Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.92.779

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 marca 2020 r.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 13 GRUDNIA 2018 R.

(2020/C 92/04)

(Dz.U.UE C z dnia 20 marca 2020 r.)

Spis treści

1. Otwarcie posiedzenia

2. Skład Parlamentu

3. Petycje

4. Składanie dokumentów

5. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

6. Sytuacja migrantów na granicy z UE w Bośni i Hercegowinie (debata)

7. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

7.1. Iran, w szczególności sprawa Nasrin Sotude

7.2. Egipt, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka

7.3. Tanzania

8. Wznowienie posiedzenia

9. Głosowanie

9.1. Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Minimalne pokrycie strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych ***I (głosowanie)

9.2. Procedura przyspieszonego rozstrzygania sporów handlowych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

9.3. Program kosmiczny na lata 2021-2027 i Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego ***I (głosowanie)

9.4. Program "Cyfrowa Europa" na lata 2021-2027 ***I (głosowanie)

9.5. Umowa między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

9.6. Wspólny system podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych * (głosowanie)

9.7. Opodatkowanie osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca * (głosowanie)

9.8. Iran, w szczególności sprawa Nasrin Sotude (głosowanie)

9.9. Egipt, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka (głosowanie)

9.10. Tanzania (głosowanie)

9.11. Blockchain: przyszłościowa polityka handlowa * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

9.12. Dostateczna ochrona danych osobowych udzielana przez Japonię (głosowanie)

9.13. Konflikt interesów i ochrona budżetu UE w Republice Czeskiej (głosowanie)

9.14. Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r. (głosowanie)

9.15. Prace Komisji Petycji w 2017 r. (głosowanie)

10. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

11. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

12. Wznowienie posiedzenia

13. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

14. Choroby rzadkie (debata)

15. Rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń (debata)

16. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

17. Kalendarz następnych posiedzeń

18. Zamknięcie posiedzenia

19. Przerwa w obradach

LISTA OBECNOŚCI

ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWANIA

1. Minimalne pokrycie strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych ***I

2. Procedura przyspieszonego rozstrzygania sporów handlowych

3. Program kosmiczny Unii i Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego na lata 2021-2027 ***I

4. Ustanowienie programu "Cyfrowa Europa" na lata 2021-2027 ***I

5. Umowa między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego ***

6. Wspólny system podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych *

7. Opodatkowanie osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca *

8. Iran, w szczególności sprawa Nasrin Sotude

9. Egipt, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka

10. Tanzania

11. Blockchain: przyszłościowa polityka handlowa

12. Dostateczna ochrona danych osobowych udzielana przez Japonię

13. Konflikt interesów i ochrona budżetu UE w Republice Czeskiej

14. Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r.

15. Prace Komisji Petycji w 2017 r.

ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

1. A8-0396/2018 - Tadeusz Zwiefka - Jedno głosowanie

2. A8-0405/2018 - Massimiliano Salini - Popr. 226

3. A8-0405/2018 - Massimiliano Salini - Popr. 227

4. A8-0405/2018 - Massimiliano Salini - Wniosek Komisji

5. A8-0408/2018 - Angelika Mlinar - Popr. 203

6. A8-0408/2018 - Angelika Mlinar - Popr. 204

7. A8-0408/2018 - Angelika Mlinar - Popr. 205

8. A8-0408/2018 - Angelika Mlinar - Popr. 202

9. A8-0408/2018 - Angelika Mlinar - Wniosek Komisji

10. A8-0432/2018 - Theresa Griffin - Wyrażenie zgody

11. A8-0428/2018 - Paul Tang - Popr. 6/2

12. A8-0428/2018 - Paul Tang - Popr. 9

13. A8-0428/2018 - Paul Tang - Popr. 25

14. A8-0428/2018 - Paul Tang - Popr. 27

15. A8-0428/2018 - Paul Tang - Popr. 35

16. A8-0428/2018 - Paul Tang - Popr. 63

17. A8-0428/2018 - Paul Tang - Popr. 54=60=

18. A8-0428/2018 - Paul Tang - Popr. 41

19. A8-0428/2018 - Paul Tang - Popr. 50

20. A8-0428/2018 - Paul Tang - Popr. 62

21. A8-0428/2018 - Paul Tang - Wniosek Komisji

22. A8-0426/2018 - Dariusz Rosati - Popr. 6

23. A8-0426/2018 - Dariusz Rosati - Popr. 9/2

24. A8-0426/2018 - Dariusz Rosati - Popr. 9/3

25. A8-0426/2018 - Dariusz Rosati - Popr. 20

26. A8-0426/2018 - Dariusz Rosati - Popr. 31

27. A8-0426/2018 - Dariusz Rosati - Popr. 33

28. A8-0426/2018 - Dariusz Rosati - Popr. 40

29. A8-0426/2018 - Dariusz Rosati - Wniosek Komisji

30. RC-B8-0562/2018 - Rezolucja

31. A8-0407/2018 - Emma McClarkin - Jedno głosowanie

32. B8-0561/2018 - Rezolucja

33. RC-B8-0582/2018 - Rezolucja

34. A8-0411/2018 - Eleonora Evi - Popr. 7

35. A8-0411/2018 - Eleonora Evi - Popr. 13

36. A8-0411/2018 - Eleonora Evi - Popr. 14

37. A8-0411/2018 - Eleonora Evi - Ust. 21

38. A8-0411/2018 - Eleonora Evi - Popr. 15

39. A8-0411/2018 - Eleonora Evi - Ust. 22

40. A8-0411/2018 - Eleonora Evi - Ust. 26

41. A8-0411/2018 - Eleonora Evi - Popr. 19s

42. A8-0411/2018 - Eleonora Evi - Popr. 20s

43. A8-0411/2018 - Eleonora Evi - Popr. 21s

44. A8-0411/2018 - Eleonora Evi - Popr. 4

45. A8-0411/2018 - Eleonora Evi - Motyw AC

46. A8-0411/2018 - Eleonora Evi - Rezolucja

47. A8-0404/2018 - Cecilia Wikstrom - Popr. 3s

48. A8-0404/2018 - Cecilia Wikstrom - Rezolucja

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.