Protokół.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.227E.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 września 2008 r.

PARLAMENT EUROPEJSKI

SESJA 2007 - 2008

Posiedzenia z 10 i 11 października 2007 r.

BRUKSELA

Środa, 10 października 2007 r.

PROTOKÓŁ

PRZEBIEG POSIEDZENIA

PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING

Przewodniczący

(2008/C 227 E/01)

(Dz.U.UE C z dnia 4 września 2008 r.)

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.