Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na 71 posiedzeniu dotycząca wstępnego projektu decyzji odnośnie Sprawy COMP... - OpenLEX

Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na 71 posiedzeniu dotycząca wstępnego projektu decyzji odnośnie Sprawy COMP M.1608 - KLM/Martinair III (procedura dodatkowa).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.47.5

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 lutego 2005 r.

Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na 71 posiedzeniu w dniu 18 listopada 1999 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji odnośnie Sprawy COMP M.1608 - KLM/Martinair III (procedura dodatkowa)

(2005/C 47/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 23 lutego 2005 r.)

1. Komitet Doradczy zgadza się z opinią Komisji, że informacja złożona przez KLM odnośnie lotów czarterowych Transavia w kierunku obszaru morza Śródziemnego była nieprawidłowa/wprowadzająca w błąd.

2. Komitet Doradczy zgadza się z opinią Komisji, że informacja złożona przez KLM odnośnie usług rozkładowych Transavia w kierunku obszaru morza Śródziemnego była nieprawidłowa/wprowadzająca w błąd.

3. Komitet Doradczy zgadza się z opinią Komisji, że nieprawidłowa/wprowadzająca w błąd informacja na temat lotów czarterowych Transavia dotyczyła ważnych kwestii rynkowych związanych z planowaną fuzją oraz że zachowanie KLM-u stanowi poważne naruszenie w rozumieniu art. 14 § 1 lit. b).

4. Komitet Doradczy zgadza się z opinią Komisji, że nieprawidłowa/wprowadzająca w błąd informacja na temat lotów rozkładowych Transavia dotyczyła ważnych kwestii rynkowych związanych z planowaną fuzją oraz że zachowanie KLM-u stanowi poważne naruszenie w rozumieniu art. 14 § 1 lit. b).

5. Komitet Doradczy zgadza się z opinią Komisji, że nieprawidłowa/wprowadzająca w błąd informacja na temat lotów czarterowych Transavia została przekazana w sposób co najmniej niedbały oraz że zachowanie KLM-u uzasadnia nałożenie kary.

6. Komitet Doradczy zgadza się z opinią Komisji, że nieprawidłowa/wprowadzająca w błąd informacja na temat lotów rozkładowych Transavia została przekazana w sposób co najmniej niedbały oraz że zachowanie KLM-u uzasadnia nałożenie kary.

7. Większość członków Komitetu Doradczego zgadza się z wysokością kary zaproponowaną przez Komisję w projekcie decyzji, mniejszość nie zgadza się.

8. Komitet Doradczy zwraca się do Komisji, aby uwzględniła ona wszystkie pozostałe kwestie poruszone przez Państwa Członkowskie podczas dyskusji.

9. Komitet Doradczy zaleca publikację niniejszej opinii w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.