Protokół posiedzenia w dniu 26 kwietnia 2021 r - OpenLEX

Protokół posiedzenia w dniu 26 kwietnia 2021 r

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.127.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 marca 2022 r.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 26 KWIETNIA 2021 R.
(2022/C 127/01)

Spis treści

1. Wznowienie sesji

2. Otwarcie posiedzenia

3. Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń

4. Wniosek o uchylenie immunitetu

5. Analiza zgodności funkcji powierzonej posłowi

6. Przedłużenie mandatu komisji śledczej ds. ochrony zwierząt podczas transportu

7. Skład Parlamentu

8. Skład komisji i delegacji

9. Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

10. Sprostowanie (art. 241 Regulaminu)

Spis treści s

11. Akty delegowane (art. 111 ust. 6 Regulaminu)

12. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu)

13. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Radzie (art. 72 Regulaminu)

14. Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)

15. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

16. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

17. Składanie dokumentów

18. Porządek obrad

19. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej z dni 25-26 marca 2021 r. - Wynik posiedzenia wysokiego szczebla między UE a Turcją z 6 kwietnia (debata)

20. Głosowanie

21. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej z dni 25-26 marca 2021 r. - Wynik posiedzenia wysokiego szczebla między UE a Turcją z 6 kwietnia (ciąg dalszy debaty)

22. Ustanowienie programu "Horyzont Europa" oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie ***II - Program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont Europa" * - Europejski Instytut Innowacji i Technologii ***I - Strategiczny plan innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) ***I (debata)

23. Skład komisji i delegacji

24. Unijny Mechanizm Ochrony Ludności ***I (debata)

25. Wznowienie posiedzenia

26. Ochrona gleb (debata)

27. Wieloletni plan zarządzania zasobami tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym ***I (debata)

28. Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy

29. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

30. Korekty i zamiary głosowania

31. Porządek obrad następnego posiedzenia

32. Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWANIA

ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

1. Porozumienie między UE a Norwegią w sprawie zmiany koncesji dotyczących wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej - A9-0035/2021 - Jörgen Warborn - Procedura zgody

2. Dobrowolna umowa o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Hondurasu - A9-0053/2021 - Karin Karlsbro - Procedura zgody

3. Sprawozdanie z wdrożenia w sprawie aspektów bezpieczeństwa drogowego przedstawionych w pakiecie dotyczącym zdatności do ruchu drogowego - A9-0028/2021 - Benoît Lutgen - Jedno głosowanie. ..

4. Pozostałości substancji chemicznych w Morzu Bałtyckim na podstawie petycji nr 1328/2019 i nr 0406/2020 na mocy art. 227 ust. 2 Regulaminu - B9-0224/2021 - Jedno głosowanie

5. Dobrowolna umowa o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Hondurasu (rezolucja) - A9-0054/2021 - Karin Karlsbro - Popr. 1S

6. Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie obowiązkowego rejestru służącego przejrzystości - A9-0123/2021 - Danuta Maria Hübner - Ust. 11/1

7. A9-0123/2021 - Danuta Maria Hübner - Ust. 11/2

8. A9-0123/2021 - Danuta Maria Hübner - Ust. 11/3

9. A9-0123/2021 - Danuta Maria Hübner - Popr. 1

10. A9-0123/2021 - Danuta Maria Hübner - Popr. 2

11. A9-0123/2021 - Danuta Maria Hübner - Popr. 4

12. A9-0123/2021 - Danuta Maria Hübner - Popr. 3

13. Skuteczniejszy i bardziej ekologiczny transport morski - A9-0029/2021 - Karima Delli - Popr. 1

14. A9-0029/2021 - Karima Delli - Popr. 2

15. A9-0029/2021 - Karima Delli - Popr. 3

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.