Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.92.167

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 marca 2020 r.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 12 GRUDNIA 2018 R.

(2020/C 92/03)

(Dz.U.UE C z dnia 20 marca 2020 r.)

Spis treści

1. Otwarcie posiedzenia

2. Oświadczenie Przewodniczącego

3. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

4. Pakiet dotyczący jednolitego rynku (złożone projekty rezolucji)

5. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

6. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

7. Debata z prezydentem Cypru Nikosem Anastasiadesem na temat przyszłości Europy (debata)

8. Wznowienie posiedzenia

9. Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)

10. Oświadczenie Przewodniczącego

11. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (zatwierdzenie)

12. Głosowanie

12.1. Projekt budżetu korygującego nr 6/2018: Zmniejszenie środków na płatności i środków na zobowiązania (zasoby własne) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

12.2. Uruchomienie instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

12.3. Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatzaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2019 r. (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

12.4. Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 - wszystkie sekcje (głosowanie)

12.5. Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 (głosowanie)

12.6. Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

12.7. Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (rezolucja) (głosowanie)

12.8. Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

12.9. Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią (rezolucja) (głosowanie)

12.10. Eurośródziemnomorska umowa lotnicza między UE a Jordanią (przystąpienie Chorwacji do UE) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

12.11. Horyzont Europa - program ramowy w zakresie badań i innowacji ***I (głosowanie)

12.12. Program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont Europa" na lata 2021-2027 ***I (głosowanie)

12.13. Pakiet dotyczący jednolitego rynku (głosowanie)

12.14. Ustalenia i zalecenia Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu (głosowanie)

12.15. Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (głosowanie)

12.16. Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (głosowanie)

12.17. Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie (głosowanie)

13. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

14. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

15. Wznowienie posiedzenia

16. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

17. Zaangażowanie pracowników i obywateli w sprawiedliwą transformację ku bezpieczniejszej planecie (debata

na aktualny temat)

18. Wspólny system podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych * - Opodatkowanie osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca * (debata)

19. Głosowanie

19.1. Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego ***I (głosowanie)

19.2. Ustanowienie instrumentu "Łącząc Europę" ***I (głosowanie)

19.3. Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą (głosowanie)

20. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

21. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

22. Wznowienie posiedzenia

23. Konflikt interesów i ochrona budżetu UE w Republice Czeskiej (debata)

24. Procedura przyspieszonego rozstrzygania sporów handlowych (debata)

25. Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r. (debata)

26. Prace Komisji Petycji w 2017 r. (debata)

27. Skład grup politycznych

28. Program kosmiczny na lata 2021-2027 i Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego ***I (debata)

29. Program "Cyfrowa Europa" na lata 2021-2027 ***I (debata)

30. Składanie dokumentów

31. Porządek obrad następnego posiedzenia

32. Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWANIA

1. Projekt budżetu korygującego nr 6/2018: Zmniejszenie środków na płatności i środków na zobowiązania (zasoby własne)

2. Uruchomienie instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa

3. Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2019 r.

4. Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 - wszystkie sekcje

5. Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019

6. Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską

a Japonią ***

7. Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią

(rezolucja)

8. Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią ***

9. Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią (rezolucja)

10. Eurośródziemnomorska umowa lotnicza między UE a Jordanią (przystąpienie Chorwacji do UE) ***

11. Ustanowienie programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont Europa" oraz zasad

uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie ***I

12. Program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont Europa" ***I

13. Pakiet dotyczący jednolitego rynku

14. Ustalenia i zalecenia Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu

15. Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

16. Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony

17. Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie

18. Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego

19. Ustanowienie instrumentu "Łącząc Europę" ***I

20. Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą

ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

1. A8-0399/2018 - Siegfried Mure$an - Jedno głosowanie

2. A8-0455/2018 - Daniele Viotti - Jedno głosowanie

3. A8-0453/2018 - Lefteris Christoforou - Jedno głosowanie

4. Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 - wszystkie sekcje - Głosowanie łączne 6

5. A8-0454/2018 - Daniele Viotti i Paul Rubig - Popr. 17

6. A8-0454/2018 - Daniele Viotti i Paul Rubig - Popr. 11

7. A8-0454/2018 - Daniele Viotti i Paul Rubig - Popr. 12

8. A8-0454/2018 - Daniele Viotti i Paul Rubig - Popr. 13

9. A8-0454/2018 - Daniele Viotti i Paul Rubig - Popr. 14

10. A8-0454/2018 - Daniele Viotti i Paul Rubig - Popr. 15

11. A8-0454/2018 - Daniele Viotti i Paul Rubig - Popr. 18

12. A8-0454/2018 - Daniele Viotti i Paul Rubig - Popr. 16s=20s=

13. A8-0454/2018 - Daniele Viotti i Paul Rubig - Rezolucja

14. Wniosek o odroczenie głosowania - Pedrero Silva Pereira - Zalecenie i sprawozdanie

15. A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira - Wyrażenie zgody

16. A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira - Popr. 24

17. A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira - Popr. 25

18. A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira - Popr. 26

19. A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira - Popr. 27

20. A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira - Popr. 32

21. A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira - Popr. 33

22. A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira - Popr. 34

23. A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira - Popr. 35

24. A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira - Popr. 36

25. A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira - Popr. 37

26. A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira - Popr. 14

27. A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira - Popr. 15

28. A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira - Popr. 38

29. A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira - Popr. 2

30. A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira - Popr. 39

31. A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira - Popr. 16

32. A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira - Popr. 40

33. A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira - Popr. 5

34. A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira - Popr. 6

35. A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira - Popr. 17

36. A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira - Popr. 41

37. A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira - Popr. 18

38. A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira - Popr. 8

39. A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira - Popr. 19

40. A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira - Popr. 42

41. A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira - Ust. 19

42. A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira - Popr. 20

43. A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira - Ust. 20

44. A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira - Popr. 11

45. A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira - Popr. 21

46. A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira - Popr. 12

47. A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira - Popr. 22

48. A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira - Popr. 43

49. A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira - Popr. 44

50. A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira - Popr. 23

51. A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira - Popr. 28

52. A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira - Popr. 29

53. A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira - Popr. 30

54. A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira - Rezolucja

55. A8-0383/2018 - Alojz Peterle - Wyrażenie zgody

56. A8-038 5/2018 - Alojz Peterle - Popr. 1

57. A8-0385/2018 - Alojz Peterle - Popr. 2

58. A8-038 5/2018 - Alojz Peterle - Rezolucja

59. A8-0371/2018 - Keith Taylor - Wyrażenie zgody

60. A8-0401/2018 - Dan Nica - Popr. 95/3

61. A8-0401/2018 - Dan Nica - Popr. 190s

62. A8-0401/2018 - Dan Nica - Popr. 62oc2

63. A8-0401/2018 - Dan Nica - Popr. 197/2

64. A8-0401/2018 - Dan Nica - Popr. 183

65. A8-0401/2018 - Dan Nica - Popr. 184

66. A8-0401/2018 - Dan Nica - Popr. 192s

67. A8-0401/2018 - Dan Nica - Popr. 178

68. A8-0401/2018 - Dan Nica - Popr. 185

69. A8-0401/2018 - Dan Nica - Popr. 179

70. A8-0401/2018 - Dan Nica - Popr. 171

71. A8-0401/2018 - Dan Nica - Popr. 201

72. A8-0401/2018 - Dan Nica - Popr. 188s

73. A8-0401/2018 - Dan Nica - Popr. 200/2

74. A8-0401/2018 - Dan Nica - Popr. 187

75. A8-0401/2018 - Dan Nica - Popr. 189s

76. A8-0401/2018 - Dan Nica - Popr. 4

77. A8-0401/2018 - Dan Nica - Popr. 41/1

78. A8-0401/2018 - Dan Nica - Wniosek Komisji

79. A8-0410/2018 - Christian Ehler - Popr. 51/8

80. A8-0410/2018 - Christian Ehler - Popr. 158

81. A8-0410/2018 - Christian Ehler - Popr. 172

82. A8-0410/2018 - Christian Ehler - Popr. 296

83. A8-0410/2018 - Christian Ehler - Popr. 280

84. A8-0410/2018 - Christian Ehler - Popr. 292

85. A8-0410/2018 - Christian Ehler - Popr. 281

86. A8-0410/2018 - Christian Ehler - Popr. 282

87. A8-0410/2018 - Christian Ehler - Popr. 284

88. A8-0410/2018 - Christian Ehler - Popr. 285

89. A8-0410/2018 - Christian Ehler - Popr. 286

90. A8-0410/2018 - Christian Ehler - Popr. 287

91. A8-0410/2018 - Christian Ehler - Popr. 288

92. A8-0410/2018 - Christian Ehler - Popr. 289

93. A8-0410/2018 - Christian Ehler - Popr. 290

94. A8-0410/2018 - Christian Ehler - Popr. 293s

95. A8-0410/2018 - Christian Ehler - Popr. 298

96. A8-0410/2018 - Christian Ehler - Popr. 294

97. A8-0410/2018 - Christian Ehler - Popr. 295/2

98. A8-0410/2018 - Christian Ehler - Wniosek Komisji

99. RC-B8-0557/2018 - Popr. 22

100. RC-B8-0557/2018 - Popr. 23

101. RC-B8-0557/2018 - Popr. 25

102. RC-B8-0557/2018 - Popr. 26

103. RC-B8-0557/2018 - Popr. 29

104. RC-B8-0557/2018 - Popr. 34

105. RC-B8-0557/2018 - Popr. 8

106. RC-B8-0557/2018 - Popr. 9

107. RC-B8-0557/2018 - Popr. 35

108. RC-B8-0557/2018 - Ust. 12

109. RC-B8-0557/2018 - Popr. 11

110. RC-B8-0557/2018 - Popr. 16

111. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Popr. 23. ..

112. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Ust. 6

113. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Ust. 7

114. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Popr. 24

115. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Popr. 3

116. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Ust. 34/1

117. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Ust. 34/2

118. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Popr. 4

119. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Popr. 5

120. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Ust. 36/1

121. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Ust. 36/2

122. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Ust. 36/3

123. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Popr. 6/1

124. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Popr. 6/2

125. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Popr. 25

126. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Ust. 47/1

127. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Ust. 47/2

128. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Ust. 47/3

129. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Ust. 47/4

130. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Ust. 47/5

131. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Ust. 66

132. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Ust. 67

133. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Ust. 76

134. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Popr. 26

135. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Ust. 82/1

136. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Ust. 82/2

137. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Ust. 83/1

138. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Ust. 83/2

139. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Ust. 87/1

140. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Ust. 87/2

141. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Ust. 87/3

142. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Popr. 2

143. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Ust. 113/1

144. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Ust. 113/2

145. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Ust. 125/1

146. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Ust. 125/2

147. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Ust. 126

148. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Popr. 27

149. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Ust. 135/1

150. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Ust. 135/2

151. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Ust. 135/3

152. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Ust. 135/4

153. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Ust. 136

154. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Ust. 137/1

155. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Ust. 137/2

156. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Ust. 139/1

157. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Ust. 139/2

158. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Popr. 29

159. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Popr. 11

160. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Popr. 30

161. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Popr. 22

162. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Popr. 7=12=

163. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Motyw Z/1

164. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Motyw Z/2

165. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Motyw AA/1

166. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Motyw AA/2

167. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Motyw AB

168. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Motyw AC

169. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Motyw BD

170. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Motyw CV/1

171. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Motyw CV/2

172. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Motyw CV/3

173. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Motyw CV/4

174. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Motyw CX/1

175. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Motyw CX/2

176. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Popr. 8

177. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Popr. 20

178. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Popr. 9

179. A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier i Helga Stevens - Rezolucja

180. A8-0392/2018 - David McAllister - Popr. 28

181. A8-0392/2018 - David McAllister - Popr. 29

182. A8-0392/2018 - David McAllister - Ust. 13/2

183. A8-0392/2018 - David McAllister - Ust. 18/2

184. A8-0392/2018 - David McAllister - Popr. 36/1

185. A8-0392/2018 - David McAllister - Popr. 36/2

186. A8-0392/2018 - David McAllister - Popr. 36/3

187. A8-0392/2018 - David McAllister - Ust. 23/1

188. A8-0392/2018 - David McAllister - Ust. 23/2

189. A8-0392/2018 - David McAllister - Ust. 23/3

190. A8-0392/2018 - David McAllister - Ust. 24/1

191. A8-0392/2018 - David McAllister - Ust. 24/2

192. A8-0392/2018 - David McAllister - Ust. 24/3

193. A8-0392/2018 - David McAllister - Popr. 25

194. A8-0392/2018 - David McAllister - Popr. 30

195. A8-0392/2018 - David McAllister - Popr. 33

196. A8-0392/2018 - David McAllister - Ust. 25

197. A8-0392/2018 - David McAllister - Popr. 27

198. A8-0392/2018 - David McAllister - Ust. 26

199. A8-0392/2018 - David McAllister - Popr. 34s

200. A8-0392/2018 - David McAllister - Popr. 31

201. A8-0392/2018 - David McAllister - Popr. 35

202. A8-0392/2018 - David McAllister - Popr. 32

203. A8-0392/2018 - David McAllister - Rezolucja

204. A8-0375/2018 - loan Mircea Pa§cu - Popr. 2

205. A8-0375/2018 - loan Mircea Pa§cu - Popr. 3

206. A8-0375/2018 - loan Mircea Pa§cu - Popr. 4

207. A8-0375/2018 - loan Mircea Pa§cu - Popr. 35

208. A8-0375/2018 - loan Mircea Pa§cu - Popr. 6

209. A8-0375/2018 - loan Mircea Pa§cu - Popr. 7

210. A8-0375/2018 - loan Mircea Pa§cu - Popr. 8

211. A8-0375/2018 - loan Mircea Pa§cu - Popr. 10

212. A8-0375/2018 - loan Mircea Pa§cu - Popr. 11

213. A8-0375/2018 - loan Mircea Pa§cu - Popr. 12

214. A8-0375/2018 - loan Mircea Pa§cu - Popr. 13

215. A8-0375/2018 - loan Mircea Pa§cu - Popr. 14s

216. A8-0375/2018 - loan Mircea Pa§cu - Popr. 48

217. A8-0375/2018 - loan Mircea Pa§cu - Popr. 50

218. A8-0375/2018 - loan Mircea Pa§cu - Popr. 15

219. A8-0375/2018 - Ioan Mircea Pa§cu - Ust. 63

220. A8-0375/2018 - Ioan Mircea Pa§cu - Ust. 64

221. A8-0375/2018 - Ioan Mircea Pa§cu - Popr. 22

222. A8-0375/2018 - Ioan Mircea Pa§cu - Popr. 1

223. A8-0375/2018 - Ioan Mircea Pa§cu - Rezolucja

224. A8-0373/2018 - Petras Auśtrevićius - Popr. 5

225. A8-0373/2018 - Petras Auśtrevićius - Popr. 6

226. A8-0373/2018 - Petras Auśtrevićius - Popr. 7

227. A8-0373/2018 - Petras Auśtrevićius - Popr. 8

228. A8-0373/2018 - Petras Auśtrevićius - Ust. 41/2

229. A8-0373/2018 - Petras Auśtrevićius - Ust. 41/3

230. A8-0373/2018 - Petras Auśtrevićius - Ust. 41/4

231. A8-0373/2018 - Petras Auśtrevićius - Ust. 41/5

232. A8-0373/2018 - Petras Auśtrevićius - Ust. 41/6

233. A8-0373/2018 - Petras Auśtrevićius - Ust. 41/7

234. A8-0373/2018 - Petras Auśtrevićius - Ust. 41/9

235. A8-0373/2018 - Petras Auśtrevićius - Ust. 41/10

236. A8-0373/2018 - Petras Auśtrevićius - Ust. 41/11

237. A8-0373/2018 - Petras Auśtrevićius - Popr. 9

238. A8-0373/2018 - Petras Auśtrevićius - Popr. 10

239. A8-0373/2018 - Petras Auśtrevićius - Popr. 11

240. A8-0373/2018 - Petras Auśtrevićius - Popr. 12

241. A8-0373/2018 - Petras Auśtrevićius - Popr. 13

242. A8-0373/2018 - Petras Auśtrevićius - Popr. 14

243. A8-0373/2018 - Petras Auśtrevićius - Popr. 1

244. A8-0373/2018 - Petras Auśtrevićius - Popr. 15

245. A8-0373/2018 - Petras Auśtrevićius - Popr. 2s

246. A8-0373/2018 - Petras Auśtrevićius - Popr. 3s

247. A8-0373/2018 - Petras Auśtrevićius - Popr. 4s

248. A8-0373/2018 - Petras Auśtrevićius - Rezolucja

249. A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski - Popr. 2=12=

250. A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski - Art. 11 ust. 6a, popr. 1oc.

251. A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski - Popr. 6revoc1=13=/1

252. A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski - Popr. 6revoc1=13=/2

253. A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski - Popr. 14-16

254. A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski - Art. 7 ust. 5, popr. 1oc

255. A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski - Popr. 18

256. A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski - Popr. 19

257. A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski - Popr. 28

258. A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski - Popr. 29rev

259. A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski - Popr. 20

260. A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski - Popr. 21

261. A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski - Popr. 22s

262. A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski - Popr. 1oc

263. A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski - Popr. 23

264. A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski - Popr. 24

265. A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski - Popr. 9

266. A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski - Popr. 4

267. A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski - Popr. 5

268. A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski - Wniosek Komisji

269. A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telicka - Art. 14 ust. 2 lit. a), popr. 1oc/3

270. A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telicka - Popr. 25

271. A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telicka - Popr. 31

272. A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telicka - Popr. 4s=64s=

273. A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telicka - Popr. 107

274. A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telicka - Popr. 32=49=

275. A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telicka - Popr. 66

276. A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telicka - Popr. 9/1

277. A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telicka - Popr. 9/2

278. A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telicka - Popr. 27/1

279. A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telicka - Popr. 27/2

280. A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telicka - Popr. 96

281. A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telicka - Popr. 1oc

282. A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telicka - Popr. 47

283. A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telicka - Popr. 87

284. A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telicka - Popr. 88

28 5. A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telicka - Popr. 35

286. A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telicka - Popr. 98/1

287. A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telicka - Popr. 98/2

288. A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telicka - Popr. 99

289. A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telicka - Popr. 28/1

290. A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telicka - Popr. 28/2

291. A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telicka - Popr. 100

292. A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telicka

Popr. 34oc=50=70=91oc=92oc=

293. A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telicka - Popr. 34oc=92oc=

294. A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telicka

Popr. 34oc=52oc=72=91oc=92oc=

295. A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telicka - Popr. 52oc=91oc=

296. A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telicka - Popr. 73

297. A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telicka - Popr. 103

298. A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telicka - Popr. 37=53=78=

299. A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telicka - Popr. 10

300. A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telicka - Popr. 94

301. A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telicka - Popr. 54

302. A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telicka - Popr. 81s=104s=

303. A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telicka - Popr. 93

304. A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telicka - Popr. 11

305. A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telicka - Popr. 82

306. A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telicka - Popr. 56

307. A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telicka - Popr. 15

308. A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telicka - Popr. 84

309. A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telicka - Popr. 85

310. A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telicka - Wniosek Komisji

311. A8-0369/2018 - Michael Gahler - Popr. 8

312. A8-0369/2018 - Michael Gahler - Popr. 9

313. A8-0369/2018 - Michael Gahler - Popr. 19s

314. A8-0369/2018 - Michael Gahler - Popr. 2

315. A8-0369/2018 - Michael Gahler - Popr. 20

316. A8-0369/2018 - Michael Gahler - Popr. 21

317. A8-0369/2018 - Michael Gahler - Popr. 23

318. A8-0369/2018 - Michael Gahler - Popr. 3

319. A8-0369/2018 - Michael Gahler - Popr. 24

320. A8-0369/2018 - Michael Gahler - Popr. 10

321. A8-0369/2018 - Michael Gahler - Popr. 26

322. A8-0369/2018 - Michael Gahler - Popr. 16. ..

323. A8-0369/2018 - Michael Gahler - Rezolucja ..

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.