Protokół.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.316E.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 grudnia 2008 r.

PARLAMENT EUROPEJSKI

SESJA 2008 - 2009

Posiedzenia z 8 i 9 października 2008 r.

BRUKSELA

PROTOKÓŁ

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Środa, 8 października

(2008/C 316 E/01)

PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING

Przewodniczący

(Dz.U.UE C z dnia 11 grudnia 2008 r.)

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.