Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 15 marca 2019 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie AT.40411 - Wyszukiwarka Google (AdSense) Sprawozdawca: Chorwacja.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.369.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 listopada 2020 r.

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 15 marca 2019 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie AT.40411 - Wyszukiwarka Google (AdSense)

Sprawozdawca: Chorwacja
(2020/C 369/01)

(Dz.U.UE C z dnia 3 listopada 2020 r.)

1.
Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że do celów niniejszej sprawy właściwymi rynkami produktowymi są rynek usług reklamowych związanych z wyszukiwaniem i rynek pośrednictwa w usługach reklamowych związanych z wyszukiwaniem.
2.
Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że do celów niniejszej sprawy właściwy rynek geograficzny usług reklamowych związanych z wyszukiwaniem ma zasięg krajowy.
3.
Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że do celów niniejszej sprawy właściwy rynek geograficzny pośrednictwa w usługach reklamowych związanych z wyszukiwaniem obejmuje cały EOG.
4.
Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że przedsiębiorstwo Google zajmowało pozycję dominującą na rynku pośrednictwa w usługach reklamowych związanych z wyszukiwaniem h co najmniej w latach 2006-2016.
5.
Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że klauzula wyłączności zawarta w umowach ze Bezpośrednimi Partnerami Wszystkich Stron stanowiła nadużycie pozycji dominującej przedsiębiorstwa Google na obejmującym cały EOG rynku pośrednictwa w usługach reklamowych związanych z wyszukiwaniem w rozumieniu art. 102 TFUE i art. 54 Porozumienia EOG.
6.
Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że klauzula "najlepszego lokowania i minimalnej liczby reklam Google'a" stanowiła nadużycie pozycji dominującej przedsiębiorstwa Google na obejmującym cały EOG rynku pośrednictwa w usługach reklamowych związanych z wyszukiwaniem w rozumieniu art. 102 TFUE i art. 54 Porozumienia EOG.
7.
Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że klauzula dotycząca autoryzacji równoważnych reklam stanowiła nadużycie pozycji dominującej przedsiębiorstwa Google na obejmującym cały EOG rynku pośrednictwa w usługach reklamowych związanych z wyszukiwaniem w rozumieniu art. 102 TFUE i art. 54 Porozumienia EOG.
8.
Komitet Doradczy zgadza się z oceną Komisji, że wszystkie wyżej wymienione działania stanowią jednolite i ciągłe naruszenie opisane w projekcie decyzji.
9.
Komitet Doradczy zgadza się z oceną Komisji dotyczącą czasu trwania naruszenia opisanego w projekcie decyzji.
10.
Komitet Doradczy zwraca się do Komisji o uwzględnienie uwag poczynionych podczas spotkania.
11.
Komitet Doradczy zaleca publikację swojej opinii w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.