Przedłużenie okresu ważności list laureatów sporządzonych w wyniku konkursów generalnych Rada/LA/364, Rada/LA/365, Rada/LA/381,... - OpenLEX

Przedłużenie okresu ważności list laureatów sporządzonych w wyniku konkursów generalnych Rada/LA/364, Rada/LA/365, Rada/LA/381, Rada/LA/384, Rada/LA/385, Rada/LA/386, Rada/LA/398, Rada/LA/399, Rada/C/389 i EUR/C/120.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.25.3

Akt nienormatywny
Wersja od: 1 lutego 2005 r.

Przedłużenie okresu ważności list laureatów sporządzonych w wyniku konkursów generalnych Rada/LA/364, Rada/LA/365, Rada/LA/381, Rada/LA/384, Rada/LA/385, Rada/LA/386, Rada/LA/398, Rada/LA/399, Rada/C/389 i EUR/C/120

(2005/C 25/03)

(Dz.U.UE C z dnia 1 lutego 2005 r.)

W związku z decyzją Zastępcy Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2004 r. ważność list laureatów sporządzonych w wyniku następujących konkursów generalnych zostaje przedłużona do dnia 1 stycznia 2006 r.:

Rada/LA/364 zorganizowany w celu utworzenia listy rezerwowej tłumaczy pisemnych języka hiszpańskiego; ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich C 76 A z dnia 28 marca 1995 r.;

Rada/LA/365 zorganizowany w celu utworzenia listy rezerwowej tłumaczy pisemnych języka portugalskiego; ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich C 253 A z dnia 29 września 1995 r.;

Rada/LA/381 zorganizowany w celu utworzenia listy rezerwowej tłumaczy pisemnych języka greckiego; ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich C 149 A z dnia 15 maja 1998 r.;

Rada/LA/384 zorganizowany w celu utworzenia listy rezerwowej tłumaczy pisemnych języka niderlandzkiego; ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich C 53 A z dnia 20 lutego 1998 r.;

Rada/LA/385 zorganizowany w celu utworzenia listy rezerwowej tłumaczy pisemnych języka fińskiego; ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich C 302 A z dnia 1 października 1998 r.;

Rada/LA/386 zorganizowany w celu utworzenia listy rezerwowej tłumaczy pisemnych języka szwedzkiego; ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich C 302 A z dnia 1 października 1998 r.;

Rada/LA/398 zorganizowany w celu utworzenia listy rezerwowej tłumaczy pisemnych języka angielskiego; ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich C 198 A z dnia 13 lipca 2001 r.;

Rada/LA/399 zorganizowany w celu utworzenia listy rezerwowej tłumaczy pisemnych języka angielskiego i irlandzkiego; ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich C 198 A z dnia 13 lipca 2001 r.;

Rada/C/389 zorganizowany w celu utworzenia listy rezerwowej młodszych urzędników (pracownicy ochrony i pracownicy prewencji płci żeńskiej lub męskiej) znających język niemiecki, fiński lub szwedzki; ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich C 32 A z dnia 4 lutego 2000 r.;

EUR/C/120 zorganizowany w celu utworzenia listy rezerwowej sekretarek znających język grecki; ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich C 357 A z dnia 3 grudnia 1996 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.