Opinia Komitetu Doradczego EFTA ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących dotycząca projektu decyzji odnoszącej się do sprawy 59120 - Color Line.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.180.4

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 czerwca 2012 r.

Opinia Komitetu Doradczego EFTA ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących dotycząca projektu decyzji odnoszącej się do sprawy 59120 - Color Line

Dnia 13 grudnia 2011 r.

(drugie posiedzenie)

(2012/C 180/04)

(Dz.U.UE C z dnia 21 czerwca 2012 r.)

1.
Komitet Doradczy zgadza się z Urzędem Nadzoru EFTA, że na adresatów projektu decyzji należy nałożyć grzywnę.
2.
Komitet Doradczy podziela stanowisko Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie podstawowej wysokości grzywny.
3.
Komitet Doradczy zgadza się z Urzędem Nadzoru EFTA, że w przedmiotowej sprawie nie występują okoliczności łagodzące ani obciążające.
4.
Komitet Doradczy podziela stanowisko Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie ostatecznej wysokości grzywny.
5.
Komitet Doradczy zaleca publikację niniejszej opinii w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w Suplemencie EOG.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.