Ogłoszenie zmieniające ogłoszenie o konkursie otwartym - EPSO/AD/402/23 - Administratorzy (AD 6) w następujących dziedzinach: 1. Mikroekonomia/makroekonomia; 2. Ekonomika finansów; 3. Ekonomika przemysłu ( Dz.U. C 220 A z 22.6.2023 )

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.280A.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 sierpnia 2023 r.

Ogłoszenie zmieniające ogłoszenie o konkursie otwartym - EPSO/AD/402/23 - Administratorzy (AD 6) w następujących dziedzinach: 1. Mikroekonomia/makroekonomia; 2. Ekonomika finansów; 3. Ekonomika przemysłu

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 220 A z dnia 22 czerwca 2023 r.)

(2023/C 280 A/01)

(Dz.U.UE C z dnia 9 sierpnia 2023 r.)

Strona 1:

zamiast: "Termin składania zgłoszeń: 25 lipca 2023 r. o godz. 12.00 (w południe) czasu obowiązującego w Brukseli",

powinno być: "Termin składania zgłoszeń: 26 lipca 2023 r. o godz. 12.00 (w południe) czasu obowiązującego w Brukseli".

Strona 5:

zamiast: "Kandydaci mogą składać zgłoszenia wyłącznie przez internet na stronie EPSO 1  do: 25 lipca 2023 r. o godz. 12.00 (w południe) czasu obowiązującego w Brukseli.",

powinno być: "Kandydaci mogą składać zgłoszenia wyłącznie przez internet na stronie EPSO 2  do: 26 lipca 2023 r. o godz. 12.00 (w południe) czasu obowiązującego w Brukseli.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.