Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.349.4

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 listopada 2013 r.

Połączenie i przeniesienie portfela

Decyzja nr 705 zatwierdzająca przeniesienie portfela ubezpieczeń Alico Asigurări România SA na rzecz Metropolitan Life Asigurări SA w drodze połączenia przez przejęcie obu spółek oraz odebranie koncesji spółce Alico Asigurări România SA

(Publikacja zgodnie z dyrektywą 2002/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą ubezpieczeń na życie)

(2013/C 349/03)

(Dz.U.UE C z dnia 29 listopada 2013 r.)

Zakład ubezpieczeńAlico Asigurări România SA z siedzibą statutową w Bukareszcie, Bdul Lascăr Catargiu nr. 47-53, et. 4, sector 1, România, J40/12746/15.12.1998, CUI 11304080 (numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa)

Metropolitan Life Asigurări SA z siedzibą statutową w Bukareszcie, Bdul Lascăr Catargiu nr. 47-53, et. 4, Unitatea 4Bprim, sector 1, România, J40/9186/18.10.1999, CUI 12295479

Data wydania, data wejścia w życie i rodzaj decyzjiDecyzja nr 705 z dnia 11 września 2013 r. zatwierdzająca przeniesienie portfela ubezpieczeń Alico Asigurări România SA na rzecz Metropolitan Life Asigurări SA w drodze połączenia przez przejęcie obu spółek oraz odebranie koncesji spółce Alico Asigurări România SA
Właściwy organUrząd Nadzoru Finansowego z siedzibą statutową w Bukareszcie, Str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, România
Organ nadzoruUrząd Nadzoru Finansowego z siedzibą statutową w Bukareszcie, Str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, România
Obowiązujące przepisyUstawa nr 32/2000 w sprawie ubezpieczeń i nadzoru ubezpieczeniowego, ze zmianami
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.