Ogłoszenie o konkursie otwartym

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.404.36

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 października 2022 r.

Ogłoszenie o konkursie otwartym
(2022/C 404/08)

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) ogłasza następujący konkurs otwarty:

EPSO/AD/401/22 - Administratorzy (AD 6) w dziedzinach energii, klimatu i środowiska

Ogłoszenie o konkursie jest opublikowane w 24 językach w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 404 A z dnia 20 października 2022 r.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie EPSO: https://epso.europa.eu/pl

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.