Protokół posiedzenia w dniu 11 marca 2013 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.162E.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 7 czerwca 2013 r.

PARLAMENT EUROPEJSKI

SESJA 2012-2013

Posiedzenie w dniu 11 marca 2013 r.

STRASBURG

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 11 MARCA 2013 R.

Poniedziałek, 11 marca 2013 r.

(2013/C 162 E/01)

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ

Przewodniczący

(Dz.U.UE C z dnia 7 czerwca 2013 r.)

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.