Protokół.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.287E.93

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 listopada 2006 r.

PARLAMENT EUROPEJSKI

SESJA 2005 - 2006

Posiedzenia od 16 do 19 stycznia 2006 r.

STRASBURG

Środa, 18 stycznia 2006 r.

PROTOKÓŁ

PRZEBIEG POSIEDZENIA

PRZEWODNICTWO: Josep BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

(2006/C 287 E/03)

(Dz.U.UE C z dnia 24 listopada 2006 r.)

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.