Protokół posiedzenia w dniu 17 stycznia 2011 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.108E.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 7 kwietnia 2011 r.

PARLAMENT EUROPEJSKI

SESJA 2010 - 2011

Posiedzenia od 17 do 20 stycznia 2011 r.

STRASBURG

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 17 STYCZNIA 2011 R.

Poniedziałek, 17 stycznia 2011 r.

(2011/C 108 E/01)

PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK

Przewodniczący

(Dz.U.UE C z dnia 7 kwietnia 2011 r.)

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.