Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.193.2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 czerwca 2015 r.

Okresowa aktualizacja współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 stycznia 2015 r. do wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej 1

(2015/C 193/02)

(Dz.U.UE C z dnia 11 czerwca 2015 r.)

Miejsce zatrudnieniaWspółczynnik korygujący mający zastosowanie do wynagrodzeń
ELAteny83,8
CYNikozja78,4
1 Zgodnie ze sprawozdaniem Eurostatu z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie okresowej aktualizacji wynagrodzeń i emerytur urzędników UE zgodnie z art. 64 i 65 oraz z załącznikiem XI regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej i warunkami zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Eurostatu (http://ec.europa.eu/eurostat > "Data" > "Database" > "Economy and finance" > "Prices" > "Correction coefficients").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.