Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.197.21

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 2017 r.

KOMISJA ADMINISTRACYJNA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH
Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

(2017/C 197/06)

(Dz.U.UE C z dnia 21 czerwca 2017 r.)

Artykuł 107 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia (EWG) nr 574/72

Okres odniesienia: kwiecień 2017 r.

Okres zastosowania: lipiec, sierpień, wrzesień 2017 r.

04-2017EURBGNCZKDKKHRKHUFPLN
1 EUR =11,9558026,82257,437587,45027311,5664,23744
1 BGN =0,511300113,71433,802833,80932159,3032,16660
1 CZK =0,03728210,072916410,2772890,27776211,61580,157981
1 DKK =0,1344520,2629623,6063511,0017141,89070,569734
1 HRK =0,1342230,2625143,600200,998297141,81940,568764
1 HUF =0,003209600,006277330,08608940,0238720,023912410,0136005
1 PLN =0,2359910,4615526,329881,755201,7582073,52681
1 RON =0,2207940,4318285,922241,642171,6449768,79170,935601
1 SEK =0,1042310,2038552,795730,7752260,77654932,47480,441673
1 GBP =1,178922,3057331,62158,768318,7833367,3104,99560
1 NOK =0,1087040,2126032,915710,8084950,80987533,86840,460627
1 ISK =0,008445100,01651690,2265190,06281110,06291832,631200,035786
1 CHF =0,9322711,8233325,00586,933846,94567290,4633,95044
04-2017RONSEKGBPNOKISKCHF
1 EUR =4,529129,594080,8482359,19929118,4121,07265
1 BGN =2,315744,905450,4337024,7035960,54400,548446
1 CZK =0,1688550,3576880,0316240,3429694,414650,0399907
1 DKK =0,6089501,289950,1140471,2368715,92070,144220
1 HRK =0,6079131,287750,11385291,2347615,89360,143975
1 HUF =0,01453660,03079310,002722490,02952600,3800540,00344277
1 PLN =1,0688322,264120,2001762,1709527,94420,253136
1 RON =12,118310,1872852,0311426,14460,236834
1 SEK =0,47207410,08841230,9588512,34220,111803
1 GBP =5,3394611,3106110,8452139,5981,26457
1 NOK =0,4923331,0429160,0922066112,87190,116601
1 ISK =0,0382490,0810230,007163430,077688910,00905864
1 CHF =4,222368,944280,7907858,57623110,3921

Uwaga: wszystkie kursy krzyżowe dotyczące ISK oblicza się z zastosowaniem danych dotyczących kursu ISK/EUR, pochodzących z Banku Centralnego Islandii.

Okres odniesienia: kwiecień-171 EUR w walucie krajowej1 jednostka waluty krajowej w EUR
BGN1,955800,511300
CZK26,82250,0372821
DKK7,437580,134452
HRK7,450270,134223
HUF311,5660,00320960
PLN4,237440,235991
RON4,529120,220794
SEK9,594080,104231
GBP0,8482351,17892
NOK9,199290,108704
ISK118,4120,00844510
CHF1,072650,932271

Uwaga: kursy ISK/EUR na podstawie danych z Banku Centralnego Islandii.

1. Rozporządzenie (EWG) nr 574/72 stanowi, iż Komisja ustala przelicznik stosowany do przeliczania kwot denominowanych w jednej walucie na drugą, na podstawie średniej referencyjnych kursów wymiany walut, opublikowanych przez Europejski Bank Centralny z miesiąca odniesienia, określonego w ust. 2.
2. Okresy odniesienia:
- styczeń dla przelicznika stosowanego od dnia 1 kwietnia tego samego roku,
- kwiecień dla przelicznika stosowanego od dnia 1 lipca tego samego roku,
- lipiec dla przelicznika stosowanego od dnia 1 października tego samego roku,
- październik dla przelicznika stosowanego od dnia 1 stycznia następnego roku.

Przelicznik walut powinien zostać opublikowany w każdym drugim wydaniu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (seria C) z miesiąca lutego, maja, sierpnia i listopada.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.