Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.378.3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 listopada 2019 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM

(2019/C 378/03)

(Dz.U.UE C z dnia 7 listopada 2019 r.)

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) ogłasza następujący konkurs otwarty:

EPSO/AST-SC/09/19 - PRACOWNICY OBSŁUGI KONFERENCJI (SC 2)

Ogłoszenie o konkursie jest opublikowane w 24 językach w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 378 A z dnia 7 listopada 2019 r.

Informacje na ten temat można uzyskać na stronie EPSO: https://epso.europa.eu/

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.