Pomoc państwa - decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.385.23

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 października 2022 r.

Pomoc państwa - decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń
(2022/C 385/05)

Urząd Nadzoru EFTA nie wnosi zastrzeżeń wobec następującego środka pomocy państwa:
Data przyjęcia decyzji23 czerwca 2022 r.
Nr sprawy88760
Nr decyzji154/22/COL
Państwo EFTANorwegia
RegionHelgeland
Nazwa środka pomocy (lub nazwa beneficjenta)Pomoc inwestycyjna dla Avinor AS na budowę nowego portu lotniczego w Mo i Rana
Podstawa prawnaWniosek w sprawie zmienionego budżetu państwa na rok 2021, przyjęty przez parlament 11 czerwca 2021 r. (Innst. 648 S- 2020-2021)

Pismo od Ministerstwa Transportu z 25 sierpnia 2021 r.

Decyzja gminy Rana z 12 maja 2020 r., sprawa 36/20

Trójstronne porozumienie między Avinor AS, Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS i gminą Rana

Rodzaj środka pomocypomoc ad hoc
Cel pomocyInfrastruktura lub wyposażenie portu lotniczego
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetDo 2 888 989 000 NOK (z uwzględnieniem rabatu)
Intensywność pomocy95 %
Czas trwania pomocyLata 2022-2026
Sektory gospodarkiTransport lotniczy pasażerski
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterstwo Transportu

PO Box 8010 Dep, N-0030 Oslo

NORWEGIA

Gmina Rana

P.O. Box 173, 8601 Mo i Rana

NORWEGIA

Inne informacje-

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie Urzędu Nadzoru EFTA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.