Protokół posiedzenia w dniu 23 lipca 2020 r - OpenLEX

Protokół posiedzenia w dniu 23 lipca 2020 r

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.428.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 października 2021 r.

SESJA 2020-2021

BRUKSELA

Posiedzenie w dniu 23 lipca 2020 r.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 23 LIPCA 2020 R.

(2021/C 428/01)

(Dz.U.UE C z dnia 22 października 2021 r.)

Spis treści

1. Wznowienie sesji

2. Otwarcie posiedzenia

3. Komunikat Przewodniczącego

4. Porządek obrad

5. Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń

6. Skład Parlamentu

7. Skład komisji i delegacji

8. Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17-21 lipca 2020 r. (debata)

9. Pierwsza część głosowania

10. Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17-21 lipca 2020 r. (ciąg dalszy debaty)

11. Wznowienie posiedzenia

12. Ogłoszenie wyników głosowania

13. Wznowienie posiedzenia

14. Druga część głosowania

15. Wznowienie posiedzenia

16. Ogłoszenie wyników głosowania

17. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

18. Korekty i zamiary głosowania

19. Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)

20. Składanie dokumentów

21. Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu)

22. Zaangażowane komisje (art. 57 Regulaminu)

23. Decyzje o zastosowaniu procedury wspólnych posiedzeń komisji (art. 58 Regulaminu)

24. Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów

25. Kalendarz następnych posiedzeń

26. Zamknięcie posiedzenia

27. Przerwa w obradach

LISTA OBECNOŚCI

Załącznik I

WYNIKI GŁOSOWANIA (Posiedzenie w dniu 23 lipca 2020 r.)

1. Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17-21 lipca 2020 r

Załącznik II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

1. B9-0229/2020 - Ust. 1/1

2. B9-0229/2020 - Ust. 1/2

3. B9-0229/2020 - Ust. 2/1

4. B9-0229/2020 - Ust. 2/2

5. B9-0229/2020 - Ust. 2/3

6. B9-0229/2020 - Ust. 2/4

7. B9-0229/2020 - Popr. 2

8. B9-0229/2020 - Popr. 3

9. B9-0229/2020 - Popr. 4

10. B9-0229/2020 - Popr. 5

11. B9-0229/2020 - Popr. 6

12. B9-0229/2020 - Popr. 7

13. B9-0229/2020 - Popr. 8

14. B9-0229/2020 - Ust. 5/1

15. B9-0229/2020 - Ust. 5/2

16. B9-0229/2020 - Popr. 25

17. B9-0229/2020 - Popr. 10

18. B9-0229/2020 - Popr. 11

19. B9-0229/2020 - Ust. 9/1

20. B9-0229/2020 - Ust. 9/2

21. B9-0229/2020 - Popr. 9

22. B9-0229/2020 - Popr. 26

23. B9-0229/2020 - Ust. 10

24. B9-0229/2020 - Popr. 24

25. B9-0229/2020 - Popr. 27

26. B9-0229/2020 - Popr. 28

27. B9-0229/2020 - Popr. 12

28. B9-0229/2020 - Popr. 13

29. B9-0229/2020 - Ust. 11/1

30. B9-0229/2020 - Ust. 11/2

31. B9-0229/2020 - Ust. 11/3

32. B9-0229/2020 - Popr. 29

33. B9-0229/2020 - Ust. 12/1

34. B9-0229/2020 - Ust. 12/2

35. B9-0229/2020 - Popr. 14

36. B9-0229/2020 - Popr. 15

37. B9-0229/2020 - Popr. 16

38. B9-0229/2020 - Popr. 17

39. B9-0229/2020 - Ust. 14/1

40. B9-0229/2020 - Ust. 14/2

41. B9-0229/2020 - Popr. 30

42. B9-0229/2020 - Popr. 31

43. B9-0229/2020 - Popr. 18

44. B9-0229/2020 - Ust. 15/1

45. B9-0229/2020 - Ust. 15/2

46. B9-0229/2020 - Popr. 19

47. B9-0229/2020 - Ust. 16

48. B9-0229/2020 - Popr. 32

49. B9-0229/2020 - Ust. 19/1

50. B9-0229/2020 - Ust. 19/2

51. B9-0229/2020 - Popr. 20

52. B9-0229/2020 - Popr. 33

53. B9-0229/2020 - Popr. 34

54. B9-0229/2020 - Popr. 35

55. B9-0229/2020 - Popr. 21

56. B9-0229/2020 - Ust. 24

57. B9-0229/2020 - Popr. 22

58. B9-0229/2020 - Popr. 23

59. B9-0229/2020 - Ust. 26/1

60. B9-0229/2020 - Ust. 26/2

61. B9-0229/2020 - Popr. 1

62. B9-0229/2020 - Rezolucja

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.