Pełne sprawozdanie z obrad 19 maja 2015 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.88.75

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 marca 2023 r.

PEŁNE SPRAWOZDANIE Z OBRAD 19 MAJA 2015 R.
(2023/C 88/02)

Spis treści

1. Otwarcie posiedzenia

2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół

3. Unijny system certyfikacji własnej importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka (debata)

4. Decyzja przyjęta w sprawie jednolitego rynku cyfrowego (debata)

5. Głosowanie

5.1. Środki ochronne przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską (A8-0145/2015 - Andrzej Duda) (głosowanie)

5.2. Konwencja o prawnej ochronie usług opartych lub polegających na dostępie warunkowym (A8-0071/2015 - Pavel Svoboda) (głosowanie)

5.3. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Viktora Uspaskicha (A8-0149/2015 - Laura Ferrara) (głosowanie)

5.4. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Jérome'a Lavrilleuxa (A8-0152/2015 - Heidi Hautala) (głosowanie)

5.5. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Janusza Korwin-Mikkego (A8-0150/2015 - Kostas Chrysogonos) (głosowanie)

5.6. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Theodorosa Zagorakisa (A8-0151/2015 - Andrzej Duda) (głosowanie)

5.7. Wniosek o zasięgnięcie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie "Usprawnienia funkcjonowania Unii Europejskiej w oparciu o potencjał Traktatu z Lizbony" (głosowanie)

5.8. Wniosek o zasięgnięcie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie "Możliwości rozwoju i korekty obecnej struktury instytucjonalnej Unii Europejskiej" (głosowanie)

5.9. Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów w sprawie "Usprawnienia funkcjonowania Unii Europejskiej w oparciu o potencjał Traktatu z Lizbony" (głosowanie)

5.10. Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów w sprawie "Możliwości rozwoju i korekty obecnej struktury instytucjonalnej Unii Europejskiej" (głosowanie)

5.11. Wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach finansowych (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen) (głosowanie)

5.12. Finansowanie rozwoju (A8-0143/2015 - Pedro Silva Pereira) (głosowanie)

5.13. Bezpieczniejsza opieka zdrowotna w Europie (A8-0142/2015 - Piernicola Pedicini) (głosowanie)

5.14. Możliwości dla MŚP w związku z ekologicznym wzrostem gospodarczym (A8-0135/2015 - Philippe De Backer) (głosowanie)

6. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

6.1. Środki ochronne przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską (A8-0145/2015 - Andrzej Duda)

6.2. Konwencja o prawnej ochronie usług opartych lub polegających na dostępie warunkowym (A8-0071/2015 - Pavel Svoboda)

6.3. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Viktora Uspaskicha (A8-0149/2015 - Laura Ferrara)

6.4. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Jérome'a Lavrilleuxa (A8-0152/2015 - Heidi Hautala)

6.5. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Janusza Korwin-Mikkego (A8-0150/2015 - Kostas Chrysogonos)

6.6. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Theodorosa Zagorakisa (A8-0151/2015 - Andrzej Duda)

6.7. Wniosek o zasięgnięcie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie "Usprawnienia funkcjonowania Unii Europejskiej w oparciu o potencjał Traktatu z Lizbony". ..

6.8. Wniosek o zasięgnięcie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie "Możliwości rozwoju i korekty obecnej struktury instytucjonalnej Unii Europejskiej"

6.9. Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów w sprawie "Usprawnienia funkcjonowania Unii Europejskiej w oparciu o potencjał Traktatu z Lizbony"

6.10. Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów w sprawie "Możliwości rozwoju i korekty obecnej struktury instytucjonalnej Unii Europejskiej"

6.11. Wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach finansowych (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)

6.12. Finansowanie rozwoju (A8-0143/2015 - Pedro Silva Pereira)

6.13. Bezpieczniejsza opieka zdrowotna w Europie (A8-0142/2015 - Piernicola Pedicini)

6.14. Możliwości dla MŚP w związku z ekologicznym wzrostem gospodarczym (A8-0135/2015 - Philippe De Backer)

7. Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół

8. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól

9. Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony - Finansowanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony - Możliwości w zakresie obronności i bezpieczeństwa w Europie (debata)

10. Sytuacja na Węgrzech (debata)

11. Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (składanie kandydatur)

12. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól

13. Przeciwdziałanie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu - Informacje towarzyszące transferom środków pieniężnych (debata)

14. Postępowanie upadłościowe - Przegląd i rozszerzenie zalecenia Komisji z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie nowego podejścia do niepowodzenia w działalności gospodarczej i niewypłacalności w odniesieniu do niewypłacalności gospodarstw domowych i drugiej szansy dla pojedynczych konsumentów i gospodarstw domowych (debata)

15. Urlop macierzyński (debata)

16. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (debata)

17. Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól

18. Zamknięcie posiedzenia

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.