Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.375.14

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 listopada 2019 r.

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na pierwszym posiedzeniu w dniu 5 lipca 2019 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie AT.39711 - Qualcomm (rażące zaniżanie cen)

Sprawozdawca: Hiszpania

(2019/C 375/04)

(Dz.U.UE C z dnia 6 listopada 2019 r.)

1. Komitet Doradczy (8 państw członkowskich) zgadza się z przedstawioną przez Komisję definicją właściwego rynku produktowego, którym jest rynek chipsetów (pasma podstawowego) UMTS.
2. Komitet Doradczy (8 państw członkowskich) zgadza się z Komisją, że właściwy rynek geograficzny chipsetów UMTS ma zasięg ogólnoświatowy.
3. Komitet Doradczy (8 państw członkowskich) zgadza się z Komisją, że co najmniej od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Qualcomm zajmował pozycję dominującą na właściwym rynku.
4. Komitet Doradczy (8 państw członkowskich) zgadza się z Komisją, że Qualcomm nadużywał swojej pozycji dominującej na rynku właściwym poprzez stosowanie od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. strategii rażącego zaniżania cen wobec swoich dwóch głównych klientów przenośnych urządzeń do łączności szerokopasmowej, przedsiębiorstw Huawei i ZTE, z zamiarem wyeliminowania przedsiębiorstwa Icera z rynku.
5. Komitet Doradczy (8 państw członkowskich) zgadza się z Komisją, że zachowanie, którego dotyczy projekt decyzji stanowi nadużycie pozycji dominującej, które narusza art. 102 TFUE i art. 54 Porozumienia EOG.
6. Komitet Doradczy (8 państw członkowskich) zgadza się z oceną Komisji przedstawioną w projekcie decyzji w odniesieniu do czasu trwania naruszenia.
7. Komitet Doradczy (8 państw członkowskich) zgadza się z Komisją, że Qualcomm musi powstrzymać się od ponownego podejmowania działań lub zachowań, których dotyczy projekt decyzji, oraz od wszelkich działań lub zachowań mających taki sam lub równoważny cel lub skutek.
8. Komitet Doradczy (8 państw członkowskich) zaleca publikację swojej opinii w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.