Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.172.11

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 maja 2020 r.

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

(2020/C 172/05)

(Dz.U.UE C z dnia 20 maja 2020 r.)

Niniejszą informację opublikowano zgodnie z art. 17 ust. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 z dnia 17 października 2018 r 1 .

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZATWIERDZENIA STANDARDOWEJ ZMIANY

"Duna-Tisza közi"

Numer referencyjny PGI-HU-A1342-AM02

Data przekazania informacji: 14.2.2020 r.

OPIS I UZASADNIENIE ZATWIERDZONEJ ZMIANY

1. Zmiana minimalnej rzeczywistej zawartości alkoholu na 4,5 % v/v
a) Punkty specyfikacji produktu, których dotyczą zmiany:
- II. Opis win,
- VII. Związek z obszarem geograficznym.
b) Punkty jednolitego dokumentu, których dotyczą zmiany:
Opis wina lub win,
Związek z obszarem geograficznym.
c) Na rynku obserwuje się popyt na wina o niższej zawartości alkoholu i lekkiej strukturze, które zawierają cukier resztkowy. Organoleptyczne cechy charakterystyczne produktów o stosunkowo niskiej rzeczywistej zawartości alkoholu, które zawierają cukier resztkowy, spełniają wymogi specyfikacji produktu.
2. Zmiana ogólnych przepisów regulujących określenia
a) Punkt specyfikacji produktu, którego dotyczą zmiany:
- VIII. Wymogi dodatkowe.
b) Punkt jednolitego dokumentu, którego dotyczą zmiany:
Wymogi dodatkowe - Przepisy regulujące określenia.
c) Uważamy, iż nazwa odmiany powinna się wyróżniać oraz być całkowicie czytelna na etykietach win objętych chronionym oznaczeniem geograficznym "Duna-Tisza közi", przy czym nie powinna ona być ani niedostrzegalna, ani nie powinna zajmować na etykiecie zbyt dużo miejsca.
3. Zwiększenie maksymalnej wydajności z hektara do 160 hl/ha
a) Punkt specyfikacji produktu, którego dotyczą zmiany:
- V. Maksymalna wydajność.
b) Punkt jednolitego dokumentu, którego dotyczą zmiany:
Praktyki winiarskie - Maksymalna wydajność.
c) Dzięki programowi restrukturyzacji prowadzonemu w ostatnich latach znacząco zmieniła się struktura winnic. Producenci mają obecnie do dyspozycji dużo wydajniejsze winnice, w których winogrona tej samej jakości co wcześniej dają większe zbiory. Produkty sektora wina, które cieszą się renomą zapewnianą przez oznaczenie geograficzne "Duna-Tisza közi", można produkować także przy takim poziomie wydajności.
4. Możliwość produkowania wina białego z odmian mátrai muskotály i vértes csillaga
a) Punkt specyfikacji produktu, którego dotyczą zmiany:
- VI. Dozwolone odmiany winorośli.
b) Punkt jednolitego dokumentu, którego dotyczą zmiany:
Główne odmiany winorośli.
c) Wino wysokiej jakości można produkować z wykorzystaniem odmian winorośli mátrai muskotály i vértes csillaga. Lokalni producenci wykorzystywali owoce tych niesklasyfikowanych odmian głównie jako moszcz. Zezwolenie na objęcie ich chronionym oznaczeniem geograficznym "Duna-Tisza közi" jeszcze bardziej zwiększa renomę tych win.
5. Możliwość produkcji wina czerwonego z odmiany syrah
a) Punkt specyfikacji produktu, którego dotyczą zmiany:
- VI. Dozwolone odmiany winorośli.
b) Punkt jednolitego dokumentu, którego dotyczą zmiany:
Główne odmiany winorośli.
c) Odmianę syrah zasadzono w Międzyrzeczu Dunaju i Cisy w ciągu ostatnich lat. Z owoców tej odmiany produkuje się wino wysokiej jakości. Zezwolenie na objęcie tego wina chronionym oznaczeniem geograficznym "Duna-Tisza közi" umożliwia wprowadzenie go do obrotu z oznaczeniem jego miejsca pochodzenia.
6. Rozszerzenie obszaru produkcji poza wyznaczony obszar
a) Punkt specyfikacji produktu, którego dotyczą zmiany:
- VIII. Wymogi dodatkowe.
b) Punkt jednolitego dokumentu, którego dotyczą zmiany:
Wymogi dodatkowe - Produkcja spoza wyznaczonego obszaru produkcji.
c) W celu zachowania konkurencyjności oraz zwiększenia możliwości wykorzystywania winogron uprawianych na tym obszarze warto rozszerzyć produkcję poza wyznaczony obszar i objąć nią cały obszar dozwolony na podstawie przepisów. Na obszarze tym zapewnia się warunki przetwarzania takie same jak te mające zastosowanie na obecnym obszarze produkcji objętym chronionym oznaczeniem geograficznym "Duna-Tisza közi".
7. Rozszerzenie gamy odmian, które można wykorzystywać do produkcji win muszkatowych (muskotály)
a) Punkt specyfikacji produktu, którego dotyczą zmiany:
- VIII. Wymogi dodatkowe.
b) Punkt jednolitego dokumentu, którego dotyczą zmiany:
Wymogi dodatkowe - Przepisy regulujące stosowanie niektórych określeń.
c) Na podstawie przepisów krajowych odmiany csabagyöngye, mátrai muskotály oraz zefir klasyfikuje się jako odmiany muszkatowe, w związku z czym wyjaśniono wykorzystanie odmiany.

JEDNOLITY DOKUMENT

1. Nazwa produktu

Duna-Tisza közi

2. Rodzaj oznaczenia geograficznego

ChOG - chronione oznaczenie geograficzne

3. Kategorie produktów sektora wina
1. Wino
4. Opis wina lub win

Wino białe odmianowe i wino białe typu cuvée

Dynamiczne i świeże wino odmianowe, ze średnim finiszem, o owocowym i kwiatowym aromacie oraz smaku charakterystycznych dla wykorzystywanej odmiany. Wino wytrawne, półwytrawne, półsłodkie lub słodkie.

* Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki odpowiada dopuszczalnym wartościom określonym w przepisach UE.

Ogólne analityczne cechy charakterystyczne
Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)8
Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)4,5
Minimalna kwasowość miareczkowa3,5 grama na litr, wyrażona jako kwas winowy
Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)16,67
Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr)

Wino różowe odmianowe i wino różowe typu cuvée

Lekkie, świeże wino o wyrazistej kwasowości, produkowane z czerwonych winogron, o świeżym, owocowym aromacie i smaku (malina, brzoskwinia, wiśnia, czarna porzeczka, truskawka itp.), a niekiedy o aromacie kwiatowym. Wino wytrawne, półwytrawne, półsłodkie lub słodkie.

* Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki odpowiada dopuszczalnym wartościom określonym w przepisach UE.

Ogólne analityczne cechy charakterystyczne
Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)8
Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)4,5
Minimalna kwasowość miareczkowa3,5 grama na litr, wyrażona jako kwas winowy
Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)13,33
Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr)

Wino odmianowe Siller i wino Siller typu cuvée

Wina odmianowe mają aromat i smak typowe dla wykorzystywanej odmiany i charakteryzują się łagodną kwasowością; wina kupażowane mają charakter odpowiadający proporcjom wykorzystanych odmian; są to wina o pełnym smaku i średniej zawartości tanin. Mogą być wytrawne, półwytrawne, półsłodkie lub słodkie.

* Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki odpowiada dopuszczalnym wartościom określonym w przepisach UE.

Ogólne analityczne cechy charakterystyczne
Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)8
Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)4,5
Minimalna kwasowość miareczkowa3,5 grama na litr, wyrażona jako kwas winowy
Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)20
Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr)

Wino czerwone odmianowe i wino czerwone typu cuvée

Czerwone wina odmianowe mają aromat i smak typowe dla wykorzystywanej odmiany i charakteryzują się łagodną kwasowością; wina kupażowane mają zawartość tanin odpowiadającą proporcjom wykorzystanych odmian oraz aksamitny smak i strukturę; wina te mają aromaty owocowe (wiśnia, malina, orzech włoski, czarna porzeczka itd.), aromaty przypraw (cynamon, wanilia) i czekolady oraz tytoniu; mogą być one wytrawne, półwytrawne, półsłodkie lub słodkie.

* Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki odpowiada dopuszczalnym wartościom określonym w przepisach UE.

Ogólne analityczne cechy charakterystyczne
Maksymalna całkowita zawartość alkoholu (w % objętości)8
Minimalna rzeczywista zawartość alkoholu (w % objętości)4,5
Minimalna kwasowość miareczkowa3,5 grama na litr, wyrażona jako kwas winowy
Maksymalna kwasowość lotna (w miliekwiwalentach na litr)20
Maksymalna całkowita zawartość dwutlenku siarki (w miligramach na litr)
5. Praktyki winiarskie
a) Podstawowe praktyki enologiczne

Zasady dotyczące formowania winorośli

Praktyka uprawy

1. Zasady dotyczące formowania winorośli
a) W przypadku istniejących winnic założonych przed dniem 1 stycznia 2012 r. wina objęte chronionym oznaczeniem geograficznym "Duna-Tisza közi" można produkować z winogron pochodzących z takich upraw tak długo, jak długo winnice te pozostają w eksploatacji, niezależnie od stosowanej formy prowadzenia winorośli lub gęstości nasadzeń w winnicy.
b) W przypadku winnic założonych po dniu 1 stycznia 2012 r. wina objęte chronionym oznaczeniem geograficznym "Duna-Tisza közi" można produkować wyłącznie z winogron pochodzących z winnic, w których winorośle prowadzi się następującymi metodami:
(i) w kształcie głowy;
(ii) w kształcie parasola;
(iii) na sposób Mosera oraz ulepszony sposób Mosera;
(iv) w formie pojedynczego sznura Guyota;
(v) w systemie Sylvoza.
Zasady dotyczące gęstości nasadzeń w winnicy Praktyka uprawy
a) W winnicach założonych po dniu 1 stycznia 2012 r. gęstość nasadzeń powinna wynosić co najmniej 3 300 krzewów winorośli na hektar.
b) Przy ustalaniu odstępów między rzędami i winoroślami należy kierować się zasadą równomiernej odległości między rzędami i krzewami oraz sadzenia krzewów w podwójnej linii lub parami. Odległość między rzędami powinna wynosić co najmniej 1,00 m i nie więcej niż 3,60 m, przy czym odległość między krzewami winorośli musi wynosić co najmniej 0,60 m i nie więcej niż 1,20 m. W przypadku pary krzewów winorośli czynnikiem decydującym jest średnia odległość między nimi.
c) Dostosowanie wielkości końcowych zbiorów wymaganych do osiągnięcia celów produkcyjnych należy zapewnić poprzez regulację liczby kiści stosownie do potrzeb w okresie wegetacji.

Minimalna zawartość cukrów w winogronach

Praktyka uprawy

Minimalna naturalna zawartość cukrów w winogronach (w węgierskiej skali moszczu [MM°], w temperaturze 17,5 °C):

1) wino białe odmianowe i wino białe typu cuvée 13,43;
2) wino różowe odmianowe i wino różowe typu cuvée 13,43;
3) wino odmianowe Siller i wino Siller typu cuvée 13,43;
4) wino białe odmianowe i wino białe typu cuvée 13,43.

Minimalna potencjalna zawartość alkoholu w winogronach (w % obj.), w temperaturze 20 °C:

1) wino białe odmianowe i wino białe typu cuvée 8,00;
2) wino różowe odmianowe i wino różowe typu cuvée 8,00;
3) wino odmianowe Siller i wino Siller typu cuvée 8,00;
4) wino białe odmianowe i wino białe typu cuvée 8,00.
b) Maksymalna wydajność

Wino

160 hl/ha

Winogrona do produkcji wina 24 000 kg winogron z hektara

6. Wyznaczony obszar geograficzny

Obszary komitatów Bács-Kiskun, Csongrád Jász-Nagykun-Szolnok i Pest, które w spisie winnic w regionach winiarskich przypisano do klas I i II.

7. Główne odmiany winorośli do produkcji wina

tramini - traminer

syrah - serine noir

syrah - marsanne noir

kadarka - jenei fekete

hamburgi muskotály - muscat de hamburg

pozsonyi fehér - czétényi fehér

kékoportó - portugizer

kövidinka - a dinka crvena

pinot noir - kék rulandi

furmint - zapfner

furmint - posipel

furmint - som

tramini - roter traminer

cabernet franc - carbonet

zalagyöngye

nektár

tramini - savagnin rose

furmint bianco

chardonnay - kereklevelű

medina

aletta

csabagyöngye - perle di csaba

olasz rizling - grasevina

kékfrankos - blaufränkisch

királyleányka - galbena de ardeal

szürkebarát - pinot gris

kunleány

csabagyöngye - pearl of csaba

sauvignon - sauvignon blanc

rozália

ezerfürtű

kékoportó - portugais bleu

kadarka - kadarka negra

tramini - gewürtztraminer

pinot noir - kisburgundi kék

pátria

pinot noir - spätburgunder

zöld veltelíni - zöldveltelíni

kerner

arany sárfehér - huszár szőlő

szürkebarát - pinot grigio

kövidinka - steinschiller

tramini - traminer rosso

gyöngyrizling

pinot noir - pino csernüj

rizlingszilváni - rivaner

tramini - tramin cervené

csabagyöngye - perla di csaba

irsai olivér - irsai

chardonnay - chardonnay blanc

hamburgi muskotály - muszkat gamburgszkij

hárslevelű - garszleveljü

ezerjó - tausendachtgute

királyleányka - erdei sárga

kékoportó - portugalske modré

rajnai rizling - rheinriesling

királyleányka - little princess

bíbor kadarka

hárslevelű - feuilles de tilleul

cabernet franc - gros vidur

királyleányka - königstochter

hamburgi muskotály - muscat de hambourg

ottonel muskotály - muskat ottonel

kadarka - törökszőlő

rajnai rizling - weisser riesling

kövidinka - a ruzsica

pinot blanc - pinot beluj

zengő

hamburgi muskotály - miszket hamburgszki

cabernet sauvignon

pelso

chardonnay - ronci bilé

szürkebarát - grauburgunder

franc - carmenet

kékfrankos - limberger

ezerjó - trummertraube

hamburgi muskotály - moscato d'Amburgo

ezerjó - tausendgute

arany sárfehér - német dinka

olasz rizling - riesling italien

bianca

generosa

pölöskei muskotály

blauburger

syrah - sirac

chardonnay - morillon blanc

zweigelt - blauer zweigeltrebe

pinot noir - blauer burgunder

olasz rizling - olaszrizling

cabernet franc - gros cabernet

odysseus

irsai olivér - zolotisztüj rannüj

kékoportó - modry portugal

alicante boushet

chasselas - weisser gutedel

syrah - blauer syrah

királyleányka - feteasca regale

sauvignon - sovinjon

pinot noir - savagnin noir

pinot noir - pinot cernii

villard blanc

nero

olasz rizling - nemes rizling

pinot blanc - weissburgunder

olasz rizling - taljanska grasevina

viktória gyöngye

pinot noir - pignula

orpheus

sauvignon - sauvignon bianco

duna gyöngye

szürkebarát - auvergans gris

irsai olivér - zolotis

rizlingszilváni - müller thurgau blanc

rizlingszilváni- müller thurgau bijeli

zenit

csillám

ezerjó - korponai

rizlingszilváni - rizvanac

kadarka - negru moale

chasselas - chrupka belia

pinot noir - pinot tinto

turán

irsai olivér - muskat olivér

hárslevelű - lipovina

chasselas - fendant blanc

kadarka - gamza

chasselas - saszla belaja

vértes csillaga

chasselas - fehér gyöngyszőlő

furmint - szigeti

zöld veltelíni - grüner muskateller

zöld veltelíni - grüner veltliner

csabagyöngye - zsemcsug szaba

arany sárfehér - izsáki sárfehér

kékfrankos - moravka

kármin

kékfrankos - blauer lemberger

rajnai rizling - rhine riesling

cabernet franc - cabernet

pannon frankos

kadarka - kadar

ezerjó - szadocsina

chasselas - chasselas doré

cabernet franc - kaberne fran

rajnai rizling - riesling

zweigelt - zweigeltrebe

arany sárfehér - fehér dinka

merlot

olasz rizling - welschrieslig

csabagyöngye - vengerskii muskatnii rannüj

kadarka - szkadarka

királyleányka - königliche mädchentraube

rajnai rizling - johannisberger

pinot noir - rulandski modre

kövidinka - a dinka rossa

syrah - shiraz

rubintos

olasz rizling - risling vlassky

chasselas - fehér fábiánszőlő

szürkebarát - ruländer

cserszegi fűszeres

chasselas - chasselas dorato

ottonel muskotály - muscat ottonel

kékoportó - blauer portugieser

rizlingszilváni - müller thurgau

hárslevelű - lindeblättrige

sauvignon - sauvignon bijeli

zweigelt - rotburger

csabagyöngye - perla czabanska

kadarka - csetereska

pinot blanc - fehér burgundi

kövidinka - a dinka mala

rózsakő

karát

pinot noir - pinot nero

ottonel muskotály - miszket otonel

királyleányka - dánosi leányka

kadarka - fekete budai

pozsonyi fehér - czétényi

kövidinka - a kamena dinka

kékfrankos - blauer limberger

mátrai muskotály

pinot noir - kék burgundi

pinot blanc - pinot bianco

chasselas - chasselas blanc

furmint - moslavac bijeli

ezerjó - kolmreifler

furmint - mosler

rajnai rizling - riesling blanc

refrén

zöld veltelíni - veltlínské zelené

jubileum 75

csabagyöngye - perle von csaba

szürkebarát - graumönch

arany sárfehér - izsáki

zefír

8. Opis związku lub związków

Wino - Opis wyznaczonego obszaru (1)

a) Czynniki naturalne i kulturowe

Obszar objęty chronionym oznaczeniem geograficznym "Duna-Tisza közi" znajduje się w środkowej części Węgier. Leży on w dużej mierze na terenie Niziny Węgierskiej, a jego granice wyznaczają rzeki Dunaj i Cisa, tzw. Międzyrzecze Dunaju i Cisy (regiony Kiskunság, Észak-Bácska, Jászság i Tápióság), oraz części regionu Tiszazug i komitatu Csongrád na wschód od Cisy. Obszar ten połączony jest na północnym zachodzie z niektórymi obszarami produkcji na wyspie Czepel, a na północy - z niektórymi obszarami produkcji na wzgórzach Gödöllő.

O cechach środowiskowych obszaru produkcji decyduje przede wszystkim jego nizinny charakter: większość obszaru położona jest na wysokości poniżej 150 m n.p.m. Jest to płaski teren, gdzie różnica wysokości nie przekracza 10-15 m.

Gleby na obszarze produkcji objętym chronionym oznaczeniem geograficznym "Duna-Tisza közi" są mało zróżnicowane, ponieważ większość obszaru położona jest na wapiennych, piaszczystych glebach. Ukształtowanie się tych piaszczystych gleb przypisuje się głównie Dunajowi, dzięki któremu przez tysiące lat piaszczyste osady odkładały się w Międzyrzeczu Dunaju i Cisy, w miarę jak koryto Dunaju przesuwało się ze wschodu na zachód. Zazwyczaj piaszczyste gleby szybko się nagrzewają, co sprzyja dojrzewaniu winogron.

Z drugiej strony takie gleby zawierają niewiele składników pokarmowych, mają niewielką pojemność wodną oraz niską zawartość minerałów. Warunki klimatyczne na obszarze produkcji determinuje głównie przeważający na Węgrzech klimat kontynentalny charakteryzujący się przede wszystkim gorącymi latami i zimnymi zimami. Połączenie warunków klimatycznych, nizinnego charakteru oraz stosunkowo niewielkiej wysokości nad poziomem morza zwiększa prawdopodobieństwo występowania przymrozków zarówno zimą, wiosną, jak i jesienią. Średnia temperatura wynosi około 10-11 °C. Średnia liczba godzin nasłonecznienia wynosi 2 000 godzin rocznie. Średnia roczna wielkość opadów wynosi 450-500 mm.

b) Czynnik ludzki

Ze względu na swój rozmiar geograficzny obszar produkcji ma bogatą tradycję uprawy winorośli i produkcji wina. Niektóre tradycje związane są z rozwojem przemysłu w średniowieczu, w następstwie którego ponownie zaczęto wykorzystywać (stabilizacja) porzucone piaszczyste obszary po okupacji osmańskiej. Ponieważ piasek okazał się odporny na filokserę, epidemia nie tylko nie dotknęła uprawy winorośli, ale także w dużej mierze przyczyniła się do zwiększenia jej roli na przedmiotowym obszarze.

Wpływ czynnika ludzkiego na obszarze produkcji można zaobserwować w następujących dziedzinach:

świadomy rozwój struktury odmianowej (odmiany tradycyjne i nowe) dostosowany do potencjału, jaki oferują warunki ekologiczne,
rozwój technik uprawy winorośli i produkcji wina dostosowanych do warunków ekologicznych, a częściowo także do warunków rynkowych,
rozwój struktury produkcji i integracji dostosowanej do warunków ekologicznych i rynkowych.

Wino - Opis wyznaczonego obszaru (2)

(2) Opis win

Wina szybko dojrzewają i są raczej lekkie oraz mają łagodniejszy charakter ze względu na stosunkowo niską zawartość kwasu. Niektóre roczniki mają wysoką zawartość alkoholu.

Wina białe i różowe mają intensywny aromat i bogaty smak. Wina Siller i wina czerwone są, ogólnie rzecz biorąc, owocowe i stosunkowo lekkie, ich barwa jest mniej głęboka, a ich taniny szybko się kształtują.

Zawartość minerałów w tych winach jest niższa, którą to cechę przypisuje się piaszczystej glebie.

3. Związek między obszarem produkcji, czynnikiem ludzkim a produktem

Środowisko ekologiczne, w szczególności piaszczysta gleba, ma istotny wpływ na cechy win. Wina z obszaru produkcji są zasadniczo określane jako wina o krótkim okresie dojrzewania nadające się do spożycia, gdy są młode. Dzięki środowisku ekologicznemu szybko rozprzestrzeniło się wiele dobrze dostosowanych odmian (bianca, kövidinka, cserszegi fűszeres itd.).

Obszar objęty chronionym oznaczeniem geograficznym "Duna-Tisza közi", który odpowiada za niemal połowę całkowitej produkcji winogron w kraju, ma kluczowe znaczenie dla sektora uprawy winorośli i produkcji wina będącego jednym z sektorów węgierskiego rolnictwa. Produkcja winorośli ma nie tylko znaczenie gospodarcze, ale także odgrywa istotną rolę społeczną - generuje przychody, uzupełnia je i zapobiega opuszczaniu obszaru przez lokalną ludność. Ze względu na lokalne warunki ekologiczne (np. piaszczyste gleby, brak opadów) uprawa winorośli stanowi jeden z najbardziej opłacalnych rodzajów działalności rolniczej w regionie. Dzięki temu, że uprawa winorośli kształtuje miejscowy krajobraz, region ten jest jeszcze bardziej atrakcyjny.

Winnice skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się lotnych piasków, a winorośle zazwyczaj mają większe szanse na przetrwanie na glebach o niskiej pojemności wodnej niż inne rośliny. Proporcja rodzimych i nowo wyhodowanych węgierskich odmian winorośli zasadzonych w tych winnicach - wynosząca ponad 60 % - jest najwyższa na Węgrzech. Odmiany te stanowią trzon produkcji wina. Coraz bardziej rośnie popyt na (tolerancyjne i odporne) odmiany winorośli pochodzące z gatunku Vitis vinifera, który jest dobrze przystosowany do lokalnych warunków ekologicznych, oraz na odmiany utworzone przez krzyżowanie gatunku Vitis vinifera z innymi gatunkami Vitis, co zapewnia rentowność produkcji.

W dużej mierze dzięki stosunkowo lekkim, owocowym i aromatycznym winom muszkatowym z tego regionu Międzyrzecze Dunaju i Cisy cieszy się ugruntowaną renomą wśród konsumentów.

Zmiany w stylu życia wpłynęły na zmianę nawyków w zakresie konsumpcji wina - wzrósł popyt na aromatyczne, świeże wina o niskiej zawartości alkoholu. Cechy obszaru produkcji, uprawiane odmiany oraz technologiczna gotowość producentów wina zapewniły możliwość zaspokojenia tego zapotrzebowania.

9. Dodatkowe wymogi zasadnicze (pakowanie, etykietowanie i inne wymogi)

Przepisy regulujące określenia Ramy prawne:

określone w przepisach krajowych.

Rodzaj wymogów dodatkowych: przepisy dodatkowe dotyczące etykietowania.

Opis wymogu:

1. Określenie "oltalom alatt álló földrajzi jelzés" (chronione oznaczenie geograficzne) można zastąpić tradycyjnym określeniem "tájbor" (wino regionalne).

Przepisy regulujące stosowanie niektórych określeń

Ramy prawne:

określone w przepisach krajowych.

Rodzaj wymogów dodatkowych: przepisy dodatkowe dotyczące etykietowania.

Opis wymogu:

(i) "Muskotály" [wino muszkatowe]: wino, w którym proporcja co najmniej jednej odmiany winorośli aletta, csabagyöngye, cserszegi fűszeres, generosa, irsai olivér, mátrai muskotály, muscat ottonel, nektár, pölöskei muskotály, tramini lub zefir wynosi co najmniej 85 %;
(ii) "Primőr" [wino z rodzaju primeur]: wino butelkowane w roku zbioru. Można również zastosować synonimiczne określenie "újbor" [młode wino].

Produkcja spoza wyznaczonego obszaru produkcji

Ramy prawne:

określone w przepisach krajowych.

Rodzaj wymogów dodatkowych:

odstępstwo od wymogu produkcji na wyznaczonym obszarze geograficznym Opis wymogu:

Na następujących obszarach administracyjnych przylegających do wyznaczonego obszaru:

obszar administracyjny komitatów Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Eszter- gom, Nógrád i Tolna oraz Budapesztu.

Link do specyfikacji produktu

https://boraszat.kormany.hu/download/6/2d/82000/Duna-Tisza%20k%C3%B6zi%20°FJ_v5.pdf

1 Dz.U. L 9 z 11.1.2019, s. 2.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.