Ogłoszenie o konkursie otwartym EPSO/AD/138/08.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.268.15

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 października 2008 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM EPSO/AD/138/08

(2008/C 268/06)

(Dz.U.UE C z dnia 23 października 2008 r.)

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) organizuje konkurs otwarty EPSO/AD/138/08 w celu utworzenia listy kandydatów na stanowiska prawników lingwistów (AD7) języka maltańskiego.

Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym C 268 A z dnia 23 października 2008 r. wyłącznie w językach angielskim, francuskim i niemieckim.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej EPSO: http://europa.eu/epso

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.