Pełne sprawozdanie z obrad 3 maja 2018 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3255

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 maja 2024 r.

PEŁNE SPRAWOZDANIE Z OBRAD 3 MAJA 2018 R.

(C/2024/3255)

(Dz.U.UE C z dnia 24 maja 2024 r.)

PARLAMENT EUROPEJSKI

SESJA 2018-2019

Posiedzenia z 2 i 3 maja 2018 r.

BRUKSELA

Spis treści

1. Otwarcie posiedzenia

2. Wybory prezydenckie w Wenezueli (złożone projekty rezolucji): patrz protokól

3. Debata z premierem Belgii Charles'em Michelem na temat przyszłości Europy (debata)

4. Wznowienie posiedzenia

5. Powitanie

6. Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu: Patrz protokól

7. Głosowanie

7.1. Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między UE a Uzbekistanem (przystąpienie Chorwacji) (A8-0104/2018 - Jozo Rados) (głosowanie)

7.2. Umowa ramowa między UE a Koreą (przystąpienie Chorwacji) (A8-0120/2018 - Tokia Saifi) (głosowanie)

7.3. Poddanie nowej substancji psychoaktywnej ADB-CHMINACA środkom kontroli (A8-0133/2018 - Maite Pagazaurtundua Ruiz) (głosowanie)

7.4. Poddanie nowej substancji psychoaktywnej CUMYL-4CN-BINACA środkom kontroli (A8-0134/2018 - Maite Pagazaurtundua Ruiz) (głosowanie)

7.5. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2017/010 BE/Caterpillar (A8-0148/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (głosowanie)

7.6. Sprawozdanie roczne za rok 2016 dotyczące ochrony interesów finansowych UE - zwalczanie nadużyć finansowych (A8-0135/2018 - Gilles Pargneaux) (głosowanie)

7.7. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowany burak cukrowy H7- 1 (B8-0220/2018) (głosowanie)

7.8. Mianowanie członka komisji selekcyjnej ds. Prokuratury Europejskiej (B8-0219/2018) (głosowanie)

7.9. Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2016 (A8-0139/2018 - Marco Valli) (głosowanie)

7.10. Wybory prezydenckie w Wenezueli (B8-0225/2018) (głosowanie)

7.11. Polityka spójności i cel tematyczny "promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych" (A8-0136/2018 - Andrey Novakov) (głosowanie)

7.12. Ochrona migrujących dzieci (B8-0218/2018) (głosowanie)

7.13. Zaprzestanie testowania kosmetyków na zwierzętach na całym świecie (B8-0217/2018) (głosowanie)

7.14. Obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość dla unijnych sektorów hodowli owiec i kóz (A8-0064/2018 - Esther Herranz García) (głosowanie)

7.15. Pluralizm mediów i wolność mediów w Unii Europejskiej (A8-0144/2018 - Barbara Spinelli) (głosowanie)

8. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

8.1. Sprawozdanie roczne za rok 2016 dotyczące ochrony interesów finansowych UE - zwalczanie nadużyć finansowych (A8-0135/2018 - Gilles Pargneaux)

8.2. Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2016 (A8-0139/2018 - Marco Valli)

8.3. Wybory prezydenckie w Wenezueli (B8-0225/2018)

8.4. Polityka spójności i cel tematyczny "promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych" (A8-0136/2018 - Andrey Novakov)

8.5. Ochrona migrujących dzieci (B8-0218/2018)

8.6. Zaprzestanie testowania kosmetyków na zwierzętach na całym świecie (B8-0217/2018)

8.7. Obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość dla unijnych sektorów hodowli owiec i kóz

(A8-0064/2018 - Esther Herranz García)

8.8. Pluralizm mediów i wolność mediów w Unii Europejskiej (A8-0144/2018 - Barbara Spinelli) ..

9. Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokól

10. Przesunięcie środków: patrz protokół

11. Składanie dokumentów: patrz protokół

12. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia: patrz protokól

13. Kalendarz następnych posiedzeń: patrz protokól

14. Zamknięcie posiedzenia

15. Przerwa w obradach

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.