Oświadczenie Komisji

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.412.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 października 2022 r.

Oświadczenie Komisji
(2022/C 412/01)

Komisja uznaje znaczenie konkurencyjności, innowacji i inwestycji w usługach cyfrowych, w szczególności w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw i przedsiębiorstw typu startup. Z tego względu Komisji zależy na ułatwieniu mikroprzedsiębiorstwom, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz przedsiębiorstwom typu startup stosowania się do aktu o usługach cyfrowych, zwłaszcza poprzez uruchomienie odpowiednich programów na rzecz innowacji, wdrażania technologii cyfrowych i standaryzacji.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.