Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.191.143

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 czerwca 2019 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM

(2019/C 191/05)

(Dz.U.UE C z dnia 6 czerwca 2019 r.)

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) ogłasza następujący konkurs otwarty:

EPSO/AD/374/19 - ADMINISTRATORZY (AD 7) W NASTĘPUJĄCYCH DZIEDZINACH:

1. Prawo konkurencji
2. Prawo finansowe
3. Przepisy dotyczące unii gospodarczej i walutowej
4. Przepisy finansowe mające zastosowanie do budżetu UE
5. Ochrona monet euro przed fałszowaniem

Ogłoszenie o konkursie jest opublikowane w 24 językach w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 191 A z dnia 6 czerwca 2019 r.

Informacje na ten temat można uzyskać na stronie EPSO: https://epso.europa.eu/home_pl

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.