Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.469.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 grudnia 2016 r.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 14 GRUDNIA 2015 R.

(2016/C 469/01)

(Dz.U.UE C z dnia 15 grudnia 2016 r.)

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.