Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.322.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 2005 r.

Informacja dotycząca przedłużenia obowiązywania Międzynarodowego Porozumienia Cukrowego z 1992 r.

(2005/C 322/02)

(Dz.U.UE C z dnia 17 grudnia 2005 r.)

Międzynarodowa Organizacja Cukru, zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Porozumienia Cukrowego z 1992 r.(1), jednogłośnie podjęła decyzję o przedłużeniu obowiązywania tego porozumienia o dwa lata, do dnia 31 grudnia 2007 r.

______

(1) Dz.U. L 379 z 23.12.1992, str. 15 (decyzja Rady 92/580/EWG).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.