis wina lub win

Rozporządzeniem (UE) 2017/2393 zmieniono tiret drugie w części II pkt 1 lit. c) załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. Przepis, zgodnie z którym górny limit całkowitej zawartości alkoholu może przekroczyć 15 % obj. dla win o chronionej nazwie pochodzenia, które zostały wyprodukowane bez wzbogacenia, lub wzbogaconych jedynie poprzez procesy częściowego zagęszczenia wymienione w załączniku VIII część I sekcja B pkt 1, uzupełniono o następujące sformułowanie: "pod warunkiem że specyfikacja produktu zawarta w dokumentacji technicznej odnośnej chronionej nazwy pochodzenia dopuszcza taką możliwość;". Konieczne było odpowiednie uzupełnienie specyfikacji produktu.

JEDNOLITY DOKUMENT

1. Nazwa lub nazwy

Uhlen Laubach

2. Rodzaj oznaczenia geograficznego

ChNP - chroniona nazwa pochodzenia

3. Kategorie produktów sektora wina

1. Wino

5. Gatunkowe wino musujące

4. Opis wina lub win

1. Wino gatunkowe (Qualitätswein)

ZWIĘZŁY OPIS SŁOWNY

W winnicach Uhlen Laubach dojrzewają białe wina odmiany Riesling. Istnieją trzy rodzaje produktów winiarskich, z których każdy posiada nieco inne właściwości: wino gatunkowe (Qualitätswein), wino z wyróżnikiem (Prädikatswein) i gatunkowe wino musujące z określonych regionów (Sekt b.A.).

Młode wina "Uhlen Laubach" mają barwę jasnożółtą, czasami zielonkawą. Z czasem zyskuje ona na intensywności, a kiedy wino jest w pełni dojrzałe, przybiera ono soczysty, złocisty kolor. Aromat win jest zdefiniowany przez wzajemne oddziaływanie nut owocowych oraz nut mineralnych typowych dla łupków. Szare łupki z Laubach należą do skał o największej zawartości wapnia w regionie Mozeli (od 25 do 45 %). Dlatego aromat dojrzewających tutaj win czasem przywołuje na myśl zapach chłodnego dymu i orzechów laskowych, a ich smak jest na ogół pełniejszy i delikatny. Tutejsze wina, ciepłe i aksamitne, często fascynują niezwykłą pełnią i głębią smaku. Wina te mają kremową konsystencję i z reguły są gotowe do spożycia po bardzo krótkim okresie dojrzewania.

W przypadku analitycznych cech charakterystycznych, dla których nie podano danych liczbowych, zastosowanie mają obowiązujące przepisy.

OGÓLNE ANALITYCZNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)

-

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)

-

Minimalna kwasowość ogólna

-

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)

-

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr)

-

2. Wino z wyróżnikiem (Prädikatswein), uzupełnione określeniem: "Auslese"

ZWIĘZŁY OPIS SŁOWNY

W winnicach Uhlen Laubach dojrzewają białe wina odmiany Riesling. Istnieją trzy rodzaje produktów winiarskich, z których każdy posiada nieco inne właściwości: wino gatunkowe (Qualitätswein), wino z wyróżnikiem (Prädikatswein) i gatunkowe wino musujące z określonych regionów (Sekt b.A.).

Młode wina "Uhlen Laubach" mają barwę jasnożółtą, czasami zielonkawą. Z czasem zyskuje ona na intensywności, a kiedy wino jest w pełni dojrzałe, przybiera ono soczysty, złocisty kolor. Aromat win jest zdefiniowany przez wzajemne oddziaływanie nut owocowych oraz nut mineralnych typowych dla łupków. Szare łupki z Laubach należą do skał o największej zawartości wapnia w regionie Mozeli (od 25 do 45 %). Dlatego aromat dojrzewających tutaj win czasem przywołuje na myśl zapach chłodnego dymu i orzechów laskowych, a ich smak jest na ogół pełniejszy i delikatny. Tutejsze wina, ciepłe i aksamitne, często fascynują niezwykłą pełnią i głębią smaku. Wina te mają kremową konsystencję i z reguły są gotowe do spożycia po bardzo krótkim okresie dojrzewania.

W winach oznaczonych jako "Auslese" wyżej opisana gama aromatów i smaków nabiera słodyczy, która ma delikatny charakter, natomiast w winach oznaczonych jako "Beerenauslese" słodycz ta jest bardziej kremowa i może również zawierać nuty miodu. Te aspekty smakowe są jeszcze bardziej odczuwalne w winach oznaczonych jako "Trockenbeerenauslese". W przypadku win typu "Eiswein" opisane powyżej cechy aromatyczno-smakowe obejmują również pikantną kwaskowatość.

Całkowita zawartość alkoholu nie może przekraczać 15 % obj.

W przypadku analitycznych cech charakterystycznych, dla których nie podano danych liczbowych, zastosowanie mają obowiązujące przepisy.

OGÓLNE ANALITYCZNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)

-

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)

-

Minimalna kwasowość ogólna

-

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)

-

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr)

-

3. Wino z wyróżnikiem (Prädikatswein), z dodatkowym określeniem "Beerenauslese", "Trockenbeerenauslese" lub "Eiswein"

ZWIĘZŁY OPIS SŁOWNY

W winnicach Uhlen Laubach dojrzewają białe wina odmiany Riesling. Istnieją trzy rodzaje produktów winiarskich, z których każdy posiada nieco inne właściwości: wino gatunkowe (Qualitätswein), wino z wyróżnikiem (Prädikatswein) i gatunkowe wino musujące z określonych regionów (Sekt b.A.).

Młode wina "Uhlen Laubach" mają barwę jasnożółtą, czasami zielonkawą. Z czasem zyskuje ona na intensywności, a kiedy wino jest w pełni dojrzałe, przybiera ono soczysty, złocisty kolor. Aromat win jest zdefiniowany przez wzajemne oddziaływanie nut owocowych oraz nut mineralnych typowych dla łupków. Szare łupki z Laubach należą do skał o największej zawartości wapnia w regionie Mozeli (od 25 do 45 %). Dlatego aromat dojrzewających tutaj win czasem przywołuje na myśl zapach chłodnego dymu i orzechów laskowych, a ich smak jest na ogół pełniejszy i delikatny. Tutejsze wina, ciepłe i aksamitne, często fascynują niezwykłą pełnią i głębią smaku. Wina te mają kremową konsystencję i z reguły są gotowe do spożycia po bardzo krótkim okresie dojrzewania.

W winach oznaczonych jako "Auslese" wyżej opisana gama aromatów i smaków nabiera słodyczy, która ma delikatny charakter, natomiast w winach oznaczonych jako "Beerenauslese" słodycz ta jest bardziej kremowa i może również zawierać nuty miodu. Te aspekty smakowe są jeszcze bardziej odczuwalne w winach oznaczonych jako "Trockenbeerenauslese". W przypadku win typu "Eiswein" opisane powyżej cechy aromatyczno-smakowe obejmują również pikantną kwaskowatość.

Całkowita zawartość alkoholu nie może przekraczać 15 % obj.

W przypadku analitycznych cech charakterystycznych, dla których nie podano danych liczbowych, zastosowanie mają obowiązujące przepisy.

OGÓLNE ANALITYCZNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)

-

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)

-

Minimalna kwasowość ogólna

-

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)

-

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr)

-

4. Sekt b.A. (gatunkowe wino musujące z określonych regionów)

ZWIĘZŁY OPIS SŁOWNY

W winnicach Uhlen Laubach dojrzewają białe wina odmiany Riesling. Istnieją trzy rodzaje produktów winiarskich, z których każdy posiada nieco inne właściwości: wino gatunkowe (Qualitätswein), wino z wyróżnikiem (Prädikatswein) i gatunkowe wino musujące z określonych regionów (Sekt b.A.).

Młode wina "Uhlen Laubach" mają barwę jasnożółtą, czasami zielonkawą. Z czasem zyskuje ona na intensywności, a kiedy wino jest w pełni dojrzałe, przybiera ono soczysty, złocisty kolor. Aromat win jest zdefiniowany przez wzajemne oddziaływanie nut owocowych oraz nut mineralnych typowych dla łupków. Szare łupki z Laubach należą do skał o największej zawartości wapnia w regionie Mozeli (od 25 do 45 %). Dlatego aromat dojrzewających tutaj win czasem przywołuje na myśl zapach chłodnego dymu i orzechów laskowych, a ich smak jest na ogół pełniejszy i delikatny. Tutejsze wina, ciepłe i aksamitne, często fascynują niezwykłą pełnią i głębią smaku. Wina te mają kremową konsystencję i z reguły są gotowe do spożycia po bardzo krótkim okresie dojrzewania. W przypadku gatunkowych win musujących "Sekt b.A." opisaną powyżej gamę aromatów i smaków typową dla win "Prädikatswein" wzmacnia i intensyfikuje dwutlenek węgla powstający przy produkcji wina musującego.

W przypadku analitycznych cech charakterystycznych, dla których nie podano danych liczbowych, zastosowanie mają obowiązujące przepisy.

OGÓLNE ANALITYCZNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)

13,5

Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)

11,5

Minimalna kwasowość ogólna

-

Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)

-

Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr) -

5. Praktyki winiarskie

5.1. Szczególne praktyki enologiczne

1. Stosowne ograniczenia obowiązujące w przypadku produkcji wina lub win

Niedozwolone są: sorbinian potasu, lizozym, dimetylodiwęglan, elektrodializa, dealkoholizacja, wymieniacze kationowe, zagęszczanie (kriokoncentracja, osmoza, wirowanie w pojemniku z dnem stożkowym), słodzenie, kawałki drewna dębowego lub preparaty.

2. Wino gatunkowe (Qualitätswein)

Szczególne praktyki enologiczne

Przynajmniej 88° Oechsle lub maksymalna kwasowość ogólna (wyrażona jako kwas winowy) = 7,5 g/l

Do 100° Oechsle i wina wzbogacane: maksymalna zawartość cukru resztkowego = "półwytrawne" zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ponad 100° Oechsle: maksymalna zawartość cukru resztkowego = masa moszczu/3

3. Wino z wyróżnikiem (Prädikatswein)

Szczególne praktyki enologiczne

"Auslese": przynajmniej 105° Oechsle; minimalna zawartość cukru resztkowego = 90 g/l

"Beerenauslese": przynajmniej 130° Oechsle; minimalna zawartość cukru resztkowego = 150 g/l "Trockenbeerenauslese": przynajmniej 180° Oechsle; minimalna zawartość cukru resztkowego = 180 g/l "Eiswein": przynajmniej 130 ° Oechsle; minimalna zawartość cukru resztkowego = 150 g/l

4. Sekt b.A. (gatunkowe wino musujące z określonych regionów)

Szczególne praktyki enologiczne

Tradycyjna fermentacja butelkowa

5.2. Maksymalna wydajność

70 hektolitrów z hektara

6. Wyznaczony obszar geograficzny

"Uhlen Laubach" jest częścią chronionej nazwy pochodzenia "Mosel" (PDO-DE-A1270).

Winnice Uhlen Laubach są położone w granicach miejscowości Winningen w powiecie Mayen-Koblencja w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat. Ta część winnic Uhlen od ponad dziesięciu lat znana jest w świecie wina pod nazwą "Laubach", pochodzącą od dokładnej nazwy geologicznej tutejszych łupków. Obszar rozciąga się (w dół biegu Mozeli) od działek nr 256/112, 2571/118, 2581/119, 2398/0, 2395/3, 2393/0 do działki nr 2222/1.

Produkty opatrzone ChNP "Uhlen Laubach" mogą być wytwarzane na obszarze produkcji zarejestrowanym dla win objętych chronioną nazwą pochodzenia "Mosel" (PDO-DE-A1270). Wyznaczony obszar geograficzny położony jest na obszarze objętym ChNP "Mosel". Winnice Uhlen Laubach obejmują obszar 13,83 ha.

7. Główne odmiany winorośli

Weißer Riesling - Riesling, Riesling renano, Rheinriesling, Klingelberger

8. Opis związku lub związków

Winnice Uhlen Laubach leżą na tarasowych stokach doliny Mozeli (w dolnym jej biegu). Tarasy winnic Uhlen Laubach charakteryzują się tradycyjnym układem z ekspozycją na południowy zachód. Znajdują się one na wysokości od ok. 75 do 210 m nad poziomem morza. Średnia roczna temperatura odnotowana w ostatnich pięciu latach (11,6° C) stanowi potwierdzenie wyższych temperatur, jakich można się spodziewać na tak niskiej wysokości. Niski poziom opadów (ok. 620 mm) i duża liczba godzin nasłonecznienia (1 922) tworzą mikroklimat, który znacznie różni się od innych obszarów objętych ChNP "Mosel" i sprawia, że tutejsze winogrona osiągają szczególny poziom dojrzałości (wysoka potencjalna zawartość alkoholu przy niskiej kwasowości i dojrzałych fenolach). Wina te są uważane za bardzo wyraziste i pełne aromatu. Wyjątkowe cechy geologiczne winnic Uhlen Laubach przyczyniają się w znacznej mierze do osiągnięcia przez winogrona fizjologicznej dojrzałości i w istotnym stopniu wpływają na smak poszczególnych odmian, które są w nich uprawiane. Z geologicznego punktu widzenia obszar Uhlen Laubach należy do systemu dewońskiego (oddział dewon dolny). Dokładniej rzecz ujmując, obszar ten składa się z osadów pochodzących z pod- piętra Oberems (podpoziom Laubach-Unterstufe, warstwa Laubach-Schichten oraz podpoziom Lahnstein-Unterstufe, warstwa Hohenrhein-Schichten).

Wysoka zawartość wapnia w łupkach występujących w tej okolicy wskazuje na to, że prehistoryczne morze stawało się w tym miejscu coraz płytsze. To tropikalne prehistoryczne morze miało głębokość nie większą niż 10-20 metrów, w związku z czym zawierało wystarczającą ilość tlenu, aby mogły w nim żyć koralowce i małże, których pozostałości można dziś znaleźć w łupkach. Zwietrzałe skaliste gleby, które powstały z tych osadów, to regosole zawierające różne rodzaje łupków, z których większość to łupki ilaste. Zawartość wapnia w glebie jest tu znacznie wyższa niż na sąsiadujących obszarach objętych ChNP. Oznacza to, że odczyn pH gleby jest również wyższy (7,5 w porównaniu z 6,0 na sąsiadujących obszarach). Poszczególne cząstki gleby są związane głównie za pomocą węglanów. Fakt, że gleba zawiera stosunkowo niewiele cząstek gliniastych, ale posiada jednocześnie wysoką zawartość kamienia (ponad 50 %) prowadzi do tego, że jest ona dobrze napowietrzona również w niższych warstwach. W połączeniu z wysoką zawartością wapnia i zwłaszcza z występowaniem szczególnej mikroflory i mikrofauny sprawia to, że wina z tego obszaru mają właściwości organoleptyczne bardzo odmienne od produktów wytwarzanych na sąsiadujących obszarach objętych ChNP. Wina z winnic Uhlen Laubach często mają lekko dymny aromat. Ich smak jest zazwyczaj pełny i łagodny, delikatny i aksamitny. W porównaniu z winami z sąsiadujących obszarów objętych ChNP mają one najbardziej kremową konsystencję. Z reguły są one gotowe do spożycia po bardzo krótkim okresie dojrzewania. Wpływ człowieka opiera się na tradycji uprawy winorośli, która jest podtrzymywana od tysięcy lat. Sztuka uprawy winorośli na zboczach pokrytych tarasami, podtrzymywanymi przez kamienne mury bez zaprawy, sięga czasów rzymskich. W 380 r. n.e. rzymski poeta Auzoniusz porównywał te konstrukcje do amfiteatrów. Kolejnym dowodem na to, że winorośl uprawia się w tej okolicy od tysięcy lat, są rzymskie monety, które znaleziono na tarasach. Prawdopodobnie mają one związek z praktykami ofiarnymi. Od tamtej pory przez cały czas w regionie uprawia się winorośl. Przez wieki jakość produkcji była stale ulepszana dzięki nowym odmianom winogron (od początku XIX wieku odmianie riesling) oraz nowym sposobom organizacji winnic (rośliny uprawiane w formie krzewów, mocowane na palikach lub na drucianych ramach). W ostatnich dziesięcioleciach, dzięki temu, że wiedza w zakresie ochrony środowiska jest coraz większa, w coraz mniejszym stopniu wykorzystuje się wysoce rozpuszczalne nawozy mineralne. W związku z tym w miejscowej glebie odrodziły się naturalne gatunki mikroflory i mikrofauny, przez co proces absorpcji składników odżywczych przebiega - oprócz wymiany kationów - w coraz większej mierze w drodze wchłaniania złożonych molekuł w symbiotycznej współpracy z mikroorganizmami żyjącymi na siatkach korzeni włosowatych winorośli. Mikroorganizmy te mogą pośredniczyć w czerpaniu przez rośliny z gleby specyficznych substancji organicznych i minerałów, co sprawia, że paleta smakowa wina staje się jeszcze bardziej niepowtarzalna.

Związek opisany powyżej dotyczy również gatunkowych win musujących "Sekt b.A.".

9. Dodatkowe wymogi zasadnicze (pakowanie, etykietowanie i inne wymogi)

Ramy prawne:

przepisy krajowe

Rodzaj wymogów dodatkowych:

przepisy dodatkowe dotyczące etykietowania

Opis wymogu:

Informacje, które umieszcza się na etykietach i opakowaniach, są określone w obowiązujących przepisach ustawowych i wykonawczych Unii Europejskiej, Republiki Federalnej Niemiec i kraju związkowego Nadrenia-Palatynat. Aby można było zamieścić na etykiecie tradycyjne terminy związane z tą nazwą pochodzenia, wino musi zostać uprzednio poddane urzędowej kontroli. Tylko wina, które spełniają szczególne wymogi określone na potrzeby takiej urzędowej kontroli, otrzymują oficjalne numery kontrolne ("AP-Nummer") składające się z szeregu cyfr wskazujących: organ dokonujący kontroli, numer zakładu, liczbę win zgłoszonych do kontroli oraz rok ich zgłoszenia lub rok wydania numeru kontrolnego. Numer kontrolny musi być podany na etykiecie. Tradycyjne terminy "Qualitätswein", "Prädikatswein" i "Sekt b.A." są związane z nazwą pochodzenia i mogą zastąpić określenie "g.U." ("chroniona nazwa pochodzenia").

Link do specyfikacji produktu

www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein

1 Dz.U. L 9 z 11.1.2019, s. 2.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.