P7_TC2-COD(2008)0247 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 15 czerwca 2010 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2010 w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.236E.174/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 sierpnia 2011 r.

P7_TC2-COD(2008)0247

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 15 czerwca 2010 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2010 w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy

(Dz.U.UE C z dnia 12 sierpnia 2011 r.)

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 913/2010)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.