Protokół posiedzenia w dniu 15 grudnia 2022 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.294.217

Akt nienormatywny
Wersja od: 18 sierpnia 2023 r.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 15 GRUDNIA 2022 R.
(2023/C 294/04)

Spis treści

1. Otwarcie posiedzenia

2. 30. rocznica przyjęcia Deklaracji praw osób należących do mniejszości narodowych lub etnicznych, religijnych i językowych (debata)

3. 90 lat po wielkim głodzie w Ukrainie - uznanie masowego mordu przez zagłodzenie za ludobójstwo (debata)

4. Sytuacja humanitarna w Ukrainie po rosyjskich atakach na infrastrukturę krytyczną i strefy cywilne (debata)

5. Wznowienie posiedzenia

6. Głosowanie

6.1. Tłumienie przez rząd chiński pokojowych protestów w Chińskiej Republice Ludowej (głosowanie)

6.2. Tłumienie pokojowych demonstracji przez juntę wojskową w Czadzie (głosowanie)

6.3. Sprawa obrońcy praw człowieka Abdulhadiego al-Chawadży w Bahrajnie (głosowanie)

6.4. Podejrzenia o korupcję ze strony Kataru oraz szersza potrzeba przejrzystości i odpowiedzialności w instytucjach europejskich (głosowanie)

6.5. 90 lat po wielkim głodzie w Ukrainie - uznanie masowego mordu przez zagłodzenie za ludobójstwo (głosowanie)

6.6. Ulepszenie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 (głosowanie)

6.7. Prace Komisji Petycji w 2021 r. (głosowanie)

7. Wznowienie posiedzenia

8. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

9. Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)

10. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

11. Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów

12. Kalendarz następnych posiedzeń

13. Zamknięcie posiedzenia

14. Przerwa w obradach

WYKAZ DOKUMENTÓW BĘDĄCYCH PODSTAWĄ DEBAT ORAZ DECYZJI PARLAMENTU

1. Złożone projekty rezolucji

2. Petycje

3. Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy

4. Zmiany w przekazaniu spraw komisjom

5. Zaangażowane komisje

6. Decyzje o zastosowaniu procedury wspólnych posiedzeń komisji

7. Składanie dokumentów

LISTA OBECNOŚCI

ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWANIA

1. Tłumienie przez rząd chiński pokojowych protestów w Chińskiej Republice Ludowej

2. Tłumienie pokojowych demonstracji przez juntę wojskową w Czadzie

3. Sprawa obrońcy praw człowieka Abdulhadiego al-Chawadży w Bahrajnie

4. Podejrzenia o korupcję ze strony Kataru oraz szersza potrzeba przejrzystości i odpowiedzialności w instytucjach UE

5. 90 lat po wielkim głodzie w Ukrainie - uznanie masowego mordu przez zagłodzenie za ludobójstwo. . ..

6. Ulepszenie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027

7. Prace Komisji Petycji w 2021 r

ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

1. Sprawa obrońcy praw człowieka Abdulhadiego al-Chawadży w Bahrajnie - RC-B9-0558/2022 - Ust. 5/2

2. RC-B9-0558/2022 - Po ust. 14 - Popr. 1

3. RC-B9-0558/2022 - Projekt rezolucji (całość tekstu)

4. Podejrzenia o korupcję ze strony Kataru oraz szersza potrzeba przejrzystości i odpowiedzialności w instytucjach UE - RC-B9-0581/2022 - Ust. 1 - Popr. 23

5. RC-B9-0581/2022 - Ust. 3/2

6. RC-B9-0581/2022 - Po ust. 3 - Popr. 12

7. RC-B9-0581/2022 - Po ust. 3 - Popr. 38/1

8. RC-B9-0581/2022 - Po ust. 3 - Popr. 38/2

9. RC-B9-0581/2022 - Po ust. 3 - Popr. 38/3

10. RC-B9-0581/2022 - Po ust. 3 - Popr. 38/4

11. RC-B9-0581/2022 - Po ust. 4 - Popr. 13

12. RC-B9-0581/2022 - Po ust. 4 - Popr. 18

13. RC-B9-0581/2022 - Ust. 5

14. RC-B9-0581/2022 - Po ust. 5 - Popr. 14

15. RC-B9-0581/2022 - Po ust. 5 - Popr. 1

16. RC-B9-0581/2022 - Po ust. 5 - Popr. 26

17. RC-B9-0581/2022 - Po ust. 5 - Popr. 27

18. RC-B9-0581/2022 - Ust. 7 - Popr. 24

19. RC-B9-0581/2022 - Ust. 8 - Popr. 29

20. RC-B9-0581/2022 - Ust. 8

21. RC-B9-0581/2022 - Po ust. 8 - Popr. 16

22. RC-B9-0581/2022 - Po ust. 8 - Popr. 30

23. RC-B9-0581/2022 - Po ust. 8 - Popr. 17

24. RC-B9-0581/2022 - Po ust. 9 - Popr. 2

25. RC-B9-0581/2022 - Po ust. 10 - Popr. 31

26. RC-B9-0581/2022 - Ust. 11 - Popr. 32

27. RC-B9-0581/2022 - Po ust. 11 - Popr. 33

28. RC-B9-0581/2022 - Po ust. 11 - Popr. 3

29. RC-B9-0581/2022 - Po ust. 11 - Popr. 34

30. RC-B9-0581/2022 - Po ust. 11 - Popr. 4

31. RC-B9-0581/2022 - Po ust. 11 - Popr. 35

32. RC-B9-0581/2022 - Po ust. 11 - Popr. 36

33. RC-B9-0581/2022 - Ust. 12 - Popr. 21

34. RC-B9-0581/2022 - Po ust. 13 - Popr. 20

35. RC-B9-0581/2022 - Ust. 14 - Popr. 15= 37=

36. RC-B9-0581/2022 - Po motywie D - Popr. 9

37. RC-B9-0581/2022 - Po motywie D - Popr. 10

38. RC-B9-0581/2022 - Po motywie D - Popr. 11

39. RC-B9-0581/2022 - Po motywie D - Popr. 22

40. RC-B9-0581/2022 - Projekt rezolucji (całość tekstu) 41. 90 lat po wielkim głodzie w Ukrainie - uznanie masowego mordu przez zagłodzenie za ludobójstwo - RC-B9-0559/2022 - Projekt rezolucji

42. Ulepszenie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 - A9-0281/2022 - Jan Olbrycht, Margarida Marques - Po ust. 39 - Popr. 10

43. A9-0281/2022 - Jan Olbrycht, Margarida Marques - Ust. 47 - Popr. 6

44. A9-0281/2022 - Jan Olbrycht, Margarida Marques - Po ust. 72 - Popr. 7

45. A9-0281/2022 - Jan Olbrycht, Margarida Marques - Po ust. 74 - Popr. 8

46. A9-0281/2022 - Jan Olbrycht, Margarida Marques - Po umocowaniu 28 - Popr. 5

47. A9-0281/2022 - Jan Olbrycht, Margarida Marques - Projekt rezolucji (całość tekstu)

48. Prace Komisji Petycji w 2021 r. - A9-0271/2022 - VINCZE - głosowanie: rezolucja (całość tekstu). ..

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.