Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.47.2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 lutego 2019 r.

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2018 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie AT.40428 Guess

Sprawozdawca: Włochy

(2019/C 47/02)

(Dz.U.UE C z dnia 6 lutego 2019 r.)

1. Komitet Doradczy zgadza się z oceną Komisji, że postępowanie, którego dotyczy projekt decyzji, stanowi pojedyncze i ciągłe naruszenie art. 101 TFUE.
2. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją odnośnie do ostatecznej kwoty grzywny, w tym obniżenia grzywny na podstawie pkt 37 wytycznych z 2006 r. w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych na podstawie art. 23 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 1/2003.
3. Komitet Doradczy zaleca publikację opinii w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.