Pomoc państwa - decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3363

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 maja 2024 r.

Pomoc państwa - decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń

(C/2024/3363)

(Dz.U.UE C z dnia 23 maja 2024 r.)

Urząd Nadzoru EFTA nie wnosi zastrzeżeń wobec następującego środka pomocy państwa:

Data przyjęcia decyzji7 lutego 2024 r.
Numer sprawy91557
Numer decyzji006/24/COL
Państwo EFTAIslandia
RegionWszystkie
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Korzystna stawka podatkowa od zysków z opcji na udziały w przedsiębiorstwach badawczo-rozwojowych typu startup
Podstawa prawna w prawie krajowymArt. 10 ust. a) ustawy o podatku dochodowym
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
CelZwiększenie zdolności przedsiębiorstw typu startup do rekrutacji i zatrzymywania kluczowych pracowników
Forma pomocyZwolnienie podatkowe
BudżetMaksymalnie 500 000 EUR rocznie
Intensywność9,48 %-24,28 %
Czas trwania2024-2033
Sektory gospodarkiBadania i rozwój
Nazwa i adres organu przyznającego środek pomocyMinisterstwo Finansów i Spraw Gospodarczych

Arnarhvoli vid Lindargotu

101 Reykjavik

ISLANDIA

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie Urzędu Nadzoru EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.