Ogłoszenie o naborze na stanowisko PE/140/S.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.114.12

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 kwietnia 2011 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko PE/140/S

(2011/C 114/07)

(Dz.U.UE C z dnia 12 kwietnia 2011 r.)

Parlament Europejski organizuje procedurę naboru na stanowisko:

PE/140/S - Kierownik Działu (AD 9) - Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Danii (Kopenhaga)

W ramach tej procedury naboru wymagany jest poziom wykształcenia odpowiadający pełnemu cyklowi studiów uniwersyteckich zakończonych dyplomem oficjalnie uznawanym w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej.

W chwili upływu terminu zgłaszania kandydatur, kandydaci muszą posiadać co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu wspomnianego dyplomu i odpowiadające charakterowi stanowiska, w tym trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych.

Niniejsze ogłoszenie o naborze jest publikowane wyłącznie w języku duńskim. Pełny tekst w tym języku znajduje się w Dzienniku Urzędowym C 114 A.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.