Protokół.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.313E.280

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 grudnia 2006 r.

PARLAMENT EUROPEJSKI

SESJA 2006 - 2007

Posiedzenia od 23 do 26 października 2006 r.

STRASBURG

Czwartek, 26 października 2006 r.

PROTOKÓŁ

PRZEBIEG POSIEDZENIA

PRZEWODNICTWO: Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Wiceprzewodniczący

(2006/C 313 E/04)

(Dz.U.UE C z dnia 20 grudnia 2006 r.)

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.