Dz.U.UE.C.2018.446.4

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 grudnia 2018 r.

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 12 marca 2018 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie AT.40136 - Kondensatory

Sprawozdawca: Włochy

(2018/C 446/04)

(Dz.U.UE C z dnia 11 grudnia 2018 r.)

1. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że zachowanie antykonkurencyjne, którego dotyczy projekt decyzji, stanowi porozumienie lub praktyki uzgodnione między przedsiębiorstwami w rozumieniu art. 101 TFUE i art. 53 Porozumienia EOG.
2. Komitet Doradczy zgadza się z dokonaną przez Komisję oceną zakresu produktowego i geograficznego porozumienia lub praktyk uzgodnionych, zawartą w projekcie decyzji.
3. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że następujące przedsiębiorstwa:
- Elna Co., Ltd. (Elna),
- Hitachi Chemical Electronics Co., Ltd. oraz Hitachi Chemical Co., Ltd. (Hitachi AIC),
- Vishay Polytech Co., Ltd., Holy Stone Holdings Co., Ltd. oraz Holy Stone Enterprise Co., Ltd. (Holy Stone),
- Matsuo Electric Co., Ltd. (Matsuo),
- Tokin Corporation oraz NEC Corporation (NEC Tokin),
- Nichicon Corporation (Nichicon),
- Nippon Chemi-Con Corporation (Nippon Chemi-Con),
- Rubycon Corporation oraz Rubycon Holdings Co., Ltd. (Rubycon);
- Sanyo Electric Co. Ltd. oraz Panasonic Corporation

uczestniczyły w pojedynczym i ciągłym naruszeniu art. 101 TFUE i art. 53 Porozumienia EOG.

4. Komitet Doradczy zgadza się z opinią Komisji, że przedmiotem porozumienia/lub praktyk uzgodnionych było ograniczenie konkurencji w rozumieniu art. 101 TFUE i art. 53 Porozumienia EOG.
5. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że przedmiotowe porozumienie/lub uzgodnione praktyki mogły mieć znaczny wpływ na handel między państwami członkowskimi UE/umawiającymi się stronami Porozumienia EOG.
6. Komitet Doradczy zgadza się z oceną Komisji dotyczącą czasu trwania naruszenia od dnia 26 czerwca 1998 r. do dnia 23 kwietnia 2012 r. i okresu udziału w naruszeniu poszczególnych osób prawnych, jak opisano w projekcie decyzji.
7. Komitet Doradczy zgadza się z projektem decyzji Komisji co do adresatów tej decyzji.
8. Komitet Doradczy zaleca publikację swojej opinii w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.